Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
Jos sinulla ei ole Turun yliopiston käyttäjätunnusta tai tunnuksen voimassaolo on päättynyt, luo tai aktivoi tunnus verkkopankkitunnuksilla. Luo tunnus
×

Ajankohtainen opintotarjonta

Oppiaine Nimi Opintopisteet Toteuttaja Toteutustapa Ajankohta
Aikuiskasvatustiede Aikuis- ja työelämän koulutus 5 Hiiden Opisto Monimuoto-opinnot Kevät 2020
Aikuiskasvatustiede Aikuis- ja työelämän koulutus 5 Somero-opisto Monimuoto-opinnot Kevät 2020
Aikuiskasvatustiede Aikuis- ja työelämän koulutus 5 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2020
Aikuiskasvatustiede Aikuiskasvatuksen psykologia 4 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2020
Aikuiskasvatustiede Aikuiskasvatustieteen perusopinnot 25 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2020
Aikuiskasvatustiede Aikuiskasvatustieteen perusopintojen lopputentti 7 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2020
Arkeologia, kulttuuri-, Suomen ja yleinen historia Avauksia arkeologiaan 5 Alkio-opisto Monimuoto-opinnot Kevät 2020
Arkeologia, kulttuuri-, Suomen ja yleinen historia P2.1. Avauksia arkeologiaan 5 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2020
Asklepios-ohjelma Asklepios: Digitaalinen kulttuuri ja terveys 3 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2020
Asklepios-ohjelma Asklepios: Monikulttuurisuus, terveys ja hyvinvointi 3 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2020
Biolääketiede Ihmisen rakenne ja toiminta, osa I 2 Turun yliopisto, Turku Lähiopetus Kevät 2020
Erityispedagogiikka Erityispedagogiikan perusopinnot 25 Kainuun kesäyliopisto Monimuoto-opinnot Syksy 2019
Erityispedagogiikka Erityispedagogiikan perusopinnot 25 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2020
Erityispedagogiikka Oppimisvaikeudet pedagogisena haasteena 1 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2020
Farmakologia, lääkekehitys ja lääkehoito Toksikologian ja riskinarvioinnin perusteet 5 Turun yliopisto, Turku Lähiopetus Kevät 2020
Filosofia Tekoälyakatemia: Tekoälyn filosofia ja etiikka 3 Turun yliopisto, Turku Lähiopetus Kevät 2020
Filosofia Yhteiskuntakäsitykset ja kriittinen ajattelu 3 Turun yliopisto, Turku Lähiopetus Kevät 2020
Fysiikka Fysiikan peruskurssi 3 4 Turun yliopisto, Turku Lähiopetus Kevät 2020
Fysiikka Fysiikan peruskurssi 4 4 Turun yliopisto, Turku Lähiopetus Kevät 2020
Arkeologia, kulttuuri-, Suomen ja yleinen historia P1. Historian taito 5 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2020
Hoitotiede Gerontologia: Ikääntyminen murroksessa 5 Mikkelin kesäyliopisto Monimuoto-opinnot Kevät 2020
Hoitotiede Gerontologia: Ikääntyneen asiakkaan terveys ja sen arviointi 5 Helsingin aikuisopisto Monimuoto-opinnot Kevät 2020
Hoitotiede Gerontologia: Ikääntyneen asiakkaan terveys ja sen arviointi 5 Lapin kesäyliopisto Monimuoto-opinnot Kevät 2020
Hoitotiede Gerontologia: Ikääntyneen asiakkaan terveys ja sen arviointi 5 Mikkelin kesäyliopisto Monimuoto-opinnot Kevät 2020
Hoitotiede Gerontologia: Ikääntyneen asiakkaan terveys ja sen arviointi 5 Somero-opisto Monimuoto-opinnot Kevät 2020
Hum.tdk:n suoritukset A4 Kulttuurihistorian metodologia: A4.1. Digitaaliset ihmistieteet: A4.1.2. Johdatus digitaalisiin 3 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2020
