Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
Jos sinulla ei ole Turun yliopiston käyttäjätunnusta tai tunnuksen voimassaolo on päättynyt, luo tai aktivoi tunnus verkkopankkitunnuksilla. Luo tunnus
×

Kulttuurihistorian aineopinnot 35 op

KUHI0181, Kulttuurihistoria, Humanistinen tiedekunta

**Opinnot on peruttu** Huom! Jaksosta A3 tehdään vain yksi valinnainen 5 op:n osio.

Osaamistavoitteet

Opiskelija perehtyy kulttuurihistorialle ominaisiin lähestymistapoihin ja tulkintoihin. Erityistä huomiota kiinnitetään metodologisten valmiuksien lisäämiseen ja kulttuurihistorian tutki­mustyön sekä kirjoittamisen harjoitteluun.

Opetus

Aineopinnot järjestetään monimuoto-opintoina [Alkio-opistossa](http://www.alkio.fi/). Opinnot alkavat syyskuussa 2017 ja päättyvät huhtikuussa 2020.Opintoihin sisältyy tuutorin ohjaamaa opintoryhmätyöskentelyä,verkon kautta välitettäviä luentoja, työskentelyä Moodle - oppimisympäristössä, kirjallisia tehtäviä ja kirjatenttejä.

A1. Avaintekstejä kulttuurihistoriaan 5 op (KUHI1052)

Sisältö

Opintojakso avaa näköalan kulttuurihistoriallisen tutkimuksen klassikoihin, suuntauksiin, aihepiireihin ja työskentelytapoihin. Huomion kohteena ovat kulttuurihistorian kehitys viime vuosikymmeninä sekä teoreettisen ajattelun ja empiirisen työskentelyn vuorovaikutus. Opintojakso alkaa johdatuksella kulttuurihistorian aineopintoihin.

Osaamistavoitteet

Opintojakso perehdyttää historiografiseen ajatteluun, klassisiin tutkimuksiin, kulttuurihistorian lähestymistapoihin, lähtökohtiin ja aihepiireihin. Opiskelija oppii lukemaan tutkimusta, esiintymään suullisesti ja käymään tieteellistä keskustelua.

Opintosuoritukset

Verkko-opetus, ryhmätyöskentely ja kirjallinen tehtävä

Arviointi

0-5

Kirjallisuus

Avaintekstejä kulttuurihistoriaan. Toim. Hanna Järvinen & Kimi Kärki. cultural history - kulttuurihistoria 6. K&h, Turku 2005.

A2. Kulttuurihistorian kirjoittaminen 5 op (KUHI1174)

Sisältö

Opintojakso toteutetaan temaattisina työpajoina verkkoalueella, joissa pääpaino on ryhmätyöskentelyssä. Opiskelijat harjoittelevat eri kirjoittamisen muotoja sekä sosiaalisen median käyttöä kulttuurihistoriallisessa viestinnässä.

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija tuntee tietokirjoittamisen lähtökohdat ja tunnistaa sen eri muotojen (artikkeli, essee, popularisoivat esitykset, kritiikki, verkkokirjoittaminen) keskeiset tavoitteet.Opiskelija osaa tuottaa erilaisia tekstejä ja arvioida kulttuurihistoriallista kirjoittamista. Kurssin tavoitteena on tehdä kulttuurihistoriaa hyvin käytännönläheisesti ja siten harjoittaa myös työelämässä vaadittavia taitoja (kirjoittamisen ohella myös projektityöskentelyä, projektinhallintaa, esimiestaitoja, ohjausta, eri viestintävälineiden hallintaa, mediataitoja).

Opintosuoritukset

Verkko-opetus ja harjoitustyöt

Arviointi

0-5

Kirjallisuus

Oheismateriaali kurssin moodlealueella

Lisätiedot

Jakso on suoritettava ennen proseminaaria.

