Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
Jos sinulla ei ole Turun yliopiston käyttäjätunnusta tai tunnuksen voimassaolo on päättynyt, luo tai aktivoi tunnus verkkopankkitunnuksilla. Luo tunnus
×

Ajankohtainen opintotarjonta

Oppiaine Nimi Opintopisteet Toteuttaja Toteutustapa Ajankohta
Aikuiskasvatustiede Aikuis- ja työelämän koulutus 5 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2019
Aikuiskasvatustiede Aikuiskasvatuksen psykologia 4 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2019
Aikuiskasvatustiede Aikuiskasvatustieteen perusopinnot 25 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Syksy 2018
Aikuiskasvatustiede Aikuiskasvatustieteen perusopinnot 25 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2019
Aikuiskasvatustiede Aikuiskasvatustieteen perusopintojen lopputentti 7 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2019
Arkeologia Arkeologian aineopinnot 35 Turun yliopisto, Turku Lähiopetus Kevät 2019
Arkeologia, kulttuuri-, Suomen ja yleinen historia Arkeologian ja historian perusopinnot 25 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2019
Arkeologia, kulttuuri-, Suomen ja yleinen historia P2.1. Avauksia arkeologiaan 5 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2019
Asklepios-ohjelma Digitaalinen kulttuuri ja terveys 3 Turun yliopisto, Turku Lähiopetus Kevät 2019
Asklepios-ohjelma Digitaalinen kulttuuri ja terveys 3 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2019
Asklepios-ohjelma Mediakulttuuri ja terveys 3 Turun yliopisto, Turku Lähiopetus Kevät 2019
Asklepios-ohjelma Mediakulttuuri ja terveys 3 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2019
Asklepios-ohjelma Monikulttuurisuus, terveys ja hyvinvointi 3 Turun yliopisto, Turku Lähiopetus Kevät 2019
Asklepios-ohjelma Monikulttuurisuus, terveys ja hyvinvointi 3 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2019
Biokemia Mikrobiologia - teoria 4 Turun yliopisto, Turku Lähiopetus Kevät 2019
Biokemia Molekyylibiologia - teoria 4 Turun yliopisto, Turku Lähiopetus Kevät 2019
Biolääketiede Ihmisen rakenne ja toiminta, osa I 2 Turun yliopisto, Turku Lähiopetus Kevät 2019
East Asian Studies Minor Introduction to Chinese History 5 Turun yliopisto, Turku Lähiopetus Kevät 2019
Erityispedagogiikka Erityiskasvatus osana suomalaista yhteiskuntaa 3 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Syksy 2018
Erityispedagogiikka Erityispedagogiikan aineopinnot 35 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2019
Erityispedagogiikka Erityispedagogiikan perusopinnot 25 Kirkkonumm.kansal.op-medb.inst Monimuoto-opinnot Syksy 2018
Erityispedagogiikka Erityispedagogiikan perusopinnot 25 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2019
Erityispedagogiikka Oppimisvaikeudet pedagogisena haasteena 5 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Syksy 2018
Erityispedagogiikka Perusopintojen kirjallisuus 7 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Syksy 2018
Erityispedagogiikka Poikkeavuus kulttuurisena ilmiönä 4 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2019
Filosofia P2 Filosofian historia 3 Turun yliopisto, Turku Lähiopetus Kevät 2019
Filosofia P4 Tietoteoria ja tieteenfilosofia 3 Turun yliopisto, Turku Lähiopetus Kevät 2019
Filosofia P5 Metafysiikka I 3 Turun yliopisto, Turku Lähiopetus Kevät 2019
Filosofia P8 Klassikko 4 Turun yliopisto, Turku Lähiopetus Kevät 2019
Fysiikka Fysiikan peruskurssi 3 4 Turun yliopisto, Turku Lähiopetus Kevät 2019
