Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
Jos sinulla ei ole Turun yliopiston käyttäjätunnusta tai tunnuksen voimassaolo on päättynyt, luo tai aktivoi tunnus verkkopankkitunnuksilla. Luo tunnus
×

Ajankohtainen opintotarjonta

Oppiaine Nimi Opintopisteet Toteuttaja Toteutustapa Ajankohta
Aikuiskasvatustiede Aikuis- ja työelämän koulutus 5 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2019
Aikuiskasvatustiede Aikuiskasvatuksen psykologia 4 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2019
Aikuiskasvatustiede Aikuiskasvatustieteen perusopinnot 25 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2019
Aikuiskasvatustiede Aikuiskasvatustieteen perusopintojen lopputentti 7 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2019
Arkeologia Arkeologian aineopinnot 35 Turun yliopisto, Turku Lähiopetus Kevät 2019
Arkeologia, kulttuuri-, Suomen ja yleinen historia Arkeologian ja historian perusopinnot 25 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2019
Arkeologia, kulttuuri-, Suomen ja yleinen historia Avauksia arkeologiaan 5 Alkio-opisto Monimuoto-opinnot Kevät 2019
Asklepios-ohjelma Digitaalinen kulttuuri ja terveys 3 Turun yliopisto, Turku Lähiopetus Kevät 2019
Asklepios-ohjelma Digitaalinen kulttuuri ja terveys 3 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2019
Asklepios-ohjelma Monikulttuurisuus, terveys ja hyvinvointi 3 Turun yliopisto, Turku Lähiopetus Kevät 2019
Asklepios-ohjelma Monikulttuurisuus, terveys ja hyvinvointi 3 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2019
Biokemia Mikrobiologia - teoria 4 Turun yliopisto, Turku Lähiopetus Kevät 2019
Biolääketiede Ihmisen rakenne ja toiminta, osa I 2 Turun yliopisto, Turku Lähiopetus Kevät 2019
East Asian Studies Minor Introduction to Chinese History 5 Turun yliopisto, Turku Lähiopetus Kevät 2019
Erityispedagogiikka Erityispedagogiikan aineopinnot 35 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2019
Erityispedagogiikka Erityispedagogiikan perusopinnot 25 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2019
Erityispedagogiikka Erityispedagogiikan perusopintojen kirjallisuus 7 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2019
Erityispedagogiikka Näkökulmia erityispedagogiikkaan 3 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2019
Erityispedagogiikka Poikkeavuus kulttuurisena ilmiönä 4 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2019
Filosofia P2 Filosofian historia 3 Turun yliopisto, Turku Lähiopetus Kevät 2019
Filosofia Yhteiskuntakäsitykset ja kriittinen ajattelu 3 Turun yliopisto, Turku Lähiopetus Kevät 2019
Fysiikka Fysiikan peruskurssi 3 4 Turun yliopisto, Turku Lähiopetus Kevät 2019
Fysiikka Fysiikan peruskurssi 4 4 Turun yliopisto, Turku Lähiopetus Kevät 2019
Arkeologia, kulttuuri-, Suomen ja yleinen historia P1. Historian taito 5 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2019
Hoitotiede Hoitotieteen perusopinnot 25 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2019
Kulttuurihistoria A4.1. Digitaaliset ihmistieteet: A4.1.2. Johdatus digitaalisiin ihmistieteisiin (jatkavat opiskelij 3 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2019
Johtaminen ja organisointi, Pori Henkilöstöjohtaminen 5 Peräpohjolan opisto Monimuoto-opinnot Kevät 2019
Johtaminen ja organisointi, Pori Organizational Behaviour and Leadership 5 Peräpohjolan opisto Lähiopetus Kevät 2019
Johtaminen ja organisointi, Pori Työhyvinvointi 5 Peräpohjolan opisto Lähiopetus Kesä 2019
Kasvatustiede Johdanto oppimiseen, opetukseen ja arviointiin 6 Porin kesäyliopisto, Pori Monimuoto-opinnot Kevät 2019
Kasvatustiede Johdanto oppimiseen, opetukseen ja arviointiin 6 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2019
Kasvatustiede Kehitys- ja kasvatuspsykologia 4 Helsingin evankelinen opisto Monimuoto-opinnot Kevät 2019
Kasvatustiede Kehitys- ja kasvatuspsykologia 4 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Syksy 2018
Kasvatustiede Empiiriset tutkimusmenetelmät kasvatustieteissä 4 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2019
Kasvatustiede Johdatus kasvatustieteisiin 4 Helsingin evankelinen opisto Monimuoto-opinnot Kevät 2019
Kasvatustiede Johdatus kasvatustieteisiin 4 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2019
Kasvatustiede, kasvatustieteiden laitos KKV5 Tilastolliset perustaidot 6 Turun yliopisto, Turku Monimuoto-opinnot Kevät 2019
Kasvatustiede Kasvatuksen ja oppimisen kulttuurinen konteksti 7 Porin kesäyliopisto, Pori Monimuoto-opinnot Kevät 2019
Kasvatustiede Kasvatuksen ja oppimisen kulttuurinen konteksti 7 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2019
Kasvatustiede Kasvatus- ja koulutussosiologia 4 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2019
Kasvatustiede Kasvatusfilosofia 3 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2019
Kasvatustiede Kasvatustieteen aineopinnot 35 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2019
Kasvatustiede Kasvatustieteen perusopinnot 25 Ikaalisten kansalaisopisto Monimuoto-opinnot Syksy 2018
Kasvatustiede Kasvatustieteen perusopinnot 25 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2019
Kasvatustiede Koulutuksen suunnittelu ja kehittäminen 3 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2019
Kasvatustiede Koulutuksen vaikuttavuus ja arviointi 4 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2019
Kasvatustiede Koulutuspolitiikka 6 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2019
Alkukasvatus Alkukasvatuksen matematiikka 2 Turun kesäyliopisto Lähiopetus Kevät 2019
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku Improvisaatiolla rohkeutta työelämään 3 Turun yliopisto, Turku Lähiopetus Kevät 2019
Alkukasvatus Kielelliset vuorovaikutustaidot 6 Turun kesäyliopisto Lähiopetus Kevät 2019
Alkukasvatus Varhais- ja alkukasvatuksen ympäristöoppi 2 Turun kesäyliopisto Lähiopetus Kevät 2019
Kemia Kemia III 4 Turun yliopisto, Turku Lähiopetus Kevät 2019
Kemia Kemia III 4 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2019
Kemia Kemia IV 4 Etelä-Pohjanmaan opisto Monimuoto-opinnot Kevät 2019
Kemia Kemia IV 4 Turun yliopisto, Turku Lähiopetus Kevät 2019
Kemia Kemia IV 4 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2019
Kemia Kemiallinen biologia 5 Turun yliopisto, Turku Lähiopetus Kevät 2019
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/englanti English: Academic and Professional Skills I 3 Lahden kansanopisto Lähiopetus Kevät 2019
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/englanti English: Academic and Professional Skills I 3 Turun kristillinen opisto Lähiopetus Syksy 2018
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/englanti English: Academic and Professional Skills I 3 Turun yliopisto, Turku Lähiopetus Kevät 2019
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/puheviestintä Puheviestinnän perusteet 2 Turun kristillinen opisto Lähiopetus Kevät 2019
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/puheviestintä Puheviestinnän perusteet 2 Turun yliopisto, Turku Lähiopetus Kevät 2019
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/ruotsi Inledning till juridisk svenska 2 Etelä-Pohjanmaan opisto Lähiopetus Kevät 2019
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/ruotsi Inledning till juridisk svenska 2 Turun yliopisto, Turku Lähiopetus Kevät 2019
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/ruotsi Ruotsin kielen kirjallinen ja suullinen viestintä 5 Porin kesäyliopisto, Pori Lähiopetus Kevät 2019
Kreikkalainen filologia Kreikan kielen jatkokurssi 5 Turun yliopisto, Turku Lähiopetus Kevät 2019
Kulttuuri- ja elämysmatkailu, Pori Kulttuuriperinnön tuotteistaminen matkailussa 3 Turun yliopisto, Pori Lähiopetus Kevät 2019
Kulttuuri- ja elämysmatkailu, Pori Paikan ja ajallisuuden ulottuvuuksia matkailussa 3 Turun yliopisto, Pori Lähiopetus Kevät 2019
Kulttuurihistoria A1. Avaintekstejä kulttuurihistoriaan (jatkavat opiskelijat) 5 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2019
Kulttuurihistoria A2. Kulttuurihistorian kirjoittaminen 5 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2019
Kulttuurihistoria A3 Kulttuurihistorian teemoja: 1.Risteävät maailmat (jatkavat opiskelijat) 5 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2019
Kulttuurihistoria A3 Kulttuurihistorian teemoja: 10. Aate, ideologia, utopia (jatkavat opiskelijat) 5 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2019
Kulttuurihistoria A3 Kulttuurihistorian teemoja: 11. Katastrofi, trauma ja väkivalta (jatkavat opiskelijat) 5 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2019
Kulttuurihistoria A3 Kulttuurihistorian teemoja: 3. Tunteet, aistit ja mielikuvitus (jatkavat opiskelijat) 5 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2019
Kulttuurihistoria A3 Kulttuurihistorian teemoja: 7. Taiteen kulttuurihistoria 5 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2019
Kulttuurihistoria Kulttuurihistorian aineopinnot 35 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2019
Kulttuurihistoria Sodan historia 5 Mikkelin kesäyliopisto Monimuoto-opinnot Kevät 2019
LL-tutkinto, valinnaisopinnot Ajankohtaista diabeteksesta ja hoidosta 3 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2019
LL-tutkinto, valinnaisopinnot Ajankohtaista diabeteksesta ja hoidosta, Turun lääketieteellisen tdk:n perustutkinto-opiskelijat 3 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2019
LL-tutkinto, valinnaisopinnot Lihavuus 4 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2019
LL-tutkinto, valinnaisopinnot Lihavuus, Turun lääketiet. tiedekunnan perustutkinto-opiskelijat 4 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2019
LL-tutkinto, valinnaisopinnot Sosiaalipediatria 3 Turun yliopisto, Turku Lähiopetus Kevät 2019
LL-tutkinto, valinnaisopinnot Sosiaalipediatria, Turun lääketieteellisen tdk:n perustutkinto-opiskelijat 3 Turun yliopisto, Turku Lähiopetus Kevät 2019
Lastentautioppi Koululaisen ravitsemus 3 Turun yliopisto, Turku Lähiopetus Kevät 2019
Luova kirjoittaminen A1 Kirjoittamisen lajit: A1.A Proosan kirjoittaminen II 4 Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto, Oulu Lähiopetus Kevät 2019
Luova kirjoittaminen A1 Kirjoittamisen lajit: A1.B Lyriikan kirjoittaminen II 4 Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto, Oulu Lähiopetus Kevät 2019
Luova kirjoittaminen Draaman kirjoittaminen II 4 Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto, Oulu Lähiopetus Kevät 2019
Luova kirjoittaminen Johdatus kirjoittamiseen 5 Sastamalan opisto Lähiopetus Kevät 2019
Luova kirjoittaminen Luovan kirjoittamisen perusopinnot 25 Sastamalan opisto Lähiopetus Kevät 2019
Luova kirjoittaminen P2. Proosan kirjoittaminen 6 Omnia Koulutus, Espoon työväenopisto Lähiopetus Kevät 2019
Luova kirjoittaminen P2. Proosan kirjoittaminen 6 Porin kesäyliopisto, Pori Lähiopetus Kevät 2019
Luova kirjoittaminen P2. Proosan kirjoittaminen 6 Tampereen kesäyliopisto Lähiopetus Kevät 2019
Luova kirjoittaminen P3. Lyriikan kirjoittaminen (jatkavat opiskelijat) 4 Turun yliopisto, Turku Lähiopetus Kevät 2019
Luova kirjoittaminen P4. Draaman kirjoittaminen (jatkavat opiskelijat) 4 Turun yliopisto, Turku Lähiopetus Kevät 2019
Luova kirjoittaminen P6. Arviointi ja koonti (jatkavat opiskelijat) 2 Turun yliopisto, Turku Lähiopetus Kevät 2019
MDP in East Asian Studies Introduction to Chinese Contemporary History 5 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2019
Maantiede Geoinformatiikan perusteet 5 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2019
