Turun yliopisto Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
Jos sinulla ei ole Turun yliopiston käyttäjätunnusta tai tunnuksen voimassaolo on päättynyt, luo tai aktivoi tunnus verkkopankkitunnuksilla. Luo tunnus
×

Ajankohtainen opintotarjonta

Oppiaine Nimi Opintopisteet Toteuttaja Toteutustapa Ajankohta
Aikuiskasvatustiede Aikuis- ja työelämän koulutus 5 Mikkelin kesäyliopisto Monimuoto-opinnot Kevät 2021
Aikuiskasvatustiede Aikuis- ja työelämän koulutus 5 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2021
Aikuiskasvatustiede Aikuiskasvatuksen psykologia 4 Mikkelin kesäyliopisto Monimuoto-opinnot Kevät 2021
Aikuiskasvatustiede Aikuiskasvatuksen psykologia 4 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2021
Aikuiskasvatustiede Aikuiskasvatustieteen perusopinnot 25 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2021
Arkeologia Arkeologian aineopinnot 35 Turun yliopisto, Turku Lähiopetus Syksy 2020
Arkeologia, kulttuuri-, Suomen ja yleinen historia Avauksia arkeologiaan 5 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2021
Asklepios-ohjelma Asklepios: Eletty ja koettu hyvinvointi 3 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2021
Asklepios-ohjelma Asklepios: Mediakulttuuri, digitalisoituminen ja terveys 3 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2021
Asklepios-ohjelma Asklepios: Monikulttuurisuus, terveys ja hyvinvointi 3 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2021
Biokemia Mikrobiologia - teoria 4 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2021
Biokemia Molekyylibiologia - teoria 4 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2021
Biolääketiede Ihmisen rakenne ja toiminta, osa I 2 Turun yliopisto, Turku Lähiopetus Kevät 2021
Biolääketiede Lääketieteellinen biokemia ja molekyylilääketiede 8 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2021
Erityispedagogiikka Erityispedagogiikan aineopinnot 35 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2021
Erityispedagogiikka Erityispedagogiikan perusopinnot 25 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2021
Erityispedagogiikka Johdatus erityispedagogiikkaan 4 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Syksy 2020
Erityispedagogiikka Laaja-alaiset kehityksen ja oppimisen haasteet sekä tukeminen 3 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2021
Erityispedagogiikka Lastensuojelu erityispedagogiikan tukena 4 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2021
Erityispedagogiikka Poikkeavuus kulttuurisena ilmiönä 4 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2021
Erityispedagogiikka Sosiaalis-emotionaaliset vaikeudet ja vahvuudet 5 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2021
Espanjan kieli ja liikeviestintä, Pori PES0b Espanjan alkeiskurssi II 4 Turun yliopisto, Pori Lähiopetus Kevät 2021
Espanjan kieli ja liikeviestintä, Pori PES1b Espanjan maantuntemus ja liikekieli 3 Turun yliopisto, Pori Lähiopetus Kevät 2021
Farmakologia, lääkekehitys ja lääkehoito Toksikologian ja riskinarvioinnin perusteet 5 Turun yliopisto, Turku Lähiopetus Kevät 2021
Filosofia Etiikka I 3 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2021
Filosofia Filosofian historia 3 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2021
Filosofia Metafysiikka I 3 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2021
Filosofia Tietoteoria ja tieteenfilosofia 3 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2021
Filosofia Yhteiskuntafilosofia I 3 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2021
Fysiikka Fysiikan peruskurssi 3 4 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2021
Fysiikka Fysiikan peruskurssi 4 4 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2021
Biologia Ihmisen fysiologia 2 Turun kristillinen opisto Lähiopetus Syksy 2020
Arkeologia, kulttuuri-, Suomen ja yleinen historia Historian taito 5 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2021