A3 Kulttuurihistorian teemoja: 1.Risteävät maailmat 5 op (KUHI0259)

Opintosuoritukset

Tentti tai essee tai lukupäiväkirja

Arviointi

0-5

Kirjallisuus

Said, Edward W.: Orientalismi. 2011. (käännös esipuheineen ja johdantoineen) sekä Marjo Kaartinen: Orientin lumo - itä toisena. Teoksessa Hetkiä historiassa, toim. Henri Terho. K&h-kustannus 2002. (artikkeli saatavissa aineopintojen moodlealueella) Eva Johanna Holmberg: Jews in the Early Modern English Imagination: A Scattered Nation (Aldershot: Ashgate, 2012). Burke, Peter: Cultural hybridity. Polity press, 2009. Lisätieto: Jos Holmberg on tentitty (A3.13), valittava toinen tenttipaketti

A3 Kulttuurihistorian teemoja: 2. Lukeminen ja kirjoittaminen 5 op (KUHI0261)

Opintosuoritukset

Tentti tai essee tai lukupäiväkirja

Arviointi

0-5

Kirjallisuus

Margaret J. M. Ezell: Social Authorship and the Advent of Print. 2003. Maarit Leskelä-Kärki: Kirjoittaen maailmassa. Krohnin sisaret ja kirjallinen elämä. 2006.

A3 Kulttuurihistorian teemoja: 3. Tunteet, aistit ja mielikuvitus 5 op (KUHI0263)

Opintosuoritukset

Tentti tai essee tai lukupäiväkirja

Arviointi

0-5

Kirjallisuus

Classen, Constance: The Deepest Sense: A Cultural History of Touch. 2012. Liljeqvist, Jonas (ed.) A History of Emotions, 1200 - 1800. 2012. Johannisson, Karin: Melankolian huoneet: alakulo, ahdistus ja apatia sisällämme. 2012.

A3 Kulttuurihistorian teemoja: 4. Käsin kosketeltava kulttuuri 5 op (KUHI0265)

Opintosuoritukset

Tentti tai essee tai lukupäiväkirja

Arviointi

0-5

Kirjallisuus

Esine ja aika. Materiaalisen kulttuurin historiaa. Toim. Maija Mäkikalli & Riitta Laitinen. 2010. Artikkelit sivuilta 147 - 347 Alison Clarke: Tupperware: The Promise of Plastic in 1950's America. 2001. David Harvey: Paris, Capital of Modernity. 2006.

A3 Kulttuurihistorian teemoja: 5. Tiede ja teknologia 5 op (KUHI0267)

Opintosuoritukset

Tentti tai essee tai lukupäiväkirja

Arviointi

0-5

Kirjallisuus

Parikka, Jussi: What is media archeology, 2012. John Tresch: The Romantic Machine Utopian Science and Technology after Napoleon, 2012.

A3 Kulttuurihistorian teemoja: 6. Populaari- ja mediakulttuuri 5 op (KUHI0269)

Opintosuoritukset

Tentti tai essee tai lukupäiväkirja

Arviointi

0-5

Kirjallisuus

Hill, Sarah: San Francisco and the Long 60s, 2016. Mäkelä, Janne: John Lennon Imagined. Cultural History of a Rock Star, 2001.

A3 Kulttuurihistorian teemoja: 7. Taiteen kulttuurihistoria 5 op (KUHI0271)

Opintosuoritukset

Tentti tai essee tai lukupäiväkirja

Arviointi

0-5

Kirjallisuus

Grönstrand Heidi: Naiskirjailija, romaani ja kirjallisuuden merkitys 1840 - luvun Suomessa. 2005 Ruohonen Johanna: Imaging a New Society: Public Painting as Politics in Postwar Finland. 2013 Piispa Lauri: Näyttelijän taide venäläisessä elokuvassa 1907 - 1919. 2014.

A3 Kulttuurihistorian teemoja: 8. Perhe, suku, kansakunta 5 op (KUHI0273)

Opintosuoritukset

Tentti tai essee tai lukupäiväkirja

Arviointi

0-5

Kirjallisuus

Rantala, Heli: Sivistyksestä sivilisaatioon. Kulttuurikäsitys J.V. Snellmanin historiallisessa ajattelussa. 2013. Benedict Anderson: Kuvitellut yhteisöt Nationalismin alkuperän ja leviämisen tarkastelua. 2007 (suomennos esipuheineen) Raffaella Sarti: Europe at Home: Family and Material Culture, 1500 - 1800. Yale University Press, 2004.

A3 Kulttuurihistorian teemoja: 9. Sukupuoli 5 op (KUHI0275)

Opintosuoritukset

Tentti tai essee tai lukupäiväkirja

Arviointi

0-5

Kirjallisuus

Laura Lee Downs: Writing Gender History. 2010. Linkinen, Tom: Same - sex sexuality in later medieval English culture. 2015.

A3 Kulttuurihistorian teemoja: 10. Aate, ideologia, utopia 5 op (KUHI0277)

Opintosuoritukset

Tentti tai essee tai lukupäiväkirja

Arviointi

0-5

Kirjallisuus

Hadot, Pierre: The Veil of Isis: An Essay on the History of the Idea of Nature. 2006. Williamson, George S.: The Longing for Myth in Germany. Religion and Aesthetic Culture from Romanticism to Nietzsche. 2004.

A3 Kulttuurihistorian teemoja: 11. Katastrofi, trauma ja väkivalta 5 op (KUHI0279)

Opintosuoritukset

Tentti tai essee tai lukupäiväkirja

Arviointi

0-5

Kirjallisuus

Bourke, Joanna: Fear: A Cultural History. 2007. Kemppainen, Ilona: Isänmaan uhrit. Sankarikuolema Suomessa toisen maailmansodan aikana. 2006.

A3 Kulttuurihistorian teemoja: 12. Ihmisen ja luonnon vuorovaikutus 5 op (KUHI0283)

Opintosuoritukset

Tentti tai essee tai lukupäiväkirja

Arviointi

0-5

Kirjallisuus

Coates, Peter: Nature: Western Attitudes Since Ancient Times. 1998. Fagan, Brian: Little Ice Age: How Climate made History 1300 - 1840. 2002. Nance, Susan: Entertaining Elephants: Animal Agency and the Business of the American Circus. 2013.

A3 Kulttuurihistorian teemoja: 13. Yhden aikakauden kulttuurihistoria 5 op (KUHI0285)

Opintosuoritukset

Tentti tai essee tai lukupäiväkirja

Arviointi

0-5

Kirjallisuus

Assmann, Jan: The Mind of Egypt: History and Meaning in the Time of the Pharaohs. 2003. Assmann, Jan: Cultural Memory and Early Civilization. 2011. **Antiikki, kirjapaketti:** Deborah Lyons: Dangerous Gifts: Gender and Exchange in Ancient Greece. 2012. Thomas Habinek: The World of Roman Song: From Ritualized Speech to Social Order. 2005. Toner, Jerry: Roman Disasters. 2013. **Keskiaika, kirjapaketti:** Arnold, John H: What is medieval history? 2008. Touati, Houari: Islam and Travel in the Middle Ages. 2010 (orig. 2000). Bynum, Caroline Walker: Christian materiality: an essay on religion in late medieval Europe. 2011. **Uusi aika, kirjapaketti:** Holmberg, Eva Johanna: Jews in the Early Modern English Imagination. A Scattered Nation. 2011. Kaartinen, Marjo: Breast Cancer in the Eighteenth Century. 2013. Liisa Lagerstam: A Noble Life. The Cultural Biography of Gabriel Kurck (1630 - 1712). 2007. Lisätieto: Jos Holmberg on tentitty (A3.1), on valittava toinen tenttipaketti. **1800 - 1900, kirjapaketti:** Hannu Salmi: 19th Century Europe: A Cultural History. 2008. Tuohela, Kirsi: Huhtikuun tekstit. Kolmen naisen koettu ja kirjoitettu melankolia. 2008. Mary-Louise Roberts: What Soldiers Do: Sex and the American GI in World War II France, 2013. Lisätieto: Jos Tuohela on tentitty kh:n opinnoissa aiemmin, on valittava toinen tenttipaketti. **Contemporary, kirjapaketti:** Kallioniemi, Kari: Englishness, Pop and Post-War Britain, 2016. McLellan, Josie: Love in the Time of Communism: Intimacy and Sexuality in the GDR, 2011. Yurchak, Alexei: Everything was forever, until it was no more. The last Soviet generation. 2005

