Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
Jos sinulla ei ole Turun yliopiston käyttäjätunnusta tai tunnuksen voimassaolo on päättynyt, luo tai aktivoi tunnus verkkopankkitunnuksilla. Luo tunnus
×

Ajankohtainen opintotarjonta

Oppiaine Nimi Opintopisteet Toteuttaja Toteutustapa Ajankohta
Aikuiskasvatustiede Aikuiskasvatustieteen perusopintojen lopputentti 7 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2020
Erityispedagogiikka Erityispedagogiikan perusopintojen kirjallisuus 7 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2020
Erityispedagogiikka Johdatus erityispedagogiikkaan 4 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kesä 2020
Erityispedagogiikka Sosiaalis-emotionaaliset vaikeudet ja vahvuudet erityispedagogiikan näkökulmasta 5 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2020
Hum.tdk:n suoritukset A4 Kulttuurihistorian metodologia: A4.1. Digitaaliset ihmistieteet: A4.1.2. Johdatus digitaalisiin 3 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2020
Johtaminen ja organisointi, Pori PJOS14 Huippusuorituksen johtaminen 6 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kesä 2020
Johtaminen ja organisointi, Pori PJOS14 Huippusuorituksen johtaminen (TY:n perustutkinto-opiskelijat) 6 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kesä 2020
Johtaminen ja organisointi, Pori Työhyvinvointi 5 Peräpohjolan opisto Lähiopetus Kevät 2020
Kasvatustiede Johdanto oppimiseen, opetukseen ja arviointiin 6 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2020
Kasvatustiede Kehitys- ja kasvatuspsykologia 4 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kesä 2020
Kasvatustiede Kehitys- ja kasvatuspsykologia (TY:n perustutkinto-opiskelijat) 4 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kesä 2020
Kasvatustiede Empiiriset tutkimusmenetelmät kasvatustieteissä 4 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2020
Kasvatustiede Kasvatuksen historia 3 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kesä 2020
Kasvatustiede Kasvatuksen ja oppimisen kulttuurinen konteksti 7 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2020
Kasvatustiede Kasvatus- ja koulutussosiologia 4 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2020
Kasvatustiede Koulutuksen suunnittelu ja kehittäminen 3 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2020
Kasvatustiede Koulutuksen suunnittelu ja kehittäminen (TY:n perustutkinto-opiskelijat) 3 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kesä 2020
Kasvatustiede Koulutuksen vaikuttavuus ja arviointi 4 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2020
Kasvatustiede Koulutuksen vaikuttavuus ja arviointi 4 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kesä 2020
Kasvatustiede Proseminaari 8 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2020
Alkukasvatus Alkukasvatuksen matematiikka 2 Turun kesäyliopisto Lähiopetus Kevät 2020
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/ruotsi Ruotsin kielen kirjallinen ja suullinen viestintä 5 Turun yliopisto, Turku Lähiopetus Kesä 2020
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/ruotsi Ruotsin kielen kirjallinen ja suullinen viestintä (TY:n tutkinto-opiskelijat) 5 Turun yliopisto, Turku Lähiopetus Kesä 2020
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/ruotsi Ruotsin valmentava kurssi 2 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kesä 2020
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/ruotsi Ruotsin valmentava kurssi (TY:n tutkinto-opiskelijat) 2 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kesä 2020
Kulttuurihistoria A3 Kulttuurihistorian teemoja: 3. Tunteet, aistit ja mielikuvitus (jatkavat opiskelijat) 5 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2020
Kulttuurihistoria A3 Kulttuurihistorian teemoja: 7. Taiteen kulttuurihistoria (jatkavat opiskelijat) 5 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2020
Kulttuurihistoria Kulttuurihistorian aineopinnot 35 Työväen akatemia Monimuoto-opinnot Syksy 2019
Kulttuurihistoria Kulttuurihistorian perusopinnot 25 Työväen akatemia Monimuoto-opinnot Syksy 2019
Kulttuurihistoria P3. Kulttuurihistoria ja menneisyyden läsnäolo 5 Hämeen kesäyliopisto, Hämeenlinna Monimuoto-opinnot Kevät 2020
Kulttuurihistoria P3. Kulttuurihistoria ja menneisyyden läsnäolo (jatkavat opiskelijat) 5 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2020
Kulttuurihistoria P4. Kulttuurihistorian tutkimusalat 1 (jatkavat opiskelijat) 5 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2020
Kulttuurihistoria P4. Kulttuurihistorian tutkimusalat 2 5 Alkio-opisto Monimuoto-opinnot Kevät 2020
Kulttuurihistoria P4. Kulttuurihistorian tutkimusalat 2 (jatkavat opiskelijat) 5 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2020
Luova kirjoittaminen A1 Kirjoittamisen lajit: A1.A Proosan kirjoittaminen II 4 Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto, Oulu Lähiopetus Kevät 2020
Luova kirjoittaminen P2. Proosan kirjoittaminen 6 Sastamalan opisto Lähiopetus Kevät 2020
Luova kirjoittaminen P4. Draaman kirjoittaminen 4 Porin kesäyliopisto, Pori Lähiopetus Kevät 2020
Luova kirjoittaminen P5. Tietokirjoittaminen 4 Porin kesäyliopisto, Pori Lähiopetus Kevät 2020
Luova kirjoittaminen P5. Tietokirjoittaminen 4 Sastamalan opisto Lähiopetus Kevät 2020
Luova kirjoittaminen P6. Arviointi ja koonti 2 Sastamalan opisto Lähiopetus Kevät 2020
Luova kirjoittaminen P6. Arviointi ja koonti (jatkavat opiskelijat) 2 Turun yliopisto, Turku Lähiopetus Kevät 2020
Maantiede Aluemaantieteen perusteet 5 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kesä 2020
Maantiede Aluemaantieteen perusteet (TY:n perustutkinto-opiskelijat) 5 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kesä 2020
Maantiede Johdatus maantieteeseen 5 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kesä 2020
Maantiede Johdatus maantieteeseen (TY:n perustutkinto-opiskelijat) 5 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kesä 2020
Maantiede Klimatologia 3 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kesä 2020
Maantiede Klimatologia (TY:n perustutkinto-opiskelijat) 3 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kesä 2020
Maantiede Luonnonvarojen maantiede 4 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2020
Maantiede Luonnonvarojen maantiede 4 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kesä 2020
Maantiede Luonnonvarojen maantiede (TY:n perustutkinto-opiskelijat) 4 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kesä 2020
Maantiede Yhteiskunta- ja poliittinen maantiede 3 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kesä 2020
Maantiede Yhteiskunta- ja poliittinen maantiede (TY:n perustutkinto-opiskelijat) 3 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kesä 2020
Oikeustiede Johdatus oikeustieteeseen (verkko-opinnot) 2 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2020
Oikeustiede Hallinto-oikeus 7 Päijät-Hämeen kesäyliopisto Lähiopetus Kevät 2020
Oikeustiede Perhe- ja jäämistöoikeus 7 Jyväskylän kesäyliopisto Verkko-opinnot Kevät 2020
Oikeustiede Valtiosääntöoikeus 7 Päivölän Kansanopisto Lähiopetus Kevät 2020
Oikeustiede, ON/OTM-tutkinto Sote-akatemia: Sosiaali- ja terveydenhuollon perusoikeudet 3 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2020
Psykologia Kehityspsykologian perusteet 5 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kesä 2020
Psykologia Kehityspsykologian perusteet (TY:n perustutkinto-opiskelijat) 5 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kesä 2020
Psykologia Kognitiivisen ja neuropsykologian perusteet 5 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kesä 2020
Psykologia Kognitiivisen ja neuropsykologian perusteet (TY:n perustutkinto-opiskelijat) 5 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kesä 2020
Psykologia Orientoituminen psykologin työhön 3 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2020
Psykologia Persoonallisuuspsykologian perusteet 5 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kesä 2020
Psykologia Psykologisen tutkimuksen perusteet 5 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kesä 2020
Psykologia Psykologisen tutkimuksen perusteet (TY:n perustutkinto-opiskelijat) 5 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kesä 2020
Psykologia Terveyden ja mielenterveyden psykologian perusteet 5 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2020