Johtaminen ja organisointi, Pori Henkilöstöjohtaminen 5 Peräpohjolan opisto Monimuoto-opinnot Kevät 2020
Johtaminen ja organisointi, Pori Muutoksen johtaminen 5 Helsingin aikuisopisto Monimuoto-opinnot Kevät 2020
Johtaminen ja organisointi, Pori Organizational Behaviour and Leadership 5 Peräpohjolan opisto Lähiopetus Kevät 2020
Johtaminen ja organisointi, Pori Työhyvinvointi 5 Jyväskylän kesäyliopisto Monimuoto-opinnot Kevät 2020
Kasvatustiede Johdanto oppimiseen, opetukseen ja arviointiin 6 Kainuun kesäyliopisto Monimuoto-opinnot Kevät 2020
Kasvatustiede Johdanto oppimiseen, opetukseen ja arviointiin 6 Turun yliopisto, Turku Monimuoto-opinnot Kevät 2020
Kasvatustiede Johdanto oppimiseen, opetukseen ja arviointiin 6 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2020
Kasvatustiede Kehitys- ja kasvatuspsykologia 4 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2020
Aikuiskasvatustiede Johdatus kasvatustieteisiin 4 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2020
Kasvatustiede Johdatus kasvatustieteisiin 4 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2020
Kasvatustiede KKV5 Tilastolliset perustaidot 6 Turun yliopisto, Turku Monimuoto-opinnot Kevät 2020
Kasvatustiede Kasvatuksen ja oppimisen kulttuurinen konteksti 7 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2020
Kasvatustiede Kasvatus- ja koulutussosiologia 4 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2020
Kasvatustiede Kasvatustieteen aineopinnot 35 Hämeen kesäyliopisto, Hämeenlinna Monimuoto-opinnot Kevät 2020
Kasvatustiede Kasvatustieteen aineopinnot 35 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2020
Kasvatustiede Kasvatustieteen perusopinnot 25 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2020
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku Improvisaatiolla rohkeutta työelämään 3 Turun yliopisto, Turku Lähiopetus Kevät 2020
Alkukasvatus Taito- ja taideaineet 3 Turun kesäyliopisto Lähiopetus Syksy 2019
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku Tekoälyakatemia: Ohjelmoinnillinen ajattelu ja tulevaisuuden taidot oppimisen ja opettamisen näkökul 3 Turun yliopisto, Turku Lähiopetus Kevät 2020
Kemia Kemia III 4 Etelä-Pohjanmaan opisto Monimuoto-opinnot Kevät 2020
Kemia Kemia IV 4 Etelä-Pohjanmaan opisto Monimuoto-opinnot Kevät 2020
Kemia Kemia IV 4 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2020
Kemia Kemiallinen biologia 5 Turun yliopisto, Turku Lähiopetus Kevät 2020
Kemia Kemian peruskurssi II 4 Kainuun kesäyliopisto Monimuoto-opinnot Syksy 2019
Kemia Materiaalikemia ja nanoteknologia 5 Turun yliopisto, Turku Lähiopetus Kevät 2020
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/puheviestintä Puheviestinnän perusteet 2 Turun kristillinen opisto Lähiopetus Kevät 2020
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/ruotsi Inledning till juridisk svenska 2 Turun kristillinen opisto Lähiopetus Syksy 2019
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/ruotsi Inledning till juridisk svenska 2 Turun yliopisto, Turku Lähiopetus Kevät 2020
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/ruotsi Ruotsin kielen kirjallinen ja suullinen viestintä 5 Hämeen kesäyliopisto, Forssa (Wahren-opisto) Lähiopetus Kevät 2020
Kreikkalainen filologia Kreikkalaista mytologiaa 2 Turun yliopisto, Turku Lähiopetus Kevät 2020
Kreikkalainen filologia Uskonto antiikin maailmassa 2 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2020
Kulttuuri- ja elämysmatkailu, Pori Nature, Environment and Tourism 3 Turun yliopisto, Pori Verkko-opinnot Kevät 2020
Kulttuuri- ja elämysmatkailu, Pori Paikan ja ajallisuuden ulottuvuuksia matkailussa 3 Turun yliopisto, Pori Lähiopetus Kevät 2020
Kulttuurihistoria A1. Avaintekstejä kulttuurihistoriaan 5 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2020
Kulttuurihistoria A1. Avaintekstejä kulttuurihistoriaan (täydennys, jatkavat opiskelijat) 2 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2020
Kulttuurihistoria A3 Kulttuurihistorian teemoja: 6. Populaari- ja mediakulttuuri (jatkavat opiskelijat) 5 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Syksy 2019
Kulttuurihistoria A3 Kulttuurihistorian teemoja: 7. Taiteen kulttuurihistoria (jatkavat opiskelijat) 5 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2020
Kulttuurihistoria P3. Kulttuurihistoria ja menneisyyden läsnäolo 5 Hämeen kesäyliopisto, Hämeenlinna Monimuoto-opinnot Kevät 2020
Kulttuurihistoria P3. Kulttuurihistoria ja menneisyyden läsnäolo (jatkavat opiskelijat) 5 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2020
Kulttuurihistoria P4. Kulttuurihistorian tutkimusalat 1 (jatkavat opiskelijat) 5 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2020
Kulttuurihistoria P4. Kulttuurihistorian tutkimusalat 2 (jatkavat opiskelijat) 5 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2020
LL-tutkinto, valinnaisopinnot Ajankohtaista diabeteksesta ja hoidosta 3 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2020
LL-tutkinto, valinnaisopinnot Ajankohtaista diabeteksesta ja hoidosta, Turun lääketieteellisen tdk:n perustutkinto-opiskelijat 3 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2020
LL-tutkinto, valinnaisopinnot Lihavuus 4 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2020
LL-tutkinto, valinnaisopinnot Lihavuus, Turun lääketiet. tiedekunnan perustutkinto-opiskelijat 4 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2020
Lastentautioppi Koululaisen ravitsemus 3 Turun yliopisto, Turku Lähiopetus Kevät 2020
Latinalainen filologia Antiikin filosofia 2 Turun yliopisto, Turku Lähiopetus Kevät 2020
Luova kirjoittaminen A1 Kirjoittamisen lajit: A1.A Proosan kirjoittaminen II 4 Tampereen kesäyliopisto Lähiopetus Kevät 2020
Luova kirjoittaminen A2. Kirjoittamisen erityisalat: A2.C Kirjoittaminen julkaistavaksi (jatkavat opiskelijat) 4 Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto, Oulu Lähiopetus Kevät 2020
Luova kirjoittaminen Luovan kirjoittamisen aineopinnot 35 Tampereen kesäyliopisto Lähiopetus Syksy 2019
Luova kirjoittaminen Luovan kirjoittamisen perusopinnot 25 Kainuun kesäyliopisto Lähiopetus Kevät 2020
Luova kirjoittaminen Luovan kirjoittamisen perusopinnot 25 Paasikivi-opisto Lähiopetus Syksy 2019
Luova kirjoittaminen P2. Proosan kirjoittaminen 6 Omnia, Espoon työväenopisto Lähiopetus Kevät 2020
Luova kirjoittaminen P3. Lyriikan kirjoittaminen 4 Omnia, Espoon työväenopisto Lähiopetus Kevät 2020
Luova kirjoittaminen P3. Lyriikan kirjoittaminen 4 Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto, Oulu Lähiopetus Kevät 2020
Luova kirjoittaminen P3. Lyriikan kirjoittaminen 4 Sastamalan opisto Lähiopetus Kevät 2020
Luova kirjoittaminen P4. Draaman kirjoittaminen 4 Lapin kesäyliopisto Lähiopetus Kevät 2020
Luova kirjoittaminen P4. Draaman kirjoittaminen 4 Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto, Oulu Lähiopetus Kevät 2020
Luova kirjoittaminen P4. Draaman kirjoittaminen 4 Porin kesäyliopisto, Pori Lähiopetus Kevät 2020
Luova kirjoittaminen P4. Draaman kirjoittaminen (jatkavat opiskelijat) 4 Turun yliopisto, Turku Lähiopetus Kevät 2020
Luova kirjoittaminen P5. Tietokirjoittaminen 4 Lapin kesäyliopisto Lähiopetus Kevät 2020
Luova kirjoittaminen P5. Tietokirjoittaminen 4 Omnia, Espoon työväenopisto Lähiopetus Kevät 2020
Luova kirjoittaminen P5. Tietokirjoittaminen 4 Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto, Oulu Lähiopetus Kevät 2020
Luova kirjoittaminen P5. Tietokirjoittaminen 4 Porin kesäyliopisto, Pori Lähiopetus Kevät 2020
Luova kirjoittaminen P6. Arviointi ja koonti 2 Lapin kesäyliopisto Lähiopetus Kevät 2020
Luova kirjoittaminen P6. Arviointi ja koonti 2 Omnia, Espoon työväenopisto Lähiopetus Syksy 2019
Luova kirjoittaminen P6. Arviointi ja koonti 2 Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto, Oulu Lähiopetus Kevät 2020
Luova kirjoittaminen P6. Arviointi ja koonti (jatkavat opiskelijat) 2 Turun yliopisto, Turku Lähiopetus Kevät 2020
MDP in Asian Studies Chinese Economy 5 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2020
MDP in Asian Studies Introduction to Mongolian Politics and Society 2 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2020
MDP in East Asian Studies Introduction to Chinese Contemporary History 5 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2020
MDP in East Asian Studies Project Management in East Asia (online course/asianet) 3 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2020
Maantiede Geoinformatiikan perusteet 5 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2020
Maantiede Luonnonvarojen maantiede 4 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2020
Maantiede Yhteiskunta- ja poliittinen maantiede 3 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2020
Markkinointi, Pori PMA41/PLR38/PJO38 International Business (lukiolaisille) 5 Turun yliopisto, Pori Lähiopetus Kevät 2020
Mediatutkimus Mediakasvatus 5 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2020
Museologia, Pori P2 museot yhteiskunnallisina toimijoina 3 Turun yliopisto, Pori Lähiopetus Kevät 2020
Oikeustiede Johdatus oikeustieteeseen 2 Etelä-Pohjanmaan kesäyliopisto Lähiopetus Kevät 2020
Oikeustiede Johdatus oikeustieteeseen (verkko-opinnot) 2 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2020
Oikeustiede Finanssioikeus 7 Turun yliopisto, Turku Lähiopetus Kevät 2020
Oikeustiede Kansainvälinen oikeus 6 Helsingin evankelinen opisto Lähiopetus Syksy 2019
Oikeustiede Oikeushistoria 6 Etelä-Pohjanmaan opisto Lähiopetus Kevät 2020
Oikeustiede Oikeushistoria 6 Turun yliopisto, Turku Lähiopetus Syksy 2019
Oikeustiede Oikeussosiologia ja kriminologia 6 Turun yliopisto, Turku Lähiopetus Kevät 2020
Oikeustiede Perhe- ja jäämistöoikeus 7 Etelä-Pohjanmaan opisto Verkko-opinnot Kevät 2020
Oikeustiede Perhe- ja jäämistöoikeus 7 Helsingin aikuisopisto Verkko-opinnot Kevät 2020
Oikeustiede Perhe- ja jäämistöoikeus 7 Helsingin evankelinen opisto Verkko-opinnot Kevät 2020
Oikeustiede Perhe- ja jäämistöoikeus 7 Jyväskylän kesäyliopisto Verkko-opinnot Kevät 2020
Oikeustiede Perhe- ja jäämistöoikeus 7 Päijät-Hämeen kesäyliopisto Verkko-opinnot Kevät 2020
Oikeustiede Perhe- ja jäämistöoikeus 7 Päivölän Kansanopisto Verkko-opinnot Kevät 2020
Oikeustiede Perhe- ja jäämistöoikeus 7 Tampereen kesäyliopisto Verkko-opinnot Kevät 2020
Oikeustiede Perhe- ja jäämistöoikeus 7 Työväen akatemia Verkko-opinnot Kevät 2020
Oikeustiede Rikosoikeus 8 Turun kristillinen opisto Lähiopetus Kevät 2020
Oikeustiede Työoikeus 7 Helsingin evankelinen opisto Verkko-opinnot Syksy 2019
Oikeustiede Työoikeus 7 Päivölän Kansanopisto Verkko-opinnot Syksy 2019
Oikeustiede Työoikeus 7 Työväen akatemia Verkko-opinnot Syksy 2019
Oikeustiede Valtiosääntöoikeus 7 Turun yliopisto, Turku Lähiopetus Kevät 2020
Oikeustiede, ON/OTM-tutkinto Sote-akatemia: Sosiaali- ja terveydenhuollon perusoikeudet 3 Turun yliopisto, Turku Lähiopetus Kevät 2020
Oikeustiede, ON/OTM-tutkinto Tekoälyakatemia: Oikeus ja tekoäly: johdatus tematiikkaan 3 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2020
Oikeustiede, ON/OTM-tutkinto Tekoälyakatemia: Oikeus ja tekoäly: julkisen ja yksityisen vallan välissä 3 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2020
Psykologia Kognitiivisen ja neuropsykologian perusteet 5 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2020
Psykologia Orientoituminen psykologin työhön 3 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2020
Psykologia Persoonallisuuspsykologia II 3 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2020
Psykologia Persoonallisuuspsykologian perusteet 5 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2020
Psykologia Psykologian aineopinnot 35 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2020
Psykologia Psykologian perusopinnot 25 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2020
Psykologia Psykologisen tutkimuksen perusteet 5 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2020
Sosiaalitieteet Johdatus sosiaalitieteisiin (jatkavat opiskelijat) 10 Turun yliopisto, Turku Lähiopetus Kevät 2020
Sosiaalitieteet Johdatus sosiaalitieteisiin, sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön perusteet (jatkavat opiskelijat) 5 Turun yliopisto, Turku Lähiopetus Kevät 2020
Sosiaalitieteet P.2 Suomalainen yhteiskunta (jatkavat opiskelijat) 5 Turun yliopisto, Turku Lähiopetus Kevät 2020
Sosiaalitieteet P.4 Ajankohtaista yhteiskunnassa 5 Turun yliopisto, Turku Lähiopetus Kevät 2020
Sosiaalitieteet Sosiaalitieteiden aineopinnot 35 Turun yliopisto, Turku Lähiopetus Kevät 2020
Sosiaalitieteet Sosiaalitieteiden perusopinnot 25 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2020
Sosiaalitieteiden laitoksen yhteiset opinnot Kotouttaminen ja ammatilliset käytännöt maahanmuuttajatyössä 5 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2020
Sosiaalitieteiden laitoksen yhteiset opinnot Monikulttuurisuus 25 Hämeen kesäyliopisto, Riihimäen lukio Monimuoto-opinnot Kevät 2020
Sosiaalitieteiden laitoksen yhteiset opinnot Pakolaisuus ja sen tutkimus 3 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2020
Sosiaalityö Aikuissosiaalityö (jatkavat opiskelijat) 6 Turun yliopisto, Turku Lähiopetus Kevät 2020
Sosiaalityö P4. Sosiaalityön yhteiskunnalliset toimintaympäristöt ja ajankohtaiset kysymykset 5 Turun yliopisto, Turku Lähiopetus Kevät 2020
Sosiaalityö Sosiaalityön perusopinnot 25 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2020
Sote-akatemia Sote-akatemia: Ikääntyvä väestö, terveys ja palvelut 4 Turun yliopisto, Turku Lähiopetus Kevät 2020
Sote-akatemia Sote-akatemia: Kokemustieto ja kokemusasiantuntijuus sosiaali- ja terveydenhuollossa 2 Turun yliopisto, Turku Lähiopetus Kevät 2020
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/suomi Suomen kielen kirjallinen viestintä 2 Turun yliopisto, Turku Lähiopetus Kevät 2020
Tietojenkäsittelytiede Tietojenkäsittelyn perusteet II 5 Turun yliopisto, Turku Monimuoto-opinnot Kevät 2020
Tietojenkäsittelytiede Tietojenkäsittelytieteiden perusopinnot, Defa (syksyllä 2019 aloittaneet) 23 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2020
Tietojenkäsittelytiede Tietokantojen perusteet 2 2 Turun yliopisto, Turku Lähiopetus Kevät 2020
Tietotekniikka Sote-akatemia: Digitalisaatio sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa 3 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2020
Tietotekniikka Tekoälyakatemia: Tietoturva ja tietosuoja tekoälysovelluksissa 2 Turun yliopisto, Turku Lähiopetus Kevät 2020
Tulevaisuudentutkimus TUTU1 Tulevaisuusajattelu ja skenaariot 5 Hämeen kesäyliopisto, Hämeenlinna Monimuoto-opinnot Kevät 2020
Tulevaisuudentutkimus TUTU1 Tulevaisuusajattelu ja skenaariot 5 Omnia, Espoon työväenopisto Monimuoto-opinnot Kevät 2020
Tulevaisuudentutkimus TUTU1 Tulevaisuusajattelu ja skenaariot 5 Tampereen kesäyliopisto Monimuoto-opinnot Kevät 2020
Tulevaisuudentutkimus TUTUS2 Tulevaisuudentutkimuksen menetelmät 5 Turun yliopisto, Turku Monimuoto-opinnot Kevät 2020
Tulevaisuudentutkimus Tulevaisuudentutkimuksen opintokokonaisuus 25 Hämeen kesäyliopisto, Hämeenlinna Monimuoto-opinnot Kevät 2020
Tulevaisuudentutkimus Tulevaisuudentutkimuksen opintokokonaisuus 25 Omnia, Espoon työväenopisto Monimuoto-opinnot Kevät 2020
Tulevaisuudentutkimus Tulevaisuudentutkimuksen opintokokonaisuus 25 Tampereen kesäyliopisto Monimuoto-opinnot Kevät 2020
Uskontotiede U3. Aasian uskonnot (jatkavat opiskelijat) 3 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2020
Uskontotiede U4. Lähi-idän uskonnot (jatkavat opiskelijat) 3 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2020
Valtio-oppi P4 Poliittiset järjestelmät 5 Alkio-opisto Lähiopetus Kevät 2020
Valtio-oppi P5 Kansainvälinen järjestelmä 5 Alkio-opisto Lähiopetus Kevät 2020
Yliopistojen Aasia-verkosto Contemporary Southeast Asia 3 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2020
Yliopistojen Aasia-verkosto Contemporary Southeast Asia 5 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2020
Ympäristötiede Ympäristöekologia ja luonnonsuojelu 5 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2020
Ympäristötiede Ympäristön kemikalisoituminen ja päästöjen hallinta 5 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2020
Ympäristötiede Ympäristötieteen kirjallisuus 5 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2020
Ympäristötiede Ympäristötieteen perusopinnot 25 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2020