Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
Jos sinulla ei ole Turun yliopiston käyttäjätunnusta tai tunnuksen voimassaolo on päättynyt, luo tai aktivoi tunnus verkkopankkitunnuksilla. Luo tunnus
×

Ajankohtainen opintotarjonta

Oppiaine Nimi Opintopisteet Toteuttaja Toteutustapa Ajankohta
Aikuiskasvatustiede Aikuis- ja työelämän koulutus 5 Hiiden Opisto Monimuoto-opinnot Kevät 2020
Aikuiskasvatustiede Aikuis- ja työelämän koulutus 5 Somero-opisto Monimuoto-opinnot Kevät 2020
Aikuiskasvatustiede Aikuis- ja työelämän koulutus 5 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2020
Aikuiskasvatustiede Aikuiskasvatuksen psykologia 4 Hiiden Opisto Monimuoto-opinnot Kevät 2020
Aikuiskasvatustiede Aikuiskasvatuksen psykologia 4 Somero-opisto Monimuoto-opinnot Kevät 2020
Aikuiskasvatustiede Aikuiskasvatuksen psykologia 4 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2020
Aikuiskasvatustiede Aikuiskasvatustieteen perusopinnot 25 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Syksy 2019
Aikuiskasvatustiede Aikuiskasvatustieteen perusopinnot 25 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2020
Arkeologia Arkeologian aineopinnot 35 Turun yliopisto, Turku Lähiopetus Kevät 2020
Arkeologia, kulttuuri-, Suomen ja yleinen historia P2.1. Avauksia arkeologiaan 5 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2020
Asklepios-ohjelma Asklepios: Digitaalinen kulttuuri ja terveys 3 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2020
Asklepios-ohjelma Asklepios: Mediakulttuuri ja terveys 3 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2020
Asklepios-ohjelma Asklepios: Monikulttuurisuus, terveys ja hyvinvointi 3 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2020
Biokemia Mikrobiologia - teoria 4 Turun yliopisto, Turku Lähiopetus Kevät 2020
Biokemia Molekyylibiologia - teoria 4 Turun yliopisto, Turku Lähiopetus Kevät 2020
Biolääketiede Ihmisen rakenne ja toiminta, osa I 2 Turun yliopisto, Turku Lähiopetus Kevät 2020
Erityispedagogiikka Erityispedagogiikan perusopinnot 25 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2020
Erityispedagogiikka Erityispedagogiikan perusopintojen kirjallisuus 7 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Syksy 2019
Erityispedagogiikka Näkökulmia erityispedagogiikkaan 3 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Syksy 2019
Erityispedagogiikka Poikkeavuus kulttuurisena ilmiönä 4 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2020
Farmakologia, lääkekehitys ja lääkehoito Toksikologian ja riskinarvioinnin perusteet 5 Turun yliopisto, Turku Lähiopetus Kevät 2020
Filosofia P2 Filosofian historia 3 Turun yliopisto, Turku Lähiopetus Kevät 2020
Filosofia P4 Tietoteoria ja tieteenfilosofia 3 Turun yliopisto, Turku Lähiopetus Kevät 2020
Filosofia P5 Metafysiikka I 3 Turun yliopisto, Turku Lähiopetus Kevät 2020
Filosofia P6 Etiikka I 3 Turun yliopisto, Turku Lähiopetus Kevät 2020
Filosofia Yhteiskuntakäsitykset ja kriittinen ajattelu 3 Turun yliopisto, Turku Lähiopetus Kevät 2020
Fysiikka Fysiikan ja kemian historia 2 Turun yliopisto, Turku Lähiopetus Kevät 2020
Fysiikka Fysiikan peruskurssi 3 4 Turun yliopisto, Turku Lähiopetus Kevät 2020
Fysiikka Fysiikan peruskurssi 4 4 Turun yliopisto, Turku Lähiopetus Kevät 2020
Biologia Ihmisen fysiologia 2 Tampereen kesäyliopisto Lähiopetus Syksy 2019
Biologia Ihmisen fysiologia 2 Turun kristillinen opisto Lähiopetus Syksy 2019
