Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
Jos sinulla ei ole Turun yliopiston käyttäjätunnusta tai tunnuksen voimassaolo on päättynyt, luo tai aktivoi tunnus verkkopankkitunnuksilla. Luo tunnus
×

Ajankohtainen opintotarjonta

Oppiaine Nimi Opintopisteet Toteuttaja Toteutustapa Ajankohta
Asklepios-ohjelma Digitaalinen kulttuuri ja terveys (Asklepios kirjatentti) 2 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2019
Erityispedagogiikka Oppimisvaikeudet pedagogisena haasteena 2 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2019
Hoitotiede Hoitotieteen perusopinnot 25 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2019
Kulttuurihistoria A4.1. Digitaaliset ihmistieteet: A4.1.2. Johdatus digitaalisiin ihmistieteisiin (jatkavat opiskelij 3 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2019
Kasvatustiede Johdanto oppimiseen, opetukseen ja arviointiin 6 Turun kesäyliopisto Lähiopetus Kesä 2019
Kasvatustiede Kehitys- ja kasvatuspsykologia 4 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kesä 2019
Kasvatustiede Kehitys- ja kasvatuspsykologia (TY:n perustutkinto-opiskelijat) 4 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kesä 2019
Kasvatustiede Johdatus kasvatustieteisiin 4 Turun kesäyliopisto Lähiopetus Kesä 2019
Kasvatustiede Kasvatuksen historia 3 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kesä 2019
Kasvatustiede Kasvatustieteen perusopinnot 25 Turun kesäyliopisto Lähiopetus Kesä 2019
Kasvatustiede Koulutuksen suunnittelu ja kehittäminen 3 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kesä 2019
Kasvatustiede Koulutuksen vaikuttavuus ja arviointi 4 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kesä 2019
Alkukasvatus Varhais- ja alkukasvatuksen ympäristöoppi 2 Turun kesäyliopisto Lähiopetus Kevät 2019
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/puheviestintä Esiintymisvarmuuden kehittäminen 2 Turun kesäyliopisto Lähiopetus Kesä 2019
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/ruotsi Ruotsin kielen kirjallinen ja suullinen viestintä 5 Turun yliopisto, Turku Lähiopetus Kesä 2019
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/ruotsi Ruotsin kielen kirjallinen ja suullinen viestintä (toukokuu) 5 Turun kesäyliopisto Lähiopetus Kesä 2019
Luova kirjoittaminen A1 Kirjoittamisen lajit: A1.A Proosan kirjoittaminen II 4 Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto, Oulu Lähiopetus Kevät 2019
Luova kirjoittaminen A1 Kirjoittamisen lajit: A1.B Lyriikan kirjoittaminen II 4 Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto, Oulu Lähiopetus Kevät 2019
Luova kirjoittaminen Draaman kirjoittaminen II 4 Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto, Oulu Lähiopetus Kevät 2019
Luova kirjoittaminen Johdatus kirjoittamiseen 5 Sastamalan opisto Lähiopetus Kevät 2019
Luova kirjoittaminen Luovan kirjoittamisen aineopinnot 35 Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto, Oulu Lähiopetus Syksy 2018
Luova kirjoittaminen P2. Proosan kirjoittaminen 6 Porin kesäyliopisto, Pori Lähiopetus Kevät 2019
Maantiede Aluemaantieteen perusteet 5 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kesä 2019
Maantiede Johdatus maantieteeseen 5 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kesä 2019
Maantiede Klimatologia 3 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kesä 2019
Maantiede Luonnonvarojen maantiede 4 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kesä 2019
Maantiede Yhteiskunta- ja poliittinen maantiede 3 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kesä 2019
Mediatutkimus, musiikkitiede ja taidehistoria Opiskeluvalmiudet (jatkavat opiskelijat) 2 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2019
Oikeustiede Johdatus oikeustieteeseen (verkko-opinnot) 2 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kesä 2019
Oikeustiede Hallinto-oikeus 7 Turun yliopisto, Turku Lähiopetus Kesä 2019
Oikeustiede Hallinto-oikeus (TY:n tutkinto-opiskelijoille) 7 Turun yliopisto, Turku Lähiopetus Kesä 2019
Psykologia Kehityspsykologian perusteet 5 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kesä 2019
Psykologia Kognitiivisen ja neuropsykologian perusteet 5 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kesä 2019
Psykologia Persoonallisuuspsykologian perusteet 5 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kesä 2019
Psykologia Psykologian aineopinnot 35 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2019
Psykologia Psykologisen tutkimuksen perusteet 5 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kesä 2019
Psykologia Psykologisen tutkimuksen perusteet (TY:n perustutkinto-opiskelijat) 5 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kesä 2019
Psykologia Terveyden ja mielenterveyden psykologian perusteet 5 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kesä 2019
Sosiaalityö Aikuissosiaalityö (jatkavat opiskelijat) 6 Turun yliopisto, Turku Lähiopetus Kevät 2019
Sosiaalityö Gerontologinen sosiaalityö (jatkavat opiskelijat) 2 Turun yliopisto, Turku Lähiopetus Kevät 2019
Sosiaalityö Lapsiperhesosiaalityö (jatkavat opiskelijat) 5 Turun yliopisto, Turku Lähiopetus Kevät 2019
Sosiaalityö Lapsiperhesosiaalityö (jatkavat opiskelijat) 6 Turun yliopisto, Turku Lähiopetus Kevät 2019
Sosiaalityö Monikulttuurinen sosiaalityö (jatkavat opiskelijat) 3 Turun yliopisto, Turku Lähiopetus Kevät 2019
Sosiaalitieteet Naapurisuhteiden sosiologiaa 5 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kesä 2019
Sosiaalitieteet Naapurisuhteiden sosiologiaa (TY:n perustutkinto-opiskelijat) 5 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kesä 2019
Tietojenkäsittelytiede Tietojenkäsittelytieteiden perusopinnot, Defa (syksyllä 2018 aloittaneet) 23 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2019
Tulevaisuudentutkimus TUTU5 Vaihtuvateemainen tulevaisuudentutkimuksen opintojakso 5 Turun yliopisto, Turku Monimuoto-opinnot Kevät 2019
Ympäristötiede Maailmanlaajuiset ympäristöongelmat 5 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kesä 2019
Ympäristötiede Ympäristö ja yhteiskunta 5 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kesä 2019
Ympäristötiede Ympäristöekologia ja luonnonsuojelu 5 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kesä 2019
Ympäristötiede Ympäristön kemikalisoituminen ja päästöjen hallinta 5 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kesä 2019