Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
Jos sinulla ei ole Turun yliopiston käyttäjätunnusta tai tunnuksen voimassaolo on päättynyt, luo tai aktivoi tunnus verkkopankkitunnuksilla. Luo tunnus
×

Ajankohtainen opintotarjonta

Oppiaine Nimi Opintopisteet Toteuttaja Toteutustapa Ajankohta
Aikuiskasvatustiede Aikuiskasvatuksen psykologia 4 Turun kesäyliopisto Lähiopetus Kesä 2018
Aikuiskasvatustiede Aikuiskasvatustieteen perusopintojen lopputentti 7 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2018
Asklepios-ohjelma Asklepios IV: monikulttuurinen terveydenhuolto 3 Helsingin seudun kesäyliopisto Monimuoto-opinnot Syksy 2017
Englannin kieli ja liikeviestintä EN1b Business Communication 2 3 Turun yliopisto, Turku Lähiopetus Kesä 2018
Englannin kieli ja liikeviestintä EN1b Business Communication 2 (TY:n perustutkinto-opiskelijat) 3 Turun yliopisto, Turku Lähiopetus Kesä 2018
Erityispedagogiikka Erityispedagogiikan aineopinnot 35 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2018
Erityispedagogiikka Erityispedagogiikan perusopinnot 25 Turun kesäyliopisto Lähiopetus Kesä 2018
Erityispedagogiikka Erityispedagogiikan perusteet 5 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2018
Hoitotiede Hoidon ja hoitotieteen filosofia (perusopinnot) 9 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2018
Hoitotiede Hoitotieteen perusopinnot 25 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2018
Hoitotiede Tilastolliset analyysimenetelmät, harjoitukset (jatkavat opiskelijat) 1 Turun yliopisto, Turku Lähiopetus Kevät 2018
Hoitotiede Tutkielma hoitotieteen aineopinnot (jatkavat opiskelijat) 6 Turun yliopisto, Turku Lähiopetus Kevät 2018
Hoitotiede Tutkielmaseminaari hoitotieteen aineopinnot (jatkavat opiskelijat) 4 Turun yliopisto, Turku Lähiopetus Kevät 2018
Johtaminen ja organisointi JO1 Organisaatiokäyttäytyminen ja johtajuus 6 Turun yliopisto, Turku Lähiopetus Kesä 2018
Johtaminen ja organisointi JO1 Organisaatiokäyttäytyminen ja johtajuus (TY:n perustutkinto-opiskelijat) 6 Turun yliopisto, Turku Lähiopetus Kesä 2018
Johtaminen ja organisointi, Pori PJ01 Human resource management 5 Etelä-Pohjanmaan opisto Lähiopetus Kevät 2018
Kasvatustiede Johdanto oppimiseen, opetukseen ja arviointiin 6 Turun kesäyliopisto Lähiopetus Kesä 2018
Kasvatustiede Johdanto oppimiseen, opetukseen ja arviointiin 6 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2018
Kasvatustiede Kasvatuspsykologia 4 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kesä 2018
Kasvatustiede Kasvatuspsykologia (TY:n perustutkinto-opiskelijat) 4 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kesä 2018
Kasvatustiede Johdatus kasvatustieteisiin 4 Turun kesäyliopisto Lähiopetus Kesä 2018
Kasvatustiede Kasvatuksen historia 3 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kesä 2018
Kasvatustiede Kasvatus- ja koulutussosiologia 4 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2018
Kasvatustiede Kasvatustieteen perusopinnot 25 Turun kesäyliopisto Lähiopetus Kesä 2018
Kasvatustiede Kasvatustieteen perusopinnot 25 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2018
Kasvatustiede Kasvatustieteen perusopintojen lopputentti 7 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2018
Kasvatustiede Koulutuksen suunnittelu ja kehittäminen 3 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kesä 2018
Kasvatustiede Koulutuksen suunnittelu ja kehittäminen (TY:n perustutkinto-opiskelijat) 3 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kesä 2018