Arkeologia, kulttuuri-, Suomen ja yleinen historia P1. Historian taito 5 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2020
Arkeologia, kulttuuri-, Suomen ja yleinen historia P2.4. Yleisen historian keskeisiä kysymyksiä 5 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Syksy 2019
Hoitotiede Gerontologia: Ikääntyminen murroksessa 5 Helsingin aikuisopisto Monimuoto-opinnot Kevät 2020
Hoitotiede Gerontologia: Ikääntyminen murroksessa 5 Mikkelin kesäyliopisto Monimuoto-opinnot Kevät 2020
Hoitotiede Gerontologia: Ikääntyneen asiakkaan terveys ja sen arviointi 5 Helsingin aikuisopisto Monimuoto-opinnot Kevät 2020
Hoitotiede Gerontologia: Ikääntyneen asiakkaan terveys ja sen arviointi 5 Lapin kesäyliopisto Monimuoto-opinnot Kevät 2020
Hoitotiede Gerontologia: Ikääntyneen asiakkaan terveys ja sen arviointi 5 Mikkelin kesäyliopisto Monimuoto-opinnot Kevät 2020
Hoitotiede Gerontologia: Ikääntyneen asiakkaan terveys ja sen arviointi 5 Somero-opisto Monimuoto-opinnot Kevät 2020
Hoitotiede Hoitotieteen tutkimusmetodiikka, aineopinnot (jatkavat opiskelijat) 6 Turun yliopisto, Turku Monimuoto-opinnot Kevät 2020
Kasvatustiede Johdanto oppimiseen, opetukseen ja arviointiin 6 Turun yliopisto, Turku Monimuoto-opinnot Kevät 2020
Kasvatustiede Johdanto oppimiseen, opetukseen ja arviointiin 6 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2020
Kasvatustiede Kehitys- ja kasvatuspsykologia 4 Helsingin aikuisopisto Monimuoto-opinnot Syksy 2019
Kasvatustiede Kehitys- ja kasvatuspsykologia 4 Turun yliopisto, Turku Monimuoto-opinnot Syksy 2019
Kasvatustiede Kehitys- ja kasvatuspsykologia 4 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Syksy 2019
Kasvatustiede Empiiriset tutkimusmenetelmät kasvatustieteissä 4 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2020
Aikuiskasvatustiede Johdatus kasvatustieteisiin 4 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2020
Kasvatustiede Johdatus kasvatustieteisiin 4 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2020
Kasvatustiede KKV5 Tilastolliset perustaidot 6 Turun yliopisto, Turku Monimuoto-opinnot Kevät 2020
Kasvatustiede Kasvatuksen historia 3 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Syksy 2019
Kasvatustiede Kasvatuksen ja oppimisen kulttuurinen konteksti 7 Turun kesäyliopisto Lähiopetus Syksy 2019
Kasvatustiede Kasvatuksen ja oppimisen kulttuurinen konteksti 7 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Syksy 2019
Kasvatustiede Kasvatus- ja koulutussosiologia 4 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Syksy 2019
Kasvatustiede Kasvatusfilosofia 3 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2020
Kasvatustiede Kasvatustieteen aineopinnot 35 Hämeen kesäyliopisto, Hämeenlinna Monimuoto-opinnot Kevät 2020
Kasvatustiede Kasvatustieteen aineopinnot 35 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2020
Kasvatustiede Kasvatustieteen perusopinnot 25 Kainuun kesäyliopisto Monimuoto-opinnot Syksy 2019
Kasvatustiede Kasvatustieteen perusopinnot 25 Turun yliopisto, Turku Monimuoto-opinnot Syksy 2019
Kasvatustiede Kasvatustieteen perusopinnot 25 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Syksy 2019
Kasvatustiede Kasvatustieteen perusopinnot 25 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2020
Kasvatustiede Koulutuksen suunnittelu ja kehittäminen 3 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Syksy 2019
Kasvatustiede Koulutuspolitiikka 6 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Syksy 2019