Fysiikka Fysiikan peruskurssi 4 4 Turun yliopisto, Turku Lähiopetus Kevät 2019
Arkeologia, kulttuuri-, Suomen ja yleinen historia P1. Historian taito 5 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2019
Arkeologia, kulttuuri-, Suomen ja yleinen historia P2.4. Yleisen historian keskeisiä kysymyksiä 5 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Syksy 2018
Hoitotiede Gerontologia: Ikääntyneet, ravitsemus ja päihteet 5 Turun kesäyliopisto Monimuoto-opinnot Syksy 2018
Hoitotiede Hoitotieteen perusopinnot 25 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Syksy 2018
Hoitotiede Hoitotieteen perusopinnot 25 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2019
Kulttuurihistoria A4.1. Digitaaliset ihmistieteet: A4.1.2. Johdatus digitaalisiin ihmistieteisiin (jatkavat opiskelij 3 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Syksy 2018
Johtaminen ja organisointi, Pori Muutoksen johtaminen 5 Peräpohjolan opisto Monimuoto-opinnot Syksy 2018
Johtaminen ja organisointi, Pori Organisaatiot ja johtaminen 5 Peräpohjolan opisto Lähiopetus Syksy 2018
Kasvatustiede Johdanto oppimiseen, opetukseen ja arviointiin 6 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Syksy 2018
Kasvatustiede Johdanto oppimiseen, opetukseen ja arviointiin 6 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2019
Kasvatustiede Kehitys- ja kasvatuspsykologia 4 Porvoon kansalaisopisto Monimuoto-opinnot Syksy 2018
Kasvatustiede Kehitys- ja kasvatuspsykologia 4 Turun yliopisto, Turku Monimuoto-opinnot Syksy 2018
Kasvatustiede Kehitys- ja kasvatuspsykologia 4 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Syksy 2018
Kasvatustiede Kehitys- ja kasvatuspsykologia 4 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kesä 2019
Kasvatustiede Empiiriset tutkimusmenetelmät kasvatustieteissä 4 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2019
Kasvatustiede, kasvatustieteiden laitos KKV5 Tilastolliset perustaidot 6 Turun yliopisto, Turku Monimuoto-opinnot Kevät 2019
Kasvatustiede Kasvatuksen historia 3 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Syksy 2018
Kasvatustiede Kasvatuksen ja oppimisen kulttuurinen konteksti 7 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2019
Kasvatustiede Kasvatusfilosofia 3 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2019
Kasvatustiede Kasvatustieteen aineopinnot 35 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2019
Kasvatustiede Kasvatustieteen perusopinnot 25 Ikaalisten kansalaisopisto Monimuoto-opinnot Syksy 2018
Kasvatustiede Kasvatustieteen perusopinnot 25 Turun yliopisto, Turku Monimuoto-opinnot Syksy 2018
Kasvatustiede Kasvatustieteen perusopinnot 25 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Syksy 2018
Kasvatustiede Kasvatustieteen perusopinnot 25 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2019
Kasvatustiede Koulutuksen vaikuttavuus ja arviointi 4 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Syksy 2018
Alkukasvatus Alkukasvatuksen perusopinnot 25 Turun kesäyliopisto Lähiopetus Syksy 2018
Alkukasvatus Esi- ja alkuopetuksen pedagogiikka 7 Turun kesäyliopisto Lähiopetus Syksy 2018
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku Improvisaatiolla rohkeutta työelämään 3 Turun yliopisto, Turku Lähiopetus Kevät 2019
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku Pelit oppimisessa ja opetuksessa 3 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2019
Kemia Fysiikan ja kemian historia 2 Turun yliopisto, Turku Lähiopetus Kevät 2019