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku Ec5 Erityiset oppimisvaikeudet 3 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kesä 2018
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/englanti English: Academic and Professional Skills I 3 Turun kesäyliopisto Lähiopetus Kesä 2018
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/puheviestintä Puheviestinnän perusteet 2 Turun kristillinen opisto Lähiopetus Kevät 2018
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/ruotsi Ruotsin kielen kirjallinen ja suullinen viestintä 5 Turun yliopisto, Turku Lähiopetus Kesä 2018
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/ruotsi Ruotsin kielen kirjallinen ja suullinen viestintä (toukokuu) 5 Turun kesäyliopisto Lähiopetus Kesä 2018
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/ruotsi Ruotsin valmentava kurssi 2 Turun yliopisto, Turku Lähiopetus Kesä 2018
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/ruotsi Ruotsin valmentava kurssi (TY:n tutkinto-opiskelijat) 2 Turun yliopisto, Turku Lähiopetus Kesä 2018
Kulttuurihistoria Kulttuurihistorian tutkimusalat 1 (jatkavat opiskelijat) 5 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2018
Kulttuurihistoria Liikenteen kulttuurihistoriaa 5 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kesä 2018
Luova kirjoittaminen Luovan kirjoittamisen aineopinnot 35 Lapin kesäyliopisto Lähiopetus Syksy 2017
Luova kirjoittaminen Luovan kirjoittamisen perusopinnot 25 Kainuun kesäyliopisto Lähiopetus Kevät 2018
Luova kirjoittaminen Luovan kirjoittamisen perusopinnot 25 Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto, Ylivieska Lähiopetus Syksy 2017
Luova kirjoittaminen P5. Tietokirjoittaminen 4 Helsingin kaupungin suomenkielinen työväenopisto Lähiopetus Kevät 2018
Luova kirjoittaminen P5. Tietokirjoittaminen 4 Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto, Oulu Lähiopetus Kevät 2018
Luova kirjoittaminen P6. Arviointi ja koonti 2 Helsingin kaupungin suomenkielinen työväenopisto Lähiopetus Kevät 2018
Luova kirjoittaminen P6. Arviointi ja koonti (jatkavat opiskelijat) 2 Turun yliopisto, Turku Lähiopetus Kevät 2018
Maantiede Aluemaantieteen perusteet 5 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kesä 2018
Maantiede Aluemaantieteen perusteet (TY:n perustutkinto-opiskelijat) 5 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kesä 2018
Maantiede Johdatus maantieteeseen 5 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kesä 2018
Maantiede Johdatus maantieteeseen (TY:n perustutkinto-opiskelijat) 5 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kesä 2018
Maantiede Klimatologia 3 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kesä 2018
Maantiede Klimatologia (TY:n perustutkinto-opiskelijat) 3 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kesä 2018
Maantiede Luonnonvarojen maantiede 4 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kesä 2018
Maantiede Luonnonvarojen maantiede (TY:n perustutkinto-opiskelijat) 4 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kesä 2018
Oikeustiede Johdatus oikeustieteeseen (verkko-opinnot) 2 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kesä 2018
Oikeustiede Hallinto-oikeus 7 Päijät-Hämeen kesäyliopisto Lähiopetus Kevät 2018
Oikeustiede Hallinto-oikeus 7 Turun yliopisto, Turku Lähiopetus Kesä 2018
Oikeustiede Kansainvälinen oikeus 6 Turun yliopisto, Turku Lähiopetus Syksy 2017
Oikeustiede Perhe- ja jäämistöoikeus 7 Rovala-Opisto Monimuoto-opinnot Kevät 2018
Poliittinen historia P5 Maailmanhistoriat: P5.1 Euroopan historia 3 Laajasalon opisto Lähiopetus Kevät 2018