Alkukasvatus Esi- ja alkuopetuksen pedagogiikka 7 Turun kesäyliopisto Lähiopetus Syksy 2019
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku Improvisaatiolla rohkeutta työelämään 3 Turun yliopisto, Turku Lähiopetus Kevät 2020
Kemia Kemia III 4 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2020
Kemia Kemia IV 4 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2020
Kemia Kemiallinen biologia 5 Turun yliopisto, Turku Lähiopetus Kevät 2020
Kemia Kemian peruskurssi II 4 Kainuun kesäyliopisto Monimuoto-opinnot Syksy 2019
Kemia Materiaalikemia ja nanoteknologia 5 Turun yliopisto, Turku Lähiopetus Kevät 2020
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/englanti English: Academic and Professional Skills I 3 Turun yliopisto, Turku Lähiopetus Kevät 2020
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/puheviestintä Puheviestinnän perusteet 2 Laajasalon opisto Lähiopetus Syksy 2019
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/puheviestintä Puheviestinnän perusteet 2 Turun yliopisto, Turku Lähiopetus Kevät 2020
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/ruotsi Inledning till juridisk svenska 2 Etelä-Pohjanmaan opisto Lähiopetus Kevät 2020
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/ruotsi Inledning till juridisk svenska 2 Turun yliopisto, Turku Lähiopetus Kevät 2020
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/ruotsi Ruotsin kielen kirjallinen ja suullinen viestintä 5 Hämeen kesäyliopisto, Forssa (Wahren-opisto) Lähiopetus Kevät 2020
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/ruotsi Ruotsin kielen kirjallinen ja suullinen viestintä 5 Turun yliopisto, Turku Lähiopetus Kevät 2020
Kreikkalainen filologia Antiikin kielet tieteen ja kulttuurin välittäjinä 2 Turun yliopisto, Turku Lähiopetus Kevät 2020
Kreikkalainen filologia Kreikan kielen jatkokurssi 5 Turun yliopisto, Turku Lähiopetus Kevät 2020
Kulttuuri- ja elämysmatkailu, Pori Nature, Environment and Tourism 3 Turun yliopisto, Pori Verkko-opinnot Kevät 2020
Kulttuuri- ja elämysmatkailu, Pori Paikan ja ajallisuuden ulottuvuuksia matkailussa 3 Turun yliopisto, Pori Lähiopetus Kevät 2020
Kulttuurihistoria A1. Avaintekstejä kulttuurihistoriaan (täydennys, jatkavat opiskelijat) 2 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Syksy 2019
Kulttuurihistoria A3 Kulttuurihistorian teemoja: 11. Katastrofi, trauma ja väkivalta (jatkavat opiskelijat) 5 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Syksy 2019
Kulttuurihistoria A3 Kulttuurihistorian teemoja: 13. Yhden aikakauden kulttuurihistoria (jatkavat opiskelijat) 5 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Syksy 2019
Kulttuurihistoria A3 Kulttuurihistorian teemoja: 8. Perhe, suku, kansakunta (jatkavat opiskelijat) 5 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Syksy 2019
Kulttuurihistoria Kulttuurihistorian aineopinnot 35 Työväen akatemia Monimuoto-opinnot Syksy 2019
Kulttuurihistoria Kulttuurihistorian perusopinnot 25 Hämeen kesäyliopisto, Hämeenlinna Monimuoto-opinnot Syksy 2019
Kulttuurihistoria Kulttuurihistorian perusopinnot 25 Työväen akatemia Monimuoto-opinnot Syksy 2019
Kulttuurihistoria Kulttuurihistorian tutkimusalat 1 5 Alkio-opisto Monimuoto-opinnot Syksy 2019
Kulttuurihistoria P1. Kulttuurihistorian aikakaudet 5 Alkio-opisto Monimuoto-opinnot Syksy 2019
Kulttuurihistoria P1. Kulttuurihistorian aikakaudet 5 Työväen akatemia Monimuoto-opinnot Syksy 2019