Kemia Kemia III 4 Turun yliopisto, Turku Lähiopetus Kevät 2019
Kemia Kemia IV 4 Turun yliopisto, Turku Lähiopetus Kevät 2019
Kemia Kemia IV 4 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2019
Kemia Kemiallinen biologia 5 Turun yliopisto, Turku Lähiopetus Kevät 2019
Kemia Kemian peruskurssi II 4 Etelä-Pohjanmaan opisto Monimuoto-opinnot Syksy 2018
Kemia Materiaalikemia ja nanoteknologia 5 Turun yliopisto, Turku Lähiopetus Kevät 2019
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/englanti English: Academic and Professional Skills I 3 Lahden kansanopisto Lähiopetus Kevät 2019
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/englanti English: Academic and Professional Skills I 3 Porin kesäyliopisto, Pori Lähiopetus Kevät 2019
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/englanti English: Academic and Professional Skills I 3 Turun yliopisto, Turku Lähiopetus Kevät 2019
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/puheviestintä Puheviestinnän perusteet 2 Laajasalon opisto Lähiopetus Syksy 2018
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/puheviestintä Puheviestinnän perusteet 2 Lahden kansanopisto Lähiopetus Kevät 2019
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/puheviestintä Puheviestinnän perusteet 2 Sastamalan opisto Lähiopetus Kevät 2019
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/puheviestintä Puheviestinnän perusteet 2 Turun yliopisto, Turku Lähiopetus Kevät 2019
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/ruotsi Inledning till juridisk svenska 2 Turun yliopisto, Turku Lähiopetus Kevät 2019
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/ruotsi Ruotsin kielen kirjallinen ja suullinen viestintä 5 Turun yliopisto, Turku Lähiopetus Kevät 2019
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/ruotsi Ruotsin kielen kirjallinen ja suullinen viestintä 5 Turun yliopisto, Turku Lähiopetus Kevät 2019
Kreikkalainen filologia Antiikin filosofia 2 Turun yliopisto, Turku Lähiopetus Kevät 2019
Kreikkalainen filologia Kreikan historia ja yhteiskunta 5 Turun yliopisto, Turku Lähiopetus Kevät 2019
Kreikkalainen filologia Kreikan kielen jatkokurssi 5 Turun yliopisto, Turku Lähiopetus Kevät 2019
Kulttuuri- ja elämysmatkailu, Pori Kulttuuriperinnön tuotteistaminen matkailussa 3 Turun yliopisto, Pori Lähiopetus Kevät 2019
Kulttuuri- ja elämysmatkailu, Pori Paikan ja ajallisuuden ulottuvuuksia matkailussa 3 Turun yliopisto, Pori Lähiopetus Kevät 2019
Kulttuurihistoria A2. Kulttuurihistorian kirjoittaminen 5 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2019
Kulttuurihistoria A3 Kulttuurihistorian teemoja: 11. Katastrofi, trauma ja väkivalta (jatkavat opiskelijat) 5 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Syksy 2018
Kulttuurihistoria A3 Kulttuurihistorian teemoja: 13. Yhden aikakauden kulttuurihistoria (jatkavat opiskelijat) 5 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Syksy 2018
Kulttuurihistoria Kulttuurihistorian aineopinnot 35 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2019
Kulttuurihistoria Kulttuurihistorian perusopinnot 25 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2019
Kulttuurihistoria Kulttuurihistorian perusopinnot 25 Työväen akatemia Monimuoto-opinnot Syksy 2018
Kulttuurihistoria P2. Kulttuurihistorian metodologia ja historia 5 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2019
Kulttuurihistoria P3. Kulttuurihistoria ja menneisyyden läsnäolo (jatkavat opiskelijat) 5 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Syksy 2018