Maantiede Luonnonvarojen maantiede 4 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2019
Maantiede Maantieteen perusopinnot 25 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2019
Maantiede Yhteiskunta- ja poliittinen maantiede 3 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2019
Mediatutkimus Mediakasvatus 5 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2019
Mediatutkimus, musiikkitiede ja taidehistoria Muuttuva taide ja kulttuuri 5 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2019
Museologia, Pori Museologian perusopinnot 25 Turun yliopisto, Pori Lähiopetus Kevät 2019
Museologia, Pori P1 johdatus museologiaan 4 Turun yliopisto, Pori Lähiopetus Kevät 2019
Museologia, Pori P2 museot yhteiskunnallisina toimijoina 4 Turun yliopisto, Pori Lähiopetus Kevät 2018
Museologia, Pori P5 rakennetun ympäristön inventointi, arvottaminen ja suojelu 5 Turun yliopisto, Pori Lähiopetus Kevät 2019
Oikeustiede Johdatus oikeustieteeseen 2 Rovala-Opisto Lähiopetus Kevät 2019
Oikeustiede Johdatus oikeustieteeseen (verkko-opinnot) 2 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2019
Oikeustiede Hallinto-oikeus 7 Päivölän Kansanopisto Lähiopetus Kevät 2019
Oikeustiede Hallinto-oikeus 7 Työväen akatemia Lähiopetus Kevät 2019
Oikeustiede Kansainvälinen oikeus 6 Etelä-Pohjanmaan opisto Lähiopetus Kevät 2019
Oikeustiede Kansainvälinen oikeus 6 Helsingin evankelinen opisto Lähiopetus Syksy 2018
Oikeustiede Kansainvälinen oikeus 6 Työväen akatemia Lähiopetus Kevät 2019
Oikeustiede Oikeushistoria 6 Etelä-Pohjanmaan opisto Lähiopetus Kevät 2019
Oikeustiede Oikeushistoria 6 Päijät-Hämeen kesäyliopisto Lähiopetus Kevät 2019
Oikeustiede Perhe- ja jäämistöoikeus 7 Etelä-Pohjanmaan opisto Monimuoto-opinnot Kevät 2019
Oikeustiede Perhe- ja jäämistöoikeus 7 Jyväskylän kesäyliopisto Monimuoto-opinnot Kevät 2019
Oikeustiede Perhe- ja jäämistöoikeus 7 Päijät-Hämeen kesäyliopisto Monimuoto-opinnot Kevät 2019
Oikeustiede Perhe- ja jäämistöoikeus 7 Päivölän Kansanopisto Monimuoto-opinnot Kevät 2019
Oikeustiede Perhe- ja jäämistöoikeus 7 Rovala-Opisto Monimuoto-opinnot Kevät 2019
Oikeustiede Perhe- ja jäämistöoikeus 7 Tampereen kesäyliopisto Monimuoto-opinnot Kevät 2019
Oikeustiede Rikosoikeus 8 Jyväskylän kesäyliopisto Lähiopetus Kevät 2019
Oikeustiede Rikosoikeus 8 Rovala-Opisto Lähiopetus Kevät 2019
Oikeustiede Rikosoikeus 8 Turun kristillinen opisto Lähiopetus Kevät 2019
Oikeustiede Rikosoikeus 8 Turun yliopisto, Turku Monimuoto-opinnot Kevät 2019
Oikeustiede Työoikeus 7 Helsingin evankelinen opisto Monimuoto-opinnot Syksy 2018
Oikeustiede Valtiosääntöoikeus 7 Turun yliopisto, Turku Lähiopetus Kevät 2019
Psykologia Kognitiivisen ja neuropsykologian perusteet 5 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2019
Psykologia Persoonallisuuspsykologian perusteet 5 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2019
Psykologia Psykologian aineopinnot 35 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2019
Psykologia Psykologisen tutkimuksen perusteet 5 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2019
Ranskan kieli ja liikeviestintä RA0a Ranskan alkeiskurssi I 4 Turun yliopisto, Turku Lähiopetus Kevät 2019
Sosiaalitieteet P.1 Johdatus sosiaalitieteisiin (jatkavat opiskelijat) 10 Turun yliopisto, Turku Lähiopetus Kevät 2019
Sosiaalityö Aikuissosiaalityö 5 Turun yliopisto, Turku Lähiopetus Kevät 2019
Sosiaalityö Asiakirjat ja dokumentointi (jatkavat opiskelijat) 3 Turun yliopisto, Turku Lähiopetus Kevät 2019
Sosiaalityö Lapsiperhesosiaalityö (jatkavat opiskelijat) 6 Turun yliopisto, Turku Lähiopetus Kevät 2019
Sosiaalityö Lastensuojelu, sosnet (jatkavat opiskelijat) 5 Turun yliopisto, Turku Lähiopetus Kevät 2019
Sosiaalityö Lähisuhdeväkivalta ja traumanäkökulma (jatkavat opiskelijat) 3 Turun yliopisto, Turku Lähiopetus Kevät 2019