Kulttuurihistoria P2. Kulttuurihistorian metodologia ja historia (täydennys, jatkavat opiskelijat) 1 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Syksy 2019
Kulttuurihistoria P4. Kulttuurihistorian tutkimusalat 1 (jatkavat opiskelijat) 5 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Syksy 2019
Kulttuurihistoria P4. Kulttuurihistorian tutkimusalat 2 5 Alkio-opisto Monimuoto-opinnot Syksy 2019
LL-tutkinto, valinnaisopinnot Ajankohtaista diabeteksesta ja hoidosta 3 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2020
LL-tutkinto, valinnaisopinnot Ajankohtaista diabeteksesta ja hoidosta, Turun lääketieteellisen tdk:n perustutkinto-opiskelijat 3 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2020
LL-tutkinto, valinnaisopinnot Lihavuus 4 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2020
LL-tutkinto, valinnaisopinnot Lihavuus, Turun lääketiet. tiedekunnan perustutkinto-opiskelijat 4 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2020
Lastentautioppi Koululaisen ravitsemus 3 Turun yliopisto, Turku Lähiopetus Kevät 2020
Latinalainen filologia Latinan jatkokurssi 5 Turun yliopisto, Turku Lähiopetus Kevät 2020
Latinalainen filologia Rooman kirjallisuuden historia 3 Turun yliopisto, Turku Lähiopetus Kevät 2020
Tekoäly (data-analytiikka) Tekoälyn monitieteinen opintokokonaisuus 25 Turun yliopisto, Turku Lähiopetus Kevät 2020
Luova kirjoittaminen A2. Kirjoittamisen erityisalat: A2.A Kirjoittaja ja lajityyppi (jatkavat opiskelijat) 4 Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto, Oulu Lähiopetus Syksy 2019
Luova kirjoittaminen A2. Kirjoittamisen erityisalat: A2.B Kirjoittamisen ulottuvuudet (jatkavat opiskelijat) 4 Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto, Oulu Lähiopetus Syksy 2019
Luova kirjoittaminen A2. Kirjoittamisen erityisalat: A2.C Kirjoittaminen julkaistavaksi (jatkavat opiskelijat) 4 Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto, Oulu Lähiopetus Syksy 2019
Luova kirjoittaminen Johdatus kirjoittamiseen 5 Porin kesäyliopisto, Pori Lähiopetus Syksy 2019
Luova kirjoittaminen Luovan kirjoittamisen aineopinnot 35 Tampereen kesäyliopisto Lähiopetus Syksy 2019
Luova kirjoittaminen Luovan kirjoittamisen perusopinnot 25 Helsingin evankelinen opisto Lähiopetus Syksy 2019
Luova kirjoittaminen Luovan kirjoittamisen perusopinnot 25 Helsingin seudun kesäyliopisto Lähiopetus Syksy 2018
Luova kirjoittaminen Luovan kirjoittamisen perusopinnot 25 Helsingin seudun kesäyliopisto Lähiopetus Syksy 2019
Luova kirjoittaminen Luovan kirjoittamisen perusopinnot 25 Kainuun kesäyliopisto Lähiopetus Kevät 2020
Luova kirjoittaminen Luovan kirjoittamisen perusopinnot 25 Lapin kesäyliopisto Lähiopetus Syksy 2019
Luova kirjoittaminen Luovan kirjoittamisen perusopinnot 25 Paasikivi-opisto Lähiopetus Syksy 2019
Luova kirjoittaminen Luovan kirjoittamisen perusopinnot 25 Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto, Oulu Lähiopetus Syksy 2019
Luova kirjoittaminen Luovan kirjoittamisen perusopinnot 25 Tampereen kesäyliopisto Lähiopetus Syksy 2019
Luova kirjoittaminen Lyriikan kirjoittaminen 4 Porin kesäyliopisto, Pori Lähiopetus Syksy 2019
Luova kirjoittaminen P1. Johdatus kirjoittamiseen 5 Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto, Oulu Lähiopetus Syksy 2019
Luova kirjoittaminen P2. Proosan kirjoittaminen 6 Helsingin seudun kesäyliopisto Lähiopetus Kevät 2020
Luova kirjoittaminen P2. Proosan kirjoittaminen 6 Omnia, Espoon työväenopisto Lähiopetus Kevät 2020