Kulttuurihistoria P4. Kulttuurihistorian tutkimusalat 1 (jatkavat opiskelijat) 5 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Syksy 2018
Kulttuurihistoria P4. Kulttuurihistorian tutkimusalat 2 (jatkavat opiskelijat) 5 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Syksy 2018
Kulttuurihistoria Sodan historia 5 Mikkelin kesäyliopisto Monimuoto-opinnot Kevät 2019
LL-tutkinto, valinnaisopinnot Ajankohtaista diabeteksesta ja hoidosta 3 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2019
LL-tutkinto, valinnaisopinnot Ajankohtaista diabeteksesta ja hoidosta, Turun lääketieteellisen tdk:n perustutkinto-opiskelijat 3 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2019
LL-tutkinto, valinnaisopinnot Lihavuus 4 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2019
LL-tutkinto, valinnaisopinnot Lihavuus, Turun lääketiet. tiedekunnan perustutkinto-opiskelijat 4 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2019
LL-tutkinto, valinnaisopinnot Sosiaalipediatria 3 Turun yliopisto, Turku Lähiopetus Kevät 2019
LL-tutkinto, valinnaisopinnot Sosiaalipediatria, Turun lääketieteellisen tdk:n perustutkinto-opiskelijat 3 Turun yliopisto, Turku Lähiopetus Kevät 2019
Lastentautioppi Koululaisen ravitsemus 3 Turun yliopisto, Turku Lähiopetus Kevät 2019
Latinalainen filologia Antiikin filosofia 2 Turun yliopisto, Turku Lähiopetus Kevät 2019
Latinalainen filologia Antiikin kielet tieteen ja kulttuurin välittäjinä 2 Turun yliopisto, Turku Lähiopetus Kevät 2019
Latinalainen filologia Latinan jatkokurssi 5 Turun yliopisto, Turku Lähiopetus Kevät 2019
Latinalainen filologia Rooman kirjallisuuden historia 3 Turun yliopisto, Turku Lähiopetus Kevät 2019
Luova kirjoittaminen A1. Kirjoittamisen lajit: A1.D Tietokirjoittaminen II (jatkavat opiskelijat) 4 Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto, Oulu Lähiopetus Syksy 2018
Luova kirjoittaminen Luovan kirjoittamisen aineopinnot 35 Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto, Oulu Lähiopetus Syksy 2018
Luova kirjoittaminen Luovan kirjoittamisen perusopinnot 25 Helsingin seudun kesäyliopisto Lähiopetus Syksy 2018
Luova kirjoittaminen Luovan kirjoittamisen perusopinnot 25 Omnia Koulutus, Espoon työväenopisto Lähiopetus Syksy 2018
Luova kirjoittaminen Luovan kirjoittamisen perusopinnot 25 Paasikivi-opisto Lähiopetus Syksy 2018
Luova kirjoittaminen Luovan kirjoittamisen perusopinnot 25 Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto, Oulu Lähiopetus Syksy 2018
Luova kirjoittaminen Luovan kirjoittamisen perusopinnot 25 Turun yliopisto, Turku Lähiopetus Syksy 2018
Luova kirjoittaminen P2. Proosan kirjoittaminen 6 Porin kesäyliopisto, Pori Lähiopetus Kevät 2019
Luova kirjoittaminen P2. Proosan kirjoittaminen 6 Tampereen kesäyliopisto Lähiopetus Kevät 2019
Luova kirjoittaminen P3. Lyriikan kirjoittaminen (jatkavat opiskelijat) 4 Turun yliopisto, Turku Lähiopetus Kevät 2019
Luova kirjoittaminen P4. Draaman kirjoittaminen 4 Omnia Koulutus, Espoon työväenopisto Lähiopetus Syksy 2018
Luova kirjoittaminen P4. Draaman kirjoittaminen (jatkavat opiskelijat) 4 Turun yliopisto, Turku Lähiopetus Kevät 2019
Luova kirjoittaminen P5. Tietokirjoittaminen (jatkavat opiskelijat) 4 Turun yliopisto, Turku Lähiopetus Kevät 2019
Luova kirjoittaminen P6. Arviointi ja koonti (jatkavat opiskelijat) 2 Turun yliopisto, Turku Lähiopetus Kevät 2019
Lääketieteellinen biokemia ja genetiikka Lääketieteellinen biokemia ja molekyylilääketieteen opintokokonaisuus 8 Turun yliopisto, Turku Lähiopetus Kevät 2019