Poliittinen historia P5 Maailmanhistoriat: P5.1 Euroopan historia 3 Työväen akatemia Lähiopetus Syksy 2017
Poliittinen historia P5.2 Globaalihistoria 2 Laajasalon opisto Lähiopetus Kevät 2018
Psykologia Kehityspsykologian perusteet 5 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kesä 2018
Psykologia Kognitiivisen ja neuropsykologian perusteet 5 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kesä 2018
Psykologia Persoonallisuuspsykologian perusteet 5 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kesä 2018
Psykologia Terveyden ja mielenterveyden psykologian perusteet 5 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kesä 2018
Saksan kieli ja liikeviestintä SA1eAb Kirjallinen liikeviestintä 1 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kesä 2018
Saksan kieli ja liikeviestintä SA1eAb Kirjallinen liikeviestintä (TY:n perustutkinto-opiskelijat) 1 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kesä 2018
Sosiaalitieteiden laitoksen yhteiset opinnot Uskonto ja monikulttuurisuus 3 Helsingin seudun kesäyliopisto Monimuoto-opinnot Syksy 2017
Sosiaalityö Kokemuksia, käytäntöjä ja tutkimuksia yhteiskunnan marginaalissa / Jatkava opiskelija 5 Turun yliopisto, Turku Lähiopetus Kevät 2018
Sosiaalityö Perhesosiaalityö, essee 2 Turun yliopisto, Turku Lähiopetus Kevät 2018
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/suomi Suomen kielen kirjallinen viestintä 3 Turun yliopisto, Turku Lähiopetus Kesä 2018
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/suomi Suomen kielen kirjallinen viestintä (TY:n tutkinto-opiskelijat) 3 Turun yliopisto, Turku Lähiopetus Kesä 2018
Taidehistoria A1 Maailman taide 5 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2018
Taidehistoria A2 Suomen taide 5 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2018
Taidehistoria A2a Teoriat ja metodit: kirjallisuus (Jatkavat opiskelijat) 6 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2018
Taidehistoria A3c Taiteen valokuvadokumentoinnin kurssi (Jatkavat opiskelijat) 2 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2018
Taidehistoria A5g Itämeren alueen taide 5 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2018
Taidehistoria P1 Johdatus taidehistoriaan tieteenalana 5 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2018
Taidehistoria P5 Taiteen historia renessanssista nykyaikaan 3 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2018
Taloustieteiden kvantitatiiviset menetelmät TKMY3 Tilastotieteen perusteet 3 Turun yliopisto, Turku Lähiopetus Kesä 2018
Taloustieteiden kvantitatiiviset menetelmät TKMY3 Tilastotieteen perusteet (TY:n perustutkinto-opiskelijat) 3 Turun yliopisto, Turku Lähiopetus Kesä 2018
Taloustieteiden kvantitatiiviset menetelmät TKMY3 Tilastotieteen perusteet, tenttioikeus (TY:n perustutkinto-opiskelijat) 3 Turun yliopisto, Turku Lähiopetus Kesä 2018
Tilastotiede Tilastotieteen peruskurssi soveltajille (hoitotiede), jatkavat opiskelijat 4 Turun yliopisto, Turku Lähiopetus Kevät 2018
Tilastotiede Tilastotieteen peruskurssi soveltajille (hoitotiede), jatkavat opiskelijat 4 Turun yliopisto, Turku Lähiopetus Kevät 2018
Tulevaisuudentutkimus Tulevaisuudentutkimuksen opintokokonaisuus 25 Turun yliopisto, Turku Monimuoto-opinnot Kevät 2018
Ympäristötiede Ympäristöekologia 3 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2018
Yritysjuridiikka YJ11 Työoikeus 6 Turun yliopisto, Turku Lähiopetus Kesä 2018
Yritysjuridiikka YJ11 Työoikeus (TY:n perustutkinto-opiskelijat) 6 Turun yliopisto, Turku Lähiopetus Kesä 2018