Psykologia Terveyden ja mielenterveyden psykologian perusteet 5 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kesä 2020
Psykologia Terveyden ja mielenterveyden psykologian perusteet (TY:n perustutkinto-opiskelijat) 5 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kesä 2020
Sosiaalitieteet Johdatus sosiaalitieteisiin (jatkavat opiskelijat) 10 Turun yliopisto, Turku Lähiopetus Kevät 2020
Sosiaalitieteet P.2 Suomalainen yhteiskunta (jatkavat opiskelijat) 5 Turun yliopisto, Turku Lähiopetus Kevät 2020
Sosiaalitieteet P.4 Ajankohtaista yhteiskunnassa 5 Turun yliopisto, Turku Lähiopetus Kevät 2020
Sosiaalitieteet Sosiaalitieteiden aineopinnot 35 Turun yliopisto, Turku Lähiopetus Kevät 2020
Sosiaalitieteet Sosiaalitieteiden perusopinnot 25 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2020
Sosiaalityö P4. Sosiaalityön yhteiskunnalliset toimintaympäristöt ja ajankohtaiset kysymykset 5 Turun yliopisto, Turku Lähiopetus Kevät 2020
Sosiaalityö Sosiaalityön perusopinnot 25 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2020
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/suomi Suomen kielen kirjallinen viestintä 2 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kesä 2020
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/suomi Suomen kielen kirjallinen viestintä (TY:n tutkinto-opiskelijat) 2 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kesä 2020
Taloustieteiden kvantitatiiviset menetelmät TKMY3 Tilastotieteen perusteet 3 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kesä 2020
Taloustieteiden kvantitatiiviset menetelmät TKMY3 Tilastotieteen perusteet (TY:n perustutkinto-opiskelijat) 3 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kesä 2020
Taloustieteiden kvantitatiiviset menetelmät TKMY3 Tilastotieteen perusteet,tenttioikeus (TY:n perustutkinto-opiskelijat) 3 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kesä 2020
Tietojenkäsittelytiede Tietojenkäsittelytieteiden perusopinnot, Defa (syksyllä 2019 aloittaneet) 23 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2020
Tietotekniikka Sote-akatemia: Digitalisaatio sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa 3 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2020
Uskontotiede Pyhää ruokahalua 5 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kesä 2020
Uskontotiede Pyhää ruokahalua (TY:n perustutkinto-opiskelijat) 5 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kesä 2020
Uskontotiede U1. Johdanto uskontotieteeseen 3 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kesä 2020
Uskontotiede U1. Johdanto uskontotieteeseen (TY:n perustutkinto-opiskelijat) 3 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kesä 2020
Valtio-oppi P4 Poliittiset järjestelmät 5 Alkio-opisto Lähiopetus Kevät 2020
Valtio-oppi P5 Kansainvälinen järjestelmä 5 Alkio-opisto Lähiopetus Kevät 2020
Ympäristötiede Maailmanlaajuiset ympäristöongelmat 5 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kesä 2020
Ympäristötiede Maailmanlaajuiset ympäristöongelmat (TY:n perustutkinto-opiskelijat) 5 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kesä 2020
Ympäristötiede Ympäristö ja yhteiskunta 5 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kesä 2020
Ympäristötiede Ympäristö ja yhteiskunta (TY:n perustutkinto-opiskelijat) 5 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kesä 2020
Ympäristötiede Ympäristöekologia ja luonnonsuojelu 5 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kesä 2020
Ympäristötiede Ympäristöekologia ja luonnonsuojelu (TY:n perustutkinto-opiskelijat) 5 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kesä 2020
Ympäristötiede Ympäristön kemikalisoituminen ja päästöjen hallinta 5 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kesä 2020
Ympäristötiede Ympäristön kemikalisoituminen ja päästöjen hallinta (TY:n perustutkinto-opiskelijat) 5 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kesä 2020
Yritysjuridiikka YJ2 Sopimusoikeus 6 Turun yliopisto, Turku Lähiopetus Kesä 2020
Yritysjuridiikka YJ2 Sopimusoikeus (TY:n perustutkinto-opiskelijat) 6 Turun yliopisto, Turku Lähiopetus Kesä 2020