Lääketieteellinen biokemia ja genetiikka Molekyylilääketieteen valinnaiskurssi: luennot 3 Turun yliopisto, Turku Lähiopetus Kevät 2019
MDP in East Asian Studies Introduction to Chinese Contemporary History 5 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2019
Maantiede Geoinformatiikan perusteet 5 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2019
Maantiede Johdatus maantieteeseen 5 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Syksy 2018
Maantiede Klimatologia 3 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Syksy 2018
Maantiede Maantieteen perusopinnot 25 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2019
Maantiede Yhteiskunta- ja poliittinen maantiede 3 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2019
Mediatutkimus, musiikkitiede ja taidehistoria Muuttuva taide ja kulttuuri 5 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2019
Oikeustiede Johdatus oikeustieteeseen (verkko-opinnot) 2 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Syksy 2018
Oikeustiede Finanssioikeus 7 Turun yliopisto, Turku Lähiopetus Syksy 2018
Oikeustiede Kansainvälinen oikeus 6 Turun yliopisto, Turku Lähiopetus Syksy 2018
Oikeustiede Oikeushistoria 6 Helsingin evankelinen opisto Lähiopetus Syksy 2018
Oikeustiede Rikosoikeus 8 Helsingin evankelinen opisto Lähiopetus Syksy 2018
Oikeustiede Rikosoikeus 8 Päijät-Hämeen kesäyliopisto Lähiopetus Syksy 2018
Oikeustiede Rikosoikeus 8 Päivölän Kansanopisto Lähiopetus Syksy 2018
Oikeustiede Työoikeus 7 Etelä-Pohjanmaan opisto Monimuoto-opinnot Syksy 2018
Oikeustiede Työoikeus 7 Helsingin aikuisopisto Monimuoto-opinnot Syksy 2018
Oikeustiede Työoikeus 7 Helsingin evankelinen opisto Monimuoto-opinnot Syksy 2018
Oikeustiede Työoikeus 7 Jyväskylän kesäyliopisto Monimuoto-opinnot Syksy 2018
Oikeustiede Työoikeus 7 Päijät-Hämeen kesäyliopisto Monimuoto-opinnot Syksy 2018
Oikeustiede Työoikeus 7 Päivölän Kansanopisto Monimuoto-opinnot Syksy 2018
Oikeustiede Työoikeus 7 Rovala-Opisto Monimuoto-opinnot Syksy 2018
Oikeustiede Työoikeus 7 Tampereen kesäyliopisto Monimuoto-opinnot Syksy 2018
Oikeustiede Työoikeus 7 Turun kristillinen opisto Monimuoto-opinnot Syksy 2018
Oikeustiede Työoikeus 7 Työväen akatemia Monimuoto-opinnot Syksy 2018
Oikeustiede Valtiosääntöoikeus 7 Etelä-Pohjanmaan opisto Lähiopetus Syksy 2018
Oikeustiede Valtiosääntöoikeus 7 Työväen akatemia Lähiopetus Syksy 2018
Poliittinen historia P4 Suomalaisten maailmat 5 Työväen akatemia Lähiopetus Syksy 2018
Poliittinen historia P5.1 Euroopan historia 3 Työväen akatemia Lähiopetus Syksy 2018
Poliittinen historia Poliittisen historian perusopinnot 25 Laajasalon opisto Lähiopetus Syksy 2018
Poliittinen historia Poliittisen historian perusopinnot 25 Työväen akatemia Lähiopetus Syksy 2018
Poliittinen historia ja valtio-oppi P3 Ideologioiden muotoutuminen ja politiikan teorian klassikot: P3.1 Ideologioiden muotoutuminen 3 Työväen akatemia Lähiopetus Syksy 2018
Psykologia Kehityspsykologia II 4 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Syksy 2018
Psykologia Kehityspsykologian perusteet 5 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Syksy 2018
Psykologia Kognitiivisen ja neuropsykologian perusteet 5 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Syksy 2018
Psykologia Kognitiiviset prosessit 4 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Syksy 2018
Psykologia Persoonallisuuspsykologian perusteet 5 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2019
