Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
Jos sinulla ei ole Turun yliopiston käyttäjätunnusta tai tunnuksen voimassaolo on päättynyt, luo tai aktivoi tunnus verkkopankkitunnuksilla. Luo tunnus
×

Kemia IV 4 op

KEMI6104, Kemia, Luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunta

Sisältö

- Molekyylien rakenne, sidokset ja niiden muodostuminen, hiilen hybridisaatio, muodollinen varaus, sidosten polaarisuus ja osittaisvaraukset. - Polaariset ja radikaalireaktiot ja niiden kuvaaminen kaarinuolien avulla. Nukleofiilit ja elektrofiilit. - sp3-, sp2- ja sp- hybridisoituneen hiilen geometria. Alkