Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
Jos sinulla ei ole Turun yliopiston käyttäjätunnusta tai tunnuksen voimassaolo on päättynyt, luo tai aktivoi tunnus verkkopankkitunnuksilla. Luo tunnus
×

Ajankohtainen opintotarjonta

Oppiaine Nimi Opintopisteet Toteuttaja Toteutustapa Ajankohta
Aikuiskasvatustiede Aikuiskasvatustieteen perusopintojen lopputentti 7 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2019
Hoitotiede Hoitotieteen perusopinnot 25 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2019
Kulttuurihistoria A4.1. Digitaaliset ihmistieteet: A4.1.2. Johdatus digitaalisiin ihmistieteisiin (jatkavat opiskelij 3 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2019
Johtaminen ja organisointi, Pori Muutoksen johtaminen 5 Helsingin aikuisopisto Monimuoto-opinnot Kevät 2019
Kasvatustiede KKV5 Tilastolliset perustaidot 6 Turun yliopisto, Turku Monimuoto-opinnot Kevät 2019
Kasvatustiede Kasvatuksen ja oppimisen kulttuurinen konteksti 7 Porin kesäyliopisto, Pori Monimuoto-opinnot Kevät 2019
Kasvatustiede Kasvatuksen ja oppimisen kulttuurinen konteksti 7 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2019
Kasvatustiede Kasvatusfilosofia 3 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2019
Kasvatustiede Kasvatustieteen perusopinnot 25 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2019
Kasvatustiede Proseminaari 8 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2019
Alkukasvatus Alkukasvatuksen matematiikka 2 Turun kesäyliopisto Lähiopetus Kevät 2019
Alkukasvatus Alkukasvatuksen perusopinnot 25 Turun kesäyliopisto Lähiopetus Syksy 2018
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku Improvisaatiolla rohkeutta työelämään 3 Turun yliopisto, Turku Lähiopetus Kevät 2019
Alkukasvatus Kielelliset vuorovaikutustaidot 6 Turun kesäyliopisto Lähiopetus Kevät 2019
Alkukasvatus Varhais- ja alkukasvatuksen ympäristöoppi 2 Turun kesäyliopisto Lähiopetus Kevät 2019
Kemia Kemiallinen biologia 5 Turun yliopisto, Turku Lähiopetus Kevät 2019
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/puheviestintä Puheviestinnän perusteet 2 Turun kristillinen opisto Lähiopetus Kevät 2019
Kulttuurihistoria P4. Kulttuurihistorian tutkimusalat 1 (jatkavat opiskelijat) 5 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2019
LL-tutkinto, valinnaisopinnot Sosiaalipediatria 3 Etelä-Pohjanmaan opisto Monimuoto-opinnot Kevät 2019
LL-tutkinto, valinnaisopinnot Sosiaalipediatria 3 Vaasan kesäyliopisto Monimuoto-opinnot Kevät 2019
Lastentautioppi Koululaisen ravitsemus 3 Turun yliopisto, Turku Lähiopetus Kevät 2019
Luova kirjoittaminen Johdatus kirjoittamiseen 5 Sastamalan opisto Lähiopetus Kevät 2019
Luova kirjoittaminen P2. Proosan kirjoittaminen 6 Omnia, Espoon työväenopisto Lähiopetus Kevät 2019
Luova kirjoittaminen P3. Lyriikan kirjoittaminen 4 Omnia, Espoon työväenopisto Lähiopetus Kevät 2019
Luova kirjoittaminen P3. Lyriikan kirjoittaminen 4 Tampereen kesäyliopisto Lähiopetus Kevät 2019
Luova kirjoittaminen P5. Tietokirjoittaminen 4 Omnia, Espoon työväenopisto Lähiopetus Kevät 2019
Luova kirjoittaminen P6. Arviointi ja koonti (jatkavat opiskelijat) 2 Turun yliopisto, Turku Lähiopetus Kevät 2019
Maantiede Luonnonvarojen maantiede 4 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2019
Oikeustiede Johdatus oikeustieteeseen (verkko-opinnot) 2 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2019
Oikeustiede Oikeushistoria 6 Päijät-Hämeen kesäyliopisto Lähiopetus Kevät 2019
Oikeustiede Oikeushistoria 6 Päivölän Kansanopisto Lähiopetus Kevät 2019
Oikeustiede Oikeushistoria 6 Tampereen kesäyliopisto Lähiopetus Kevät 2019
Oikeustiede Perhe- ja jäämistöoikeus 7 Helsingin evankelinen opisto Monimuoto-opinnot Kevät 2019
Oikeustiede Perhe- ja jäämistöoikeus 7 Päijät-Hämeen kesäyliopisto Monimuoto-opinnot Kevät 2019
Oikeustiede Valtiosääntöoikeus 7 Päijät-Hämeen kesäyliopisto Lähiopetus Kevät 2019
Oikeustiede Valtiosääntöoikeus 7 Päivölän Kansanopisto Lähiopetus Kevät 2019
Psykologia Kognitiivisen ja neuropsykologian perusteet 5 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2019
Psykologia Kognitiiviset prosessit 4 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2019
Sosiaalitieteet Sosiaalitieteiden aineopinnot 35 Turun yliopisto, Turku Lähiopetus Kevät 2019
Sosiaalitieteet Sosiaalitieteiden perusopinnot 25 Turun yliopisto, Turku Lähiopetus Kevät 2019
Sosiaalityö Aikuissosiaalityö (jatkavat opiskelijat) 6 Turun yliopisto, Turku Lähiopetus Kevät 2019
Sosiaalityö Lähisuhdeväkivalta ja traumanäkökulma (jatkavat opiskelijat) 3 Turun yliopisto, Turku Lähiopetus Kevät 2019
Sosiaalityö Monikulttuurinen sosiaalityö (jatkavat opiskelijat) 3 Turun yliopisto, Turku Lähiopetus Kevät 2019
Suomen historia A2. Moderni aikakausi Suomen yhteiskuntahistoriassa (jatkavat opiskelijat) 5 Turun yliopisto, Turku Lähiopetus Kevät 2019
Taloustiede KTY Taloustieteen perusteet 6 Turun kristillinen opisto Lähiopetus Kevät 2019
Tietojenkäsittelytiede Johdatus tekoälyyn 2 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2019
Tietojenkäsittelytiede Tietojenkäsittelyn perusteet I (jatkavat opiskelijat) 3 Turun yliopisto, Turku Monimuoto-opinnot Kevät 2019
Tietojenkäsittelytiede Tietojenkäsittelyn perusteet I, tentti (jatkavat opiskelijat) 2 Turun yliopisto, Turku Monimuoto-opinnot Kevät 2019
Tulevaisuudentutkimus TUTUS2 Tulevaisuudentutkimuksen menetelmät 5 Helsingin seudun kesäyliopisto Monimuoto-opinnot Kevät 2019
Tulevaisuudentutkimus TUTUS2 Tulevaisuudentutkimuksen menetelmät 5 Jyväskylän kesäyliopisto Monimuoto-opinnot Kevät 2019
Tulevaisuudentutkimus TUTUS2 Tulevaisuudentutkimuksen menetelmät 5 Keski-Pohjanmaan kesäyliopisto Monimuoto-opinnot Kevät 2019
Tulevaisuudentutkimus TUTUS2 Tulevaisuudentutkimuksen menetelmät 5 Kymenlaakson kesäyliopisto, Kotka Monimuoto-opinnot Kevät 2019
Tulevaisuudentutkimus TUTUS2 Tulevaisuudentutkimuksen menetelmät 5 Omnia, Espoon työväenopisto Monimuoto-opinnot Kevät 2019
Tulevaisuudentutkimus TUTUS2 Tulevaisuudentutkimuksen menetelmät 5 Turun yliopisto, Turku Monimuoto-opinnot Kevät 2019
Uskontotiede Uskonto Euroopassa uudelta ajalta nykypäivään 5 Turun yliopisto, Turku Lähiopetus Kevät 2019
Ympäristötiede Ympäristöekologia ja luonnonsuojelu 5 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2019
Ympäristötiede Ympäristötieteen kirjallinen harjoitustyö (jatkavat opiskelijat) 2 Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot Kevät 2019