Luova kirjoittaminen P3. Lyriikan kirjoittaminen 4 Helsingin evankelinen opisto Lähiopetus Syksy 2019
Luova kirjoittaminen P3. Lyriikan kirjoittaminen 4 Lapin kesäyliopisto Lähiopetus Syksy 2019
Luova kirjoittaminen P3. Lyriikan kirjoittaminen 4 Omnia, Espoon työväenopisto Lähiopetus Kevät 2020
Luova kirjoittaminen P3. Lyriikan kirjoittaminen 4 Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto, Oulu Lähiopetus Kevät 2020
Luova kirjoittaminen P4. Draaman kirjoittaminen 4 Lapin kesäyliopisto Lähiopetus Kevät 2020
Luova kirjoittaminen P4. Draaman kirjoittaminen 4 Omnia, Espoon työväenopisto Lähiopetus Syksy 2019
Luova kirjoittaminen P4. Draaman kirjoittaminen 4 Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto, Oulu Lähiopetus Kevät 2020
Luova kirjoittaminen P4. Draaman kirjoittaminen 4 Porin kesäyliopisto, Pori Lähiopetus Kevät 2020
Luova kirjoittaminen P4. Draaman kirjoittaminen 4 Sastamalan opisto Lähiopetus Syksy 2019
Luova kirjoittaminen P5. Tietokirjoittaminen 4 Lapin kesäyliopisto Lähiopetus Kevät 2020
Luova kirjoittaminen P5. Tietokirjoittaminen 4 Omnia, Espoon työväenopisto Lähiopetus Kevät 2020
Luova kirjoittaminen P5. Tietokirjoittaminen 4 Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto, Oulu Lähiopetus Kevät 2020
Luova kirjoittaminen P5. Tietokirjoittaminen 4 Porin kesäyliopisto, Pori Lähiopetus Kevät 2020
Luova kirjoittaminen P6. Arviointi ja koonti 2 Lapin kesäyliopisto Lähiopetus Kevät 2020
Luova kirjoittaminen P6. Arviointi ja koonti 2 Omnia, Espoon työväenopisto Lähiopetus Syksy 2019
Luova kirjoittaminen P6. Arviointi ja koonti 2 Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto, Oulu Lähiopetus Kevät 2020
Lääketieteellinen biokemia ja genetiikka Lääketieteellinen biokemia ja molekyylilääketieteen opintokokonaisuus 8 Turun yliopisto, Turku Lähiopetus Kevät 2020
Lääketieteellinen biokemia ja genetiikka Molekyylilääketieteen valinnaiskurssi: luennot 3 Turun yliopisto, Turku Lähiopetus Kevät 2020
MDP in Asian Studies Chinese Economy 5 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2020
MDP in Asian Studies Introduction to Mongolian Politics and Society 2 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2020
MDP in East Asian Studies Introduction to Chinese Contemporary History 5 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2020
MDP in East Asian Studies Project Management in East Asia (online course/asianet) 3 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2020
Maantiede Geoinformatiikan perusteet 5 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2020
Maantiede Klimatologia 3 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Syksy 2019
Maantiede Luonnonvarojen maantiede 4 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2020
Maantiede Maantieteen perusopinnot 25 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2020
Maantiede Yhteiskunta- ja poliittinen maantiede 3 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2020
Mediatutkimus, musiikkitiede ja taidehistoria Mediatutkimus, musiikkitiede ja taidehistoria tieteenaloina (jatkavat opiskelijat) 5 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Syksy 2019
Mediatutkimus, musiikkitiede ja taidehistoria Muuttuva taide ja kulttuuri 5 Lahden kansanopisto Monimuoto-opinnot Syksy 2019
Mediatutkimus, musiikkitiede ja taidehistoria Muuttuva taide ja kulttuuri 5 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2020