Opettaja

Vastuuhenkilöt: Vanhemmat korkeakulttuurit: Yliopisto-opettaja Sakari Ollitervo Antiikki: Yliopisto-opettaja Paavo Oinonen Keskiaika: Yliopisto-opettaja Paavo Oinonen Uusi aika: Lehtori Hanne Koivisto 1800-1900-luvut: Yliopistonlehtori Maarit Leskelä-Kärki Post war: Yliopistonlehtori Maarit Leskelä-Kärki

A4 Kulttuurihistorian metodologia: A4.1. Digitaaliset ihmistieteet: A4.1.1. Tiedon haku ja hallinta 2 op (HIST0030)

Sisältö

Osio tutustuttaa opiskelijan erilaisiin tiedon verkkolähteisiin. Kurssilla haetaan tietoa omaehtoisesti sekä harjoitellaan tiedon hallintaa ja analysointia. Kurssilla tarkastellaan mm. tiedeyhteisön sähköisiä kommunikointitapoja, sähköisten lähteiden problematiikkaa sekä digitalisoitumista humanistisen tutkimuksen kannalta.

Osaamistavoitteet

Osion suoritettuaan opiskelijalla on muodostunut käsitys erilaisten verkkotietolähteiden erityisluonteesta ja ongelmista. Opiskelija osaa itsenäisesti ja kriittisesti sekä hakea tietoa erilaisista lähteistä että myös jäsentää ja käyttää sitä. Hän osaa myös käyttää olennaisia teknisiä tiedon haku- ja hallintamenetelmiä sekä hyödyntää opinnoissaan erilaisia verkkopohjaisia oppimis- ja viestintäympäristöjä.

Opintosuoritukset

Verkkokurssi

Arviointi

0-5

Opettaja

FM Tapio Onnela

A4 Kulttuurihistorian metodologia: A4.1. Digitaaliset ihmistieteet: A4.1.2. Johdatus digitaalisiin 3 op (HTDK0029)

Sisältö

Kurssilla perehdytään digitaalisiin työvälineisiin kuten paikkatiedon, tekstinlouhinnan, tutkimustietokantojen, kvalitatiivisten ja kvantitatiivisten menetelmien, tekijänoikeuksien, etiikan sekä datan visualisoinnin kaltaisiin menetelmiin ja kysymyksiin.

Osaamistavoitteet

Johdatus digitaalisiin ihmistieteisiin on kokonaisuus, joka luo katsauksen digitaalisuuden merkitykseen ja vaikutukseen humanistisessa tutkimuksessa. Opiskelija tutustuu digitaalisten ihmistieteiden uusiin menetelmiin ja työkaluihin. Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee digitaalisten ihmistieteiden työvälineitä ja ymmärtää niiden toimintaperiaatteita.

Opintosuoritukset

Tentti ja harjoitustyöt

Arviointi

0-5

Lisätiedot

Jos opiskelija on tehnyt johonkin historia-aineeseen Digitaaliset ihmistieteet, hän tekee korvaavan 5 opintopisteen suorituksen joko kohdasta A3 tai A6. Jos pelkästään osa Digitaalisista ihmistieteistä (3 op) on suoritettu muuhun oppiaineeseen, kohdan korvaamisessa on otettava yhteyttä yliopisto-opettaja Paavo Oinoseen.

A4 Kulttuurihistorian metodologia: A4.2. Tutkimusmenetelmät ja teoriat 5 op (KUHI0260)

Sisältö

Opintojakso käsittelee kulttuurihistoriallisen tutkimuksen menetelmiä ja teorioita. Se perehdyttää kulttuurihistoriallisen työskentelyn yleisiin periaatteisiin ja käytäntöihin, kysymyksenasetteluihin ja lähdeaineistojen käyttöön. Opintojaksolla pohditaan kulttuurihistorioitsijan/kulttuurihistorian näkökulmaa historiallisiin ja kulttuurisiin tutkimusongelmiin.

Osaamistavoitteet

Verkkoluentojen, harjoitustyön ja verkkotyöskentelyn kautta opiskelija osaa havainnoida lähdeaineistojen käyttömahdollisuuksia, saavuttaa valmiudet soveltaa kulttuurihistorian peruskäsitteitä, tutkimusmenetelmiä ja teorioita sekä ymmärtää kulttuurihistorian tutkimuksellisia päämääriä.

Opintosuoritukset

Tentti ja harjoitustyöt

Arviointi

0-5

Kirjallisuus

Tulkinnan polkuja. Kulttuurihistorian tutkimusmenetelmiä. Toim. Asko Nivala ja Rami Mähkä, 2012.

A5. Proseminaari 10 op (KUHI1203)

Sisältö

Opintojakson ytimenä on seminaari verkkoalueella, jossa käsitellään tutkimuksen teon perusteita, aiheenvalintaa, kysymystenasettelua, lähteiden ja hakuteosten käyttöä, disposition laadintaa, noottiapparaatin rakennetta sekä opetellaan akateemista keskustelua ja tieteellistä kirjoittamista. Seminaari rakentuu proseminaaritutkielman työvaiheiden ympärille.

Osaamistavoitteet

Opiskelijan odotetaan seminaarin päättyessä osaavan kirjoittaa yhtenäisen ja johdonmukaisen tutkielman, jossa käytetään historiantutkimuksen tieteellistä viittausjärjestelmää. Tutkielman eri vaiheiden kautta opiskelija oppii ymmärtämään tutkimusta kysymyksenasettelun, lähteiden käytön, itsenäisen tulkintojen tekemisen, kokonaisuuksien jäsentämisen ja kirjoittamisen näkökulmista. Tavoitteena on myös oppia keskustelemaan omasta ja muiden tutkielmista ja toimimaan kokonaisen tutkielman opponenttina.

Opintosuoritukset

Seminaarissa opiskelija laatii suppean (15-20 s.) tieteellisen tutkielman. Opiskelija esittelee tutkielmansa aiheen ja tutkimussuunnitelman, puolustaa tutkielmaansa, osallistuu keskusteluun ja toimii opponenttina. Kurssin suorittaminen edellyttää ehdotonta läsnäoloa seminaarissa sekä itsenäistä työskentelyä seminaari-istuntojen ulkopuolella. Seminaarissa käsitelty tutkielma korjataan ja muokataan saatujen kommenttien perusteella.

Arviointi

0-5

Edeltävät opinnot

P1 Kulttuurihistorian aikakaudet ja A4.2. Tutkimusmenetelmät ja teoriat suoritettuna tai suoritetaan samanaikaisesti

Toteuttaja

Alkio-opisto

Yhteyshenkilö

[Suunnittelija Katriina Mäkinen](http://www.utu.fi/fi/yksikot/avoin/yhteystiedot/Sivut/home.aspx) katriina.makinen[at]utu.fi [Opintosihteeri Sari Hurula](http://www.utu.fi/fi/yksikot/avoin/yhteystiedot/Sivut/home.aspx) sari.hurula[at]utu.fi

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Opintomaksu

350,00  €

Avoimen yliopiston opintomaksu laskutetaan opinnot järjestävän oppilaitoksen välityksellä. Lisäksi oppilaitos laskuttaa oman maksunsa. Tarkempia tietoja saa oppilaitoksesta.

Edeltävät opinnot

Historian tai kulttuurihistorian perusopinnot (25 op) suoritettuna.