Psykologia Psykologian aineopinnot 35 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2019
Psykologia Psykologian perusopinnot 25 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Syksy 2018
Psykologia Psykologisen tutkimuksen perusteet 5 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2019
Sosiaalitieteet P.4 Ajankohtaista yhteiskunnassa (jatkavat opiskelijat) 5 Turun yliopisto, Turku Lähiopetus Syksy 2018
Sosiaalitieteet P3. Sosiaalitutkimus ja yhteiskunta (jatkavat opiskelijat) 5 Turun yliopisto, Turku Lähiopetus Syksy 2018
Sosiaalitieteet Sosiaalitieteiden aineopinnot 35 Turun yliopisto, Turku Lähiopetus Syksy 2018
Sosiaalitieteet Sosiaalitieteiden aineopinnot 35 Turun yliopisto, Turku Lähiopetus Kevät 2019
Sosiaalitieteet Sosiaalitieteiden perusopinnot 25 Turun yliopisto, Turku Lähiopetus Syksy 2018
Sosiaalityö Aikuissosiaalityö, kirjatentti 1 op (jatkavat opiskelijat) 1 Turun yliopisto, Turku Lähiopetus Syksy 2018
Sosiaalityö Aikuissosiaalityö, kirjattentti 1 op (jatkavat opiskelijat) 1 Turun yliopisto, Turku Lähiopetus Syksy 2018
Sosiaalityö Asiakirjat ja dokumentointi 3 Turun yliopisto, Turku Lähiopetus Kevät 2019
Sosiaalityö Lastensuojelu, sosnet (jatkavat opiskelijat) 5 Turun yliopisto, Turku Lähiopetus Syksy 2018
Suomen historia Suomen historia, aineopinnot 35 Turun yliopisto, Turku Lähiopetus Kevät 2019
Suomen kieli ja kulttuuri (ei-äidinkielisille) Suomen kielen käyttö 3 Turun yliopisto, Turku Lähiopetus Kevät 2019
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/suomi Suomen kielen kirjallinen viestintä 2 Laajasalon opisto Lähiopetus Syksy 2018
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/suomi Suomen kielen kirjallinen viestintä 2 Turun kristillinen opisto Lähiopetus Syksy 2018
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/suomi Suomen kielen kirjallinen viestintä 2 Turun yliopisto, Turku Lähiopetus Kevät 2019
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/suomi Suomen kielen kirjallinen viestintä 3 Hiiden Opisto Lähiopetus Syksy 2017
Tietojenkäsittelytiede Johdatus tekoälyyn 2 Turun yliopisto, Turku Lähiopetus Kevät 2019
Tietojenkäsittelytiede Tietojenkäsittelytieteiden perusopinnot 23 Turun yliopisto, Turku Monimuoto-opinnot Syksy 2018
Tietojenkäsittelytiede Tietokantojen perusteet 1 5 Turun yliopisto, Turku Lähiopetus Kevät 2019
Tietojenkäsittelytiede Tietokantojen perusteet 2 2 Turun yliopisto, Turku Lähiopetus Kevät 2019
Tietotekniikka Tietoverkkotekniikat 4 Turun yliopisto, Turku Lähiopetus Kevät 2019
Tulevaisuudentutkimus Tulevaisuudentutkimuksen opintokokonaisuus 25 Turun yliopisto, Turku Monimuoto-opinnot Kevät 2019
Uskontotiede Uskonto Euroopassa uudelta ajalta nykypäivään 5 Turun yliopisto, Turku Lähiopetus Kevät 2019
Uskontotiede Uskonto antiikissa ja keskiajan Euroopassa 5 Turun yliopisto, Turku Lähiopetus Syksy 2018
Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan opintoja Johdatus oikeustieteeseen 5 Turun yliopisto, Turku Lähiopetus Syksy 2018
Yleinen historia Yleisen historian aineopinnot 35 Turun yliopisto, Turku Lähiopetus Kevät 2019
Ympäristötiede Ympäristö ja yhteiskunta 5 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Syksy 2018
Ympäristötiede Ympäristöekologia ja luonnonsuojelu 5 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2019
Ympäristötiede Ympäristön kemikalisoituminen ja päästöjen hallinta 5 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2019
Ympäristötiede Ympäristötieteen perusopinnot 25 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2019