Museologia, Pori P1 johdatus museologiaan 4 Turun yliopisto, Pori Lähiopetus Kevät 2020
Museologia, Pori P2 museot yhteiskunnallisina toimijoina 3 Turun yliopisto, Pori Lähiopetus Kevät 2020
Oikeustiede Johdatus oikeustieteeseen (verkko-opinnot) 2 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Syksy 2019
Oikeustiede Hallinto-oikeus 7 Päivölän Kansanopisto Lähiopetus Syksy 2019
Oikeustiede Hallinto-oikeus 7 Työväen akatemia Lähiopetus Syksy 2019
Oikeustiede Kansainvälinen oikeus 6 Helsingin evankelinen opisto Lähiopetus Syksy 2019
Oikeustiede Kansainvälinen oikeus 6 Tampereen kesäyliopisto Lähiopetus Syksy 2019
Oikeustiede Kansainvälinen oikeus 6 Turun yliopisto, Turku Lähiopetus Syksy 2019
Oikeustiede Oikeushistoria 6 Päivölän Kansanopisto Lähiopetus Syksy 2019
Oikeustiede Työoikeus 7 Etelä-Pohjanmaan opisto Verkko-opinnot Syksy 2019
Oikeustiede Työoikeus 7 Helsingin aikuisopisto Verkko-opinnot Syksy 2019
Oikeustiede Työoikeus 7 Jyväskylän kesäyliopisto Verkko-opinnot Syksy 2019
Oikeustiede Työoikeus 7 Päijät-Hämeen kesäyliopisto Verkko-opinnot Syksy 2019
Oikeustiede Työoikeus 7 Tampereen kesäyliopisto Verkko-opinnot Syksy 2019
Oikeustiede Työoikeus 7 Turun kristillinen opisto Verkko-opinnot Syksy 2019
Oikeustiede Työoikeus 7 Turun yliopisto, Turku Lähiopetus Syksy 2019
Oikeustiede Valtiosääntöoikeus 7 Helsingin aikuisopisto Lähiopetus Syksy 2019
Oikeustiede Valtiosääntöoikeus 7 Päijät-Hämeen kesäyliopisto Lähiopetus Syksy 2019
Oikeustiede, ON/OTM-tutkinto Sote-akatemia: Sosiaali- ja terveydenhuollon perusoikeudet 3 Turun yliopisto, Turku Lähiopetus Kevät 2020
Poliittinen historia P4 Suomalaisten maailmat 5 Alkio-opisto Lähiopetus Syksy 2019
Poliittinen historia P4 Suomalaisten maailmat 5 Työväen akatemia Lähiopetus Syksy 2019
Poliittinen historia Poliittisen historian perusopinnot 25 Työväen akatemia Lähiopetus Syksy 2019
Poliittinen historia ja valtio-oppi P1 Johdatus politiikan tutkimukseen 5 Alkio-opisto Lähiopetus Syksy 2019
Poliittinen historia ja valtio-oppi P2 Johdatus poliittisen historian tutkimukseen: P2.1 poliittisen historian suuntauksia 2 Alkio-opisto Lähiopetus Syksy 2019
Poliittinen historia ja valtio-oppi P2 Johdatus poliittisen historian tutkimukseen: P2.1 poliittisen historian suuntauksia 2 Työväen akatemia Lähiopetus Syksy 2019
Poliittinen historia ja valtio-oppi P2 Johdatus poliittisen historian tutkimukseen: P2.2 Historiantutkimuksen peruskysymyksiä 3 Alkio-opisto Lähiopetus Kevät 2020
Poliittinen historia ja valtio-oppi P2 Johdatus poliittisen historian tutkimukseen: P2.2 Historiantutkimuksen peruskysymyksiä 3 Työväen akatemia Lähiopetus Kevät 2020
Poliittinen historia ja valtio-oppi P3 Ideologioiden muotoutuminen ja politiikan teorian klassikot: P3.1 Ideologioiden muotoutuminen 3 Alkio-opisto Lähiopetus Syksy 2019
Poliittinen historia ja valtio-oppi P3 Ideologioiden muotoutuminen ja politiikan teorian klassikot: P3.2 Politiikan teorian klassikot 2 Alkio-opisto Lähiopetus Syksy 2019
Psykologia Kehityspsykologia II 4 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Syksy 2019
Psykologia Kognitiivisen ja neuropsykologian perusteet 5 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Syksy 2019
Psykologia Kognitiivisen ja neuropsykologian perusteet 5 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2020
Psykologia Persoonallisuuspsykologian perusteet 5 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2020
Psykologia Psykologian aineopinnot 35 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Syksy 2019