Sosiaalityö Monikulttuurinen sosiaalityö (jatkavat opiskelijat) 3 Turun yliopisto, Turku Lähiopetus Kevät 2019
Suomen historia A2. Moderni aikakausi Suomen yhteiskuntahistoriassa (jatkavat opiskelijat) 5 Turun yliopisto, Turku Lähiopetus Kevät 2019
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/suomi Suomen kielen kirjallinen viestintä 2 Turun yliopisto, Turku Lähiopetus Kevät 2019
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/suomi Suomen kielen kirjallinen viestintä 3 Hiiden Opisto Lähiopetus Syksy 2017
Taloustiede KTY Taloustieteen perusteet 6 Turun kristillinen opisto Lähiopetus Kevät 2019
Tietojenkäsittelytiede Johdatus tekoälyyn 2 Turun yliopisto, Turku Lähiopetus Kevät 2019
Tietojenkäsittelytiede Tietojenkäsittelyn perusteet II 5 Turun yliopisto, Turku Monimuoto-opinnot Kevät 2019
Tietojenkäsittelytiede Tietokantojen perusteet 2 2 Turun yliopisto, Turku Lähiopetus Kevät 2019
Tietotekniikka Tietoverkkotekniikat 4 Turun yliopisto, Turku Lähiopetus Kevät 2019
Tulevaisuudentutkimus TUTU1 Tulevaisuusajattelu ja skenaariot 5 Helsingin seudun kesäyliopisto Monimuoto-opinnot Kevät 2019
Tulevaisuudentutkimus TUTU1 Tulevaisuusajattelu ja skenaariot 5 Jyväskylän kesäyliopisto Monimuoto-opinnot Kevät 2019
Tulevaisuudentutkimus TUTU1 Tulevaisuusajattelu ja skenaariot 5 Keski-Pohjanmaan kesäyliopisto Monimuoto-opinnot Kevät 2019
Tulevaisuudentutkimus TUTU1 Tulevaisuusajattelu ja skenaariot 5 Kymenlaakson kesäyliopisto, Kotka Monimuoto-opinnot Kevät 2019
Tulevaisuudentutkimus TUTU1 Tulevaisuusajattelu ja skenaariot 5 Omnia Koulutus, Espoon työväenopisto Monimuoto-opinnot Kevät 2019
Tulevaisuudentutkimus TUTU1 Tulevaisuusajattelu ja skenaariot 5 Turun yliopisto, Turku Monimuoto-opinnot Kevät 2019
Tulevaisuudentutkimus TUTUS2 Tulevaisuudentutkimuksen menetelmät 5 Jyväskylän kesäyliopisto Monimuoto-opinnot Kevät 2019
Tulevaisuudentutkimus TUTUS2 Tulevaisuudentutkimuksen menetelmät 5 Turun yliopisto, Turku Monimuoto-opinnot Kevät 2019
Tulevaisuudentutkimus Tulevaisuudentutkimuksen opintokokonaisuus 25 Helsingin seudun kesäyliopisto Monimuoto-opinnot Syksy 2018
Tulevaisuudentutkimus Tulevaisuudentutkimuksen opintokokonaisuus 25 Jyväskylän kesäyliopisto Monimuoto-opinnot Kevät 2019
Tulevaisuudentutkimus Tulevaisuudentutkimuksen opintokokonaisuus 25 Kainuun kesäyliopisto Monimuoto-opinnot Kevät 2019
Tulevaisuudentutkimus Tulevaisuudentutkimuksen opintokokonaisuus 25 Kymenlaakson kesäyliopisto, Kotka Monimuoto-opinnot Kevät 2019
Tulevaisuudentutkimus Tulevaisuudentutkimuksen opintokokonaisuus 25 Omnia Koulutus, Espoon työväenopisto Monimuoto-opinnot Kevät 2019
Tulevaisuudentutkimus Tulevaisuudentutkimuksen opintokokonaisuus 25 Snellman-kesäyliopisto, Kuopion toimipaikka Monimuoto-opinnot Kevät 2019
Tulevaisuudentutkimus Tulevaisuudentutkimuksen opintokokonaisuus 25 Turun yliopisto, Turku Monimuoto-opinnot Kevät 2019
Uskontotiede P3. Uskontotieteen työseminaari (jatkavat opiskelijat) 3 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2019
Uskontotiede Suomen uskonnollinen kenttä 3 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Syksy 2018
Uskontotiede U3. Aasian uskonnot (jatkavat opiskelijat) 3 Turun yliopisto, Turku Lähiopetus Kevät 2019
Uskontotiede U4. Lähi-idän uskonnot (jatkavat opiskelijat) 3 Turun yliopisto, Turku Lähiopetus Kevät 2019
Uskontotiede Uskonto Euroopassa uudelta ajalta nykypäivään 5 Turun yliopisto, Turku Lähiopetus Kevät 2019
Ympäristötiede Maailmanlaajuiset ympäristöongelmat (jatkavat opiskelijat) 5 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2019
Ympäristötiede Ympäristöekologia ja luonnonsuojelu 5 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2019
Ympäristötiede Ympäristön kemikalisoituminen ja päästöjen hallinta 5 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2019
Ympäristötiede Ympäristötieteen perusopinnot 25 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2019