Kulttuurihistoria Kulttuurihistorian metodologia: Digitaaliset ihmistieteet: Tiedon haku ja hallinta 2 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Syksy 2020
Arkeologia, kulttuuri-, Suomen ja yleinen historia Yleisen historian keskeisiä kysymyksiä 5 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Syksy 2020
Hoitotiede Hoitotieteen tutkimusmetodiikka, aineopinnot (jatkavat opiskelijat) 6 Turun yliopisto, Turku Monimuoto-opinnot Kevät 2021
Kulttuurihistoria Kulttuurihistorian metodologia: A4.1. Digitaaliset ihmistieteet: A4.1.2. Johdatus digitaalisiin 3 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Syksy 2020
Johtaminen ja organisointi, Pori Henkilöstöjohtaminen 5 Peräpohjolan opisto Verkko-opinnot Kevät 2021
Johtaminen ja organisointi, Pori Organisaatiokäyttäytyminen ja johtajuus 5 Peräpohjolan opisto Lähiopetus Kevät 2021
Johtaminen ja organisointi, Pori PJO21/PLR37/PMA37 Organisaatiokäyttäytyminen ja johtajuus 5 Turun yliopisto, Pori Verkko-opinnot Kevät 2021
Johtaminen ja organisointi, Pori PJO7 Strateginen johtaminen 5 Turun yliopisto, Pori Lähiopetus Kevät 2021
Kasvatustiede (varhaiskasvatus), OKL Rauma Children´s participation pedagogics in early childhood education 3 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2021
Kasvatustiede (varhaiskasvatus), OKL Rauma Lapsen osallisuus varhaiskasvatuksessa 3 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2021
Kasvatustiede (varhaiskasvatus), OKL Rauma Perhe, kasvatus ja yhteistyö 5 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2021
Kasvatustiede Johdanto oppimiseen, opetukseen ja arviointiin 6 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Syksy 2020
Kasvatustiede Johdanto oppimiseen, opetukseen ja arviointiin 6 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2021
Kasvatustiede Kehitys- ja kasvatuspsykologia 4 Turun yliopisto, Turku Monimuoto-opinnot Syksy 2020
Kasvatustiede Kehitys- ja kasvatuspsykologia 4 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Syksy 2020
Erityispedagogiikka Empiiriset tutkimusmenetelmät kasvatustieteissä 4 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2021
Kasvatustiede, kasvatustieteiden laitos Empiiriset tutkimusmenetelmät kasvatustieteissä 4 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2021
Kasvatustiede Empiiriset tutkimusmenetelmät kasvatustieteissä 4 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2021
Aikuiskasvatustiede Johdatus kasvatustieteisiin 4 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Syksy 2020
Kasvatustiede Johdatus kasvatustieteisiin 4 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Syksy 2020
Aikuiskasvatustiede Johdatus kasvatustieteisiin 4 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2021
Kasvatustiede Johdatus kasvatustieteisiin 4 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2021
Kasvatustiede Kasvatuksen historia 3 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Syksy 2020
Kasvatustiede Kasvatuksen ja oppimisen kulttuurinen konteksti 7 Turun kesäyliopisto Lähiopetus Syksy 2020
Kasvatustiede Kasvatus- ja koulutussosiologia 4 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2021
Kasvatustiede Kasvatusfilosofia 3 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2021
Kasvatustiede Kasvatustieteen aineopinnot 35 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2021
Kasvatustiede Kasvatustieteen perusopinnot 25 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2021
Kasvatustiede Kestävä kehitys, kasvatus ja koulutus 4 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Syksy 2020
Kasvatustiede Kestävä kehitys, kasvatus ja koulutus 4 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2021
Kasvatustiede Oppimisen muuntuvat ympäristöt 7 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Syksy 2020
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku Sote-akatemia: Koulu lasten hyvinvointiympäristönä (MOOC) 2 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Syksy 2020