Psykologia Psykologian aineopinnot 35 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2020
Psykologia Psykologian perusopintoja 15 Porin kesäyliopisto, Pori Monimuoto-opinnot Syksy 2019
Psykologia Psykologisen tutkimuksen perusteet 5 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2020
Sosiaalitieteet Johdatus sosiaalitieteisiin 10 Turun yliopisto, Turku Lähiopetus Syksy 2019
Sosiaalitieteet P.1 Johdatus sosiaalitieteisiin 10 Työväen akatemia Lähiopetus Syksy 2019
Sosiaalitieteet P.3 Sosiaalitutkimus ja yhteiskunta 5 Turun yliopisto, Turku Lähiopetus Kevät 2020
Sosiaalitieteet P.4 Ajankohtaista yhteiskunnassa 5 Turun yliopisto, Turku Lähiopetus Syksy 2019
Sosiaalitieteet Sosiaalitieteiden aineopinnot 35 Turun yliopisto, Turku Lähiopetus Syksy 2019
Sosiaalitieteet Sosiaalitieteiden aineopinnot 35 Turun yliopisto, Turku Lähiopetus Kevät 2020
Sosiaalitieteet Sosiaalitieteiden perusopinnot 25 Turun yliopisto, Turku Lähiopetus Syksy 2019
Sosiaalitieteet Sosiaalitieteiden perusopinnot 25 Turun yliopisto, Turku Lähiopetus Kevät 2020
Sosiaalitieteiden laitoksen yhteiset opinnot Johdatus monikulttuurisuuteen 6 Alkio-opisto Verkko-opinnot Syksy 2019
Sosiaalitieteiden laitoksen yhteiset opinnot Kotouttaminen ja ammatilliset käytännöt maahanmuuttajatyössä 5 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2020
Sosiaalitieteiden laitoksen yhteiset opinnot Kotouttaminen ja ammatilliset käytännöt maahanmuuttajatyössä (pakollinen) 5 Alkio-opisto Monimuoto-opinnot Kevät 2020
Sosiaalitieteiden laitoksen yhteiset opinnot Monikulttuurisuus 25 Alkio-opisto Verkko-opinnot Syksy 2019
Sosiaalitieteiden laitoksen yhteiset opinnot Monikulttuurisuus 25 Helsingin seudun kesäyliopisto Monimuoto-opinnot Kevät 2020
Sosiaalitieteiden laitoksen yhteiset opinnot Monikulttuurisuus 25 Hämeen kesäyliopisto, Riihimäen lukio Monimuoto-opinnot Kevät 2020
Sosiaalitieteiden laitoksen yhteiset opinnot Pakolaisuus ja sen tutkimus 3 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2020
Sosiaalitieteiden laitoksen yhteiset opinnot Siirtolaisuus 5 Alkio-opisto Verkko-opinnot Kevät 2020
Sosiaalityö P4. Sosiaalityön yhteiskunnalliset toimintaympäristöt ja ajankohtaiset kysymykset 5 Turun yliopisto, Turku Lähiopetus Syksy 2019
Sosiaalityö Sosiaalityön perusopinnot 25 Turun yliopisto, Turku Lähiopetus Syksy 2019
Sosiaalityö Sosiaalityön perusopinnot 25 Turun yliopisto, Turku Lähiopetus Kevät 2020
Sote-akatemia Sote-akatemia: Ikääntyvä väestö, terveys ja palvelut 4 Turun yliopisto, Turku Lähiopetus Kevät 2020
Sote-akatemia Sote-akatemia: Kokemustieto ja kokemusasiantuntijuus sosiaali- ja terveydenhuollossa 2 Turun yliopisto, Turku Lähiopetus Kevät 2020
Sote-akatemia Sote-akatemia: Tulevaisuusajattelu ja skenaariot sosiaalija terveydenhuollossa 4 Turun yliopisto, Turku Lähiopetus Kevät 2020
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/suomi Suomen kielen kirjallinen viestintä 2 Turun kristillinen opisto Lähiopetus Syksy 2019
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/suomi Suomen kielen kirjallinen viestintä 2 Turun yliopisto, Turku Lähiopetus Kevät 2020
Tietojenkäsittelytiede Johdatus tekoälyyn 2 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2020
Tietojenkäsittelytiede Olio-ohjelmoinnin perusteiden harjoitustyö (jatkavat opiskelijat) 2 Turun yliopisto, Turku Monimuoto-opinnot Kevät 2020
Tietojenkäsittelytiede Tietojenkäsittelyn perusteet II 5 Turun yliopisto, Turku Monimuoto-opinnot Kevät 2020
Tietojenkäsittelytiede Tietokantojen perusteet 1 5 Turun yliopisto, Turku Lähiopetus Kevät 2020
Tietojenkäsittelytiede Tietokantojen perusteet 2 2 Turun yliopisto, Turku Lähiopetus Kevät 2020
Tietotekniikka Sote-akatemia: Digitalisaatio sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa 3 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2020
Tulevaisuudentutkimus TUTU1 Tulevaisuusajattelu ja skenaariot 5 Keski-Pohjanmaan kesäyliopisto Monimuoto-opinnot Kevät 2020
Tulevaisuudentutkimus TUTU1 Tulevaisuusajattelu ja skenaariot 5 Lapin kesäyliopisto Monimuoto-opinnot Kevät 2020
Tulevaisuudentutkimus TUTU1 Tulevaisuusajattelu ja skenaariot 5 Turun yliopisto, Turku Monimuoto-opinnot Kevät 2020
Tulevaisuudentutkimus TUTUS2 Tulevaisuudentutkimuksen menetelmät 5 Turun yliopisto, Turku Monimuoto-opinnot Kevät 2020
Tulevaisuudentutkimus Tulevaisuudentutkimuksen opintokokonaisuus 25 Helsingin seudun kesäyliopisto Monimuoto-opinnot Kevät 2020
Tulevaisuudentutkimus Tulevaisuudentutkimuksen opintokokonaisuus 25 Hämeen kesäyliopisto, Hämeenlinna Monimuoto-opinnot Kevät 2020
Tulevaisuudentutkimus Tulevaisuudentutkimuksen opintokokonaisuus 25 Kymenlaakson kesäyliopisto, Kotka Monimuoto-opinnot Kevät 2020
Tulevaisuudentutkimus Tulevaisuudentutkimuksen opintokokonaisuus 25 Omnia, Espoon työväenopisto Monimuoto-opinnot Kevät 2020
Tulevaisuudentutkimus Tulevaisuudentutkimuksen opintokokonaisuus 25 Riveria, Kesäyliopisto Monimuoto-opinnot Kevät 2020
Tulevaisuudentutkimus Tulevaisuudentutkimuksen opintokokonaisuus 25 Tampereen kesäyliopisto Monimuoto-opinnot Kevät 2020
Tulevaisuudentutkimus Tulevaisuudentutkimuksen opintokokonaisuus 25 Turun yliopisto, Turku Monimuoto-opinnot Kevät 2020
Uskontotiede Globaali kristinusko 5 Turun yliopisto, Turku Lähiopetus Syksy 2019
Uskontotiede U1. Johdanto uskontotieteeseen 3 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Syksy 2019
Uskontotiede U3. Aasian uskonnot (jatkavat opiskelijat) 3 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2020
Uskontotiede U4. Lähi-idän uskonnot (jatkavat opiskelijat) 3 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2020
Uskontotiede Uskonto Euroopassa uudelta ajalta nykypäivään 5 Turun yliopisto, Turku Lähiopetus Kevät 2020
Yhteiset opinnot Sote-akatemia: Johtaminen muuttuvassa sote-kentässä 2 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2020
Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan opintoja Johdatus oikeustieteeseen 5 Turun yliopisto, Turku Lähiopetus Syksy 2019
Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan opintoja Sote-akatemia: Palveluiden yhteensovittaminen ja monialaisuus sosiaali- ja terveysaloilla 3 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2020
Yliopistojen Aasia-verkosto Contemporary Southeast Asia 3 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2020
Yliopistojen Aasia-verkosto Contemporary Southeast Asia 5 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2020
Ympäristötiede Ympäristö ja yhteiskunta 5 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Syksy 2019
Ympäristötiede Ympäristöekologia ja luonnonsuojelu 5 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2020
Ympäristötiede Ympäristön kemikalisoituminen ja päästöjen hallinta 5 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2020
Ympäristötiede Ympäristötieteen perusopinnot 25 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2020