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku Sote-akatemia: Koulu lasten hyvinvointiympäristönä (MOOC) 2 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2021
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku Tekoälyakatemia: Ohjelmoinnillinen ajattelu ja tulevaisuuden taidot oppimisen ja opettamisen näkökul 3 Turun yliopisto, Turku Monimuoto-opinnot Kevät 2021
Kemia Kemia III 5 Etelä-Pohjanmaan opisto Monimuoto-opinnot Kevät 2021
Kemia Kemia III 5 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2021
Kemia Kemia IV 5 Etelä-Pohjanmaan opisto Monimuoto-opinnot Kevät 2021
Kemia Kemia IV 5 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2021
Kemia Kemiallinen biologia 5 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2021
Kemia Materiaalikemia ja nanoteknologia 5 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2021
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/englanti English: Academic and Professional Skills I 3 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2021
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/puheviestintä Puheviestinnän perusteet 2 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2021
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/ruotsi Inledning till juridisk svenska 2 Etelä-Pohjanmaan opisto Lähiopetus Syksy 2020
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/ruotsi Inledning till juridisk svenska 2 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2021
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/ruotsi Ruotsin kielen kirjallinen ja suullinen viestintä 5 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2021
Kreikkalainen filologia Kreikan kielen jatkokurssi 5 Turun yliopisto, Turku Lähiopetus Kevät 2021
Kulttuuri- ja elämysmatkailu, Pori Kulttuuriperinnön tuotteistaminen matkailussa 5 Turun yliopisto, Pori Verkko-opinnot Kevät 2021
Kulttuuri- ja elämysmatkailu, Pori Nature, environment and tourism 5 Turun yliopisto, Pori Verkko-opinnot Kevät 2021
Kulttuurihistoria Avaintekstejä kulttuurihistoriaan 5 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2021
Kulttuurihistoria Kulttuurihistoria ja menneisyyden läsnäolo 5 Alkio-opisto Monimuoto-opinnot Syksy 2020
Kulttuurihistoria Kulttuurihistoria ja menneisyyden läsnäolo 5 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Syksy 2020
Kulttuurihistoria Kulttuurihistoria ja menneisyyden läsnäolo 5 Työväen akatemia Monimuoto-opinnot Syksy 2020
Kulttuurihistoria Kulttuurihistorian aikakaudet 5 Alkio-opisto Monimuoto-opinnot Syksy 2020
Kulttuurihistoria Kulttuurihistorian aikakaudet 5 Työväen akatemia Monimuoto-opinnot Syksy 2020
Kulttuurihistoria Kulttuurihistorian kirjoittaminen 5 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2021
Kulttuurihistoria Kulttuurihistorian metodologia ja historia 5 Alkio-opisto Monimuoto-opinnot Kevät 2021
Kulttuurihistoria Kulttuurihistorian metodologia ja historia 5 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2021
Kulttuurihistoria Kulttuurihistorian metodologia ja historia 5 Työväen akatemia Monimuoto-opinnot Kevät 2021
Kulttuurihistoria Kulttuurihistorian teemoja: 1. Risteävät maailmat 5 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Syksy 2020
Kulttuurihistoria Kulttuurihistorian teemoja: 11. Katastrofi, trauma ja väkivalta 5 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Syksy 2020
Kulttuurihistoria Kulttuurihistorian teemoja: 3. Tunteet, aistit ja mielikuvitus 5 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Syksy 2020
Kulttuurihistoria Kulttuurihistorian teemoja: 7. Taiteen kulttuurihistoria - 5 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Syksy 2020
Kulttuurihistoria Kulttuurihistorian teemoja: 8. Perhe, suku, kansakunta 5 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Syksy 2020
Kulttuurihistoria Kulttuurihistorian teemoja: Ihmisen ja luonnon vuorovaikutus 5 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Syksy 2020
Kulttuurihistoria Kulttuurihistorian teemoja: Käsin kosketeltava kulttuuri 5 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Syksy 2020
Kulttuurihistoria Kulttuurihistorian teemoja: tiede ja teknologia 5 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Syksy 2020
Kulttuurihistoria Kulttuurihistorian tutkimusalat 1 5 Alkio-opisto Monimuoto-opinnot Syksy 2020
Kulttuurihistoria Kulttuurihistorian tutkimusalat 1 5 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Syksy 2020
Kulttuurihistoria Kulttuurihistorian tutkimusalat 1 5 Työväen akatemia Monimuoto-opinnot Syksy 2020
Kulttuurihistoria Kulttuurihistorian tutkimusalat 2 5 Alkio-opisto Monimuoto-opinnot Kevät 2021
Kulttuurihistoria Kulttuurihistorian tutkimusalat 2 5 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Syksy 2020
Kulttuurihistoria Kulttuurihistorian tutkimusalat 2 5 Työväen akatemia Monimuoto-opinnot Kevät 2021
LL-tutkinto, valinnaisopinnot Ajankohtaista diabeteksesta ja hoidosta 3 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2021
LL-tutkinto, valinnaisopinnot Ajankohtaista diabeteksesta ja hoidosta, Turun lääketieteellisen tdk:n perustutkinto-opiskelijat 3 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2021
LL-tutkinto, valinnaisopinnot Sosiaalipediatria 3 Etelä-Karjalan kesäyliopisto, Lappeenranta Monimuoto-opinnot Kevät 2021
LL-tutkinto, valinnaisopinnot Sosiaalipediatria 3 Mikkelin kesäyliopisto Monimuoto-opinnot Kevät 2021
LL-tutkinto, valinnaisopinnot Sosiaalipediatria 3 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2021
LL-tutkinto, valinnaisopinnot Sosiaalipediatria, Turun lääketiet. tiedekunnan perustutkinto-opiskelijat 3 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2021
Laskentatoimi ja rahoitus, Pori PLR2A Tilinpäätös-ja verosuunnittelu 4 Turun yliopisto, Pori Verkko-opinnot Kevät 2021
Laskentatoimi ja rahoitus, Pori PLR5 Lyhyen ja pitkän tähtäimen taloudellinen päätöksenteko 6 Turun yliopisto, Pori Verkko-opinnot Kevät 2021
Laskentatoimi ja rahoitus, Pori PLRY1, 1 Osa kirjanpito ja tilinpäätös 3 Turun yliopisto, Pori Verkko-opinnot Kevät 2021
Lastentautioppi Koululaisen ravitsemus 3 Turun yliopisto, Turku Lähiopetus Kevät 2021
Latinalainen filologia Latinan jatkokurssi 5 Turun yliopisto, Turku Lähiopetus Kevät 2021
Luonnontieteiden ja tekniikan tdk:n merkinnät Kestävä kehitys kouluopetuksessa 5 Turun yliopisto, Turku Lähiopetus Kevät 2021
Luonnontieteiden ja tekniikan tdk:n merkinnät Maailmankaikkeuden ja maapallon luonnon kehitys alkuräjähdyksestä nykyhetkeen (lukiolaisille) 5 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2021
Luonnontieteiden ja tekniikan tdk:n merkinnät Sähköisten tehtävien laatiminen ja arviointi 5 Turun yliopisto, Turku Lähiopetus Kevät 2021
Luova kirjoittaminen Draaman kirjoittaminen 4 Päijät-Hämeen kesäyliopisto Lähiopetus Syksy 2020
Luova kirjoittaminen Draaman kirjoittaminen 5 Porin kesäyliopisto, Pori Lähiopetus Syksy 2020
Luova kirjoittaminen Draaman kirjoittaminen 5 Omnia, Espoon työväenopisto Lähiopetus Syksy 2020
Luova kirjoittaminen Draaman kirjoittaminen 5 Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto, Oulu Lähiopetus Kevät 2021
Luova kirjoittaminen Draaman kirjoittaminen 5 Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto, Ylivieska Lähiopetus Kevät 2021
Luova kirjoittaminen Draaman kirjoittaminen 5 Tampereen kesäyliopisto Lähiopetus Kevät 2021
Luova kirjoittaminen Draaman kirjoittaminen II 5 Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto, Oulu Lähiopetus Kevät 2021
Luova kirjoittaminen Johdatus kirjoittamiseen 5 Keski-Pohjanmaan kesäyliopisto Lähiopetus Syksy 2020
Luova kirjoittaminen Johdatus kirjoittamiseen 5 Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto, Oulu Lähiopetus Syksy 2020
Luova kirjoittaminen Johdatus kirjoittamiseen 5 Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto, Ylivieska Lähiopetus Syksy 2020
Luova kirjoittaminen Luovan kirjoittamisen aineopinnot 35 Helsingin seudun kesäyliopisto Lähiopetus Kevät 2021
Luova kirjoittaminen Luovan kirjoittamisen aineopinnot 35 Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto, Oulu Lähiopetus Syksy 2020
Luova kirjoittaminen Luovan kirjoittamisen perusopinnot 25 Helsingin evankelinen opisto Lähiopetus Syksy 2020
Luova kirjoittaminen Luovan kirjoittamisen perusopinnot 25 Helsingin seudun kesäyliopisto Lähiopetus Syksy 2020
Luova kirjoittaminen Luovan kirjoittamisen perusopinnot 25 Kymenlaakson kesäyliopisto, Kouvola Lähiopetus Syksy 2020
Luova kirjoittaminen Luovan kirjoittamisen perusopinnot 25 Omnia, Espoon työväenopisto Lähiopetus Syksy 2020
Luova kirjoittaminen Luovan kirjoittamisen perusopinnot 25 Paasikivi-opisto Lähiopetus Syksy 2020
Luova kirjoittaminen Luovan kirjoittamisen perusopinnot 25 Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto, Oulu Lähiopetus Syksy 2020
Luova kirjoittaminen Luovan kirjoittamisen perusopinnot 25 Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto, Ylivieska Lähiopetus Syksy 2020
Luova kirjoittaminen Luovan kirjoittamisen perusopinnot 25 Tampereen kesäyliopisto Lähiopetus Syksy 2020
Luova kirjoittaminen Lyriikan kirjoittaminen 4 Päijät-Hämeen kesäyliopisto Lähiopetus Syksy 2020
Luova kirjoittaminen Lyriikan kirjoittaminen 5 Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto, Oulu Lähiopetus Kevät 2021
Luova kirjoittaminen Lyriikan kirjoittaminen 5 Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto, Ylivieska Lähiopetus Kevät 2021
Luova kirjoittaminen Lyriikan kirjoittaminen II 5 Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto, Oulu Lähiopetus Syksy 2020
Luova kirjoittaminen Proosan kirjoittaminen 5 Keski-Pohjanmaan kesäyliopisto Lähiopetus Syksy 2020
Luova kirjoittaminen Proosan kirjoittaminen 5 Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto, Oulu Lähiopetus Syksy 2020
Luova kirjoittaminen Proosan kirjoittaminen 5 Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto, Ylivieska Lähiopetus Syksy 2020
Luova kirjoittaminen Proosan kirjoittaminen 5 Porin kesäyliopisto, Pori Lähiopetus Syksy 2020
Luova kirjoittaminen Proosan kirjoittaminen 6 Sastamalan opisto Lähiopetus Syksy 2020
Luova kirjoittaminen Tietokirjoittaminen 4 Päijät-Hämeen kesäyliopisto Lähiopetus Syksy 2020
Luova kirjoittaminen Tietokirjoittaminen 4 Sastamalan opisto Lähiopetus Kevät 2021
Luova kirjoittaminen Tietokirjoittaminen 5 Keski-Pohjanmaan kesäyliopisto Lähiopetus Kevät 2021
Luova kirjoittaminen Tietokirjoittaminen 5 Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto, Oulu Lähiopetus Kevät 2021
Luova kirjoittaminen Tietokirjoittaminen 5 Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto, Ylivieska Lähiopetus Kevät 2021
Luova kirjoittaminen Tietokirjoittaminen II 5 Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto, Oulu Lähiopetus Kevät 2021
Lääketieteellinen biokemia ja genetiikka Molekyylilääketieteen valinnaiskurssi: luennot 3 Turun yliopisto, Turku Lähiopetus Kevät 2021
MDP in East Asian Studies Chinese Economy (online course/asianet) 3 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2021
MDP in East Asian Studies Chinese Economy, Analysis Paper (online course/asianet) 2 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2021
MDP in East Asian Studies Introduction to Mongolian Politics and Society (online course/asianet) 2 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2021
MDP in East Asian Studies Project Management in East Asia (online course/asianet) 4 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2021
Maantiede Geoinformatiikan perusteet 5 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2021
Maantiede Klimatologia 3 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Syksy 2020
Maantiede Luonnonvarojen maantiede 4 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2021
Maantiede Yhteiskunta- ja poliittinen maantiede 3 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2021
Markkinointi, Pori PMA12 Asiakas- ja liikesuhteiden johtaminen 5 Turun yliopisto, Pori Verkko-opinnot Kevät 2021
Markkinointi, Pori PMA1B Markkinoinnin johtaminen 5 Turun yliopisto, Pori Verkko-opinnot Kevät 2021
Markkinointi, Pori PMA28/PLR39/PJO39 Kuluttajan ja organisaation ostokäyttäytyminen 5 Turun yliopisto, Pori Verkko-opinnot Kevät 2021
Mediatutkimus Mediakasvatus 5 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2021
Oikeustiede Johdatus oikeustieteeseen (verkko-opinnot) 2 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Syksy 2020
Oikeustiede Hallinto-oikeus 7 Turun yliopisto, Turku Lähiopetus Kevät 2021
Oikeustiede Hallinto-oikeus 7 Työväen akatemia Lähiopetus Syksy 2020
Oikeustiede Kansainvälinen oikeus 6 Työväen akatemia Lähiopetus Syksy 2020
Oikeustiede Kauppaoikeus 7 Turun yliopisto, Turku Lähiopetus Kevät 2021
Oikeustiede Perhe- ja jäämistöoikeus 7 Turun kristillinen opisto Verkko-opinnot Syksy 2020
Oikeustiede Perhe- ja jäämistöoikeus 7 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Syksy 2020
Oikeustiede Rikosoikeus 8 Etelä-Pohjanmaan opisto Lähiopetus Kevät 2021
Oikeustiede Työoikeus 7 Aktiivi-instituutti Verkko-opinnot Syksy 2020
Oikeustiede Työoikeus 7 Helsingin evankelinen opisto Verkko-opinnot Syksy 2020
Oikeustiede Työoikeus 7 Helsingin seudun kesäyliopisto Verkko-opinnot Syksy 2020
Oikeustiede Työoikeus 7 Päijät-Hämeen kesäyliopisto Verkko-opinnot Syksy 2020
Oikeustiede Työoikeus 7 Päivölän Kansanopisto Verkko-opinnot Syksy 2020
Oikeustiede Työoikeus 7 Tampereen kesäyliopisto Verkko-opinnot Syksy 2020
Oikeustiede Työoikeus 7 Turun kristillinen opisto Verkko-opinnot Syksy 2020
Oikeustiede Työoikeus 7 Turun yliopisto, Turku Lähiopetus Kevät 2021
Oikeustiede Työoikeus 7 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Syksy 2020
Oikeustiede Työoikeus 7 Työväen akatemia Verkko-opinnot Syksy 2020
Oikeustiede Yleinen oikeustiede 6 Turun yliopisto, Turku Lähiopetus Kevät 2021
Oikeustiede Ympäristöoikeus 7 Turun yliopisto, Turku Lähiopetus Kevät 2021
Oikeustiede Sote-akatemia: Monikulttuurinen perhe ja lapsi, kansainvälinen yksityisoikeus lapsioikeudessa 4 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2021
Oikeustiede Sote-akatemia: Sosiaali- ja terveydenhuollon perusoikeudet 3 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2021
Poliittinen historia Poliittisen historian perusopinnot 25 Alkio-opisto Lähiopetus Syksy 2020
Poliittinen historia Poliittisen historian perusopinnot 25 Mikkelin kesäyliopisto Lähiopetus Syksy 2020
Poliittinen historia Poliittisen historian perusopinnot 25 Työväen akatemia Lähiopetus Syksy 2020
Poliittinen historia ja valtio-oppi Historiantutkimuksen peruskysymyksiä 3 Alkio-opisto Lähiopetus Syksy 2020
Poliittinen historia ja valtio-oppi Historiantutkimuksen peruskysymyksiä 3 Mikkelin kesäyliopisto Lähiopetus Syksy 2020
Poliittinen historia ja valtio-oppi Ideologioiden muotoutuminen 3 Alkio-opisto Lähiopetus Syksy 2020
Poliittinen historia ja valtio-oppi Ideologioiden muotoutuminen 3 Mikkelin kesäyliopisto Lähiopetus Syksy 2020
Poliittinen historia ja valtio-oppi Johdatus politiikan tutkimukseen 5 Alkio-opisto Lähiopetus Syksy 2020
Poliittinen historia ja valtio-oppi Johdatus politiikan tutkimukseen 5 Mikkelin kesäyliopisto Lähiopetus Syksy 2020
Poliittinen historia ja valtio-oppi Poliittisen historian suuntauksia 2 Alkio-opisto Lähiopetus Syksy 2020
Poliittinen historia ja valtio-oppi Poliittisen historian suuntauksia 2 Mikkelin kesäyliopisto Lähiopetus Syksy 2020
Poliittinen historia ja valtio-oppi Politiikan teorian klassikot 2 Alkio-opisto Lähiopetus Syksy 2020
Poliittinen historia ja valtio-oppi Politiikan teorian klassikot 2 Mikkelin kesäyliopisto Lähiopetus Syksy 2020
Psykologia Kognitiivisen ja neuropsykologian perusteet 5 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Syksy 2020
Psykologia Persoonallisuuspsykologian perusteet 5 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2021
Psykologia Psykologian aineopinnot 35 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2021
Psykologia Psykologisen tutkimuksen perusteet 5 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2021
Saksan kieli ja liikeviestintä, Pori PSA0b Saksan alkeiskurssi II 4 Turun yliopisto, Pori Lähiopetus Kevät 2021
Sosiaalitieteet Ajankohtaista yhteiskunnassa 5 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2021
Sosiaalitieteet Johdatus sosiaalitieteisiin 10 Alkio-opisto Lähiopetus Syksy 2020
Sosiaalitieteet Johdatus sosiaalitieteisiin 10 Turun yliopisto, Turku Lähiopetus Syksy 2020
Sosiaalitieteet Johdatus sosiaalitieteisiin 10 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2021
Sosiaalitieteet Johdatus sosiaalitieteisiin, sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön perusteet (jatkavat opiskelijat) 5 Turun yliopisto, Turku Lähiopetus Syksy 2020
Sosiaalitieteet Johdatus sosiaalitieteisiin, sosiologian ja taloussosiologian perusteet (jatkavat opiskelijat) 5 Turun yliopisto, Turku Lähiopetus Syksy 2020
Sosiaalitieteet Sosiaalitieteiden aineopinnot (laaja sivuaineopintokokonaisuus) 35 Turun yliopisto, Turku Lähiopetus Syksy 2020
Sosiaalitieteet Sosiaalitieteiden perusopinnot 25 Alkio-opisto Lähiopetus Syksy 2020
Sosiaalitieteet Sosiaalitieteiden perusopinnot 25 Turun yliopisto, Turku Lähiopetus Syksy 2020
Sosiaalitieteet Sosiaalitieteiden perusopinnot 25 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2021
Sosiaalitieteet Sosiaalitieteiden perusopinnot 25 Työväen akatemia Lähiopetus Syksy 2020
Sosiaalitieteet Sosiaalitutkimus ja yhteiskunta 5 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2021
Sosiaalitieteet Suomalainen yhteiskunta 5 Alkio-opisto Lähiopetus Syksy 2020
Sosiaalitieteiden laitoksen yhteiset opinnot Johdatus monikulttuurisuuteen 6 Työväen akatemia Verkko-opinnot Syksy 2020
Sosiaalitieteiden laitoksen yhteiset opinnot Kotouttaminen ja monikulttuurinen työ 5 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2021
Sosiaalitieteiden laitoksen yhteiset opinnot Kotouttaminen ja monikulttuurinen työ 5 Työväen akatemia Verkko-opinnot Kevät 2021
Sosiaalitieteiden laitoksen yhteiset opinnot Pakolaisuus ja sen tutkimus 3 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2021
Sosiaalitieteiden laitoksen yhteiset opinnot Siirtolaisuus 5 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2021
Sosiaalitieteiden laitoksen yhteiset opinnot Siirtolaisuus 5 Työväen akatemia Verkko-opinnot Kevät 2021
Sosiaalitieteiden laitoksen yhteiset opinnot Romanit - etnisenä vähemmistönä Euroopassa 3 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2021
Sosiaalityö Sosiaalityön perusopinnot 25 Alkio-opisto Lähiopetus Syksy 2020
Sosiaalityö Sosiaalityön perusopinnot 25 Turun yliopisto, Turku Lähiopetus Syksy 2020
Sosiaalityö Sosiaalityön perusopinnot 25 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2021
Sosiaalityö Sosiaalityön perusopinnot 25 Työväen akatemia Lähiopetus Syksy 2020
Sosiaalityö Sosiaalityön yhteiskunnalliset toimintaympäristöt ja ajankohtaiset kysymykset 5 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Syksy 2020
Sosiaalityö Sosiaalityön yhteiskunnalliset toimintaympäristöt ja ajankohtaiset kysymykset 5 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2021
Lääketieteellinen tiedekunta Sote-akatemia: Ikääntyvä väestö, terveys ja palvelut 4 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2021
Lääketieteellinen tiedekunta Sote-akatemia: Kokemustieto ja kokemusasiantuntijuus sosiaali- ja terveydenhuollossa 2 Turun yliopisto, Turku Lähiopetus Kevät 2021
Lääketieteellinen tiedekunta Sote-akatemia: Luontoperustainen hyvinvointi (MOOC) 2 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Syksy 2020
Lääketieteellinen tiedekunta Sote-akatemia: Luontoperustainen hyvinvointi (MOOC) 2 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2021
Lääketieteellinen tiedekunta Sote-akatemia: Monitoimijaisen lapsi- ja perhepalveluosaamisen perusteet (MOOC) 2 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Syksy 2020
Lääketieteellinen tiedekunta Sote-akatemia: Monitoimijaisen lapsi- ja perhepalveluosaamisen perusteet (MOOC) 2 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2021
Sote-akatemia Sote-akatemia: Tulevaisuusajattelu ja skenaariot sosiaali- ja terveydenhuollossa 5 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2021
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/suomi Suomen kielen kirjallinen viestintä 2 Laajasalon opisto Lähiopetus Syksy 2020
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/suomi Suomen kielen kirjallinen viestintä 2 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2021
Taloustiede KTY Taloustieteen perusteet 6 Turun kristillinen opisto Lähiopetus Kevät 2021
Taloustiede, Pori PKTY Taloustieteen perusteet 6 Turun yliopisto, Pori Lähiopetus Kevät 2021
Tietojenkäsittelytiede Mixed reality 5 Turun yliopisto, Turku Lähiopetus Kevät 2021
Tietojenkäsittelytiede Tekoälyakatemia: Tekoälyn menetelmät 3 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2021
Tietojenkäsittelytiede Tekoälyakatemia: Tekoälyn perusteet 2 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2021
Tietojenkäsittelytiede Tietokantojen perusteet 5 Turun yliopisto, Turku Lähiopetus Kevät 2021
Tietotekniikka Sote-akatemia: Digitalisaatio sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa 3 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2021
Tietotekniikka Tekoälyakatemia: AI & Cybersecurity MOOC 2 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2021
Tietotekniikka Tietoverkkotekniikat 5 Turun yliopisto, Turku Lähiopetus Kevät 2021
Tulevaisuudentutkimus Tulevaisuudentutkimuksen opintokokonaisuus 25 Alkio-opisto Monimuoto-opinnot Kevät 2021
Tulevaisuudentutkimus Tulevaisuudentutkimuksen opintokokonaisuus 25 Hämeen kesäyliopisto, Hämeenlinna Monimuoto-opinnot Kevät 2021
Tulevaisuudentutkimus Tulevaisuudentutkimuksen opintokokonaisuus 25 Turun yliopisto, Turku Monimuoto-opinnot Kevät 2021
Uskontotiede Maailman uskonnollinen kenttä 5 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2021
Uskontotiede Uskonto nykykulttuurissa ja -yhteiskunnassa 5 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2021
Valtio-oppi Kansainvälinen järjestelmä 5 Mikkelin kesäyliopisto Lähiopetus Syksy 2020
Valtio-oppi Poliittiset järjestelmät 5 Mikkelin kesäyliopisto Lähiopetus Syksy 2020
Valtio-oppi Valtio-opin perusopinnot 25 Alkio-opisto Lähiopetus Syksy 2020
Valtio-oppi Valtio-opin perusopinnot 25 Mikkelin kesäyliopisto Lähiopetus Syksy 2020
Yhteiset opinnot Sote-akatemia: Ihmisten johtaminen 2 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2021
Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan opintoja Sote-akatemia: Palveluiden yhteensovittaminen ja monialaisuus sosiaali- ja terveysaloilla 3 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2021
Yliopistojen Aasia-verkosto Introduction to Chinese History (online course/asianet) 5 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2021
Ympäristötiede Ympäristö ja yhteiskunta 5 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Syksy 2020
Ympäristötiede Ympäristöekologia ja luonnonsuojelu 5 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2021
Ympäristötiede Ympäristön kemikalisoituminen ja päästöjen hallinta 5 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2021
Ympäristötiede Ympäristötieteen kirjallinen harjoitustyö (jatkavat opiskelijat) 5 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Syksy 2020
Yritysjuridiikka, Pori PYJ25 Corporate Governance and Sustainability 5 Turun yliopisto, Pori Verkko-opinnot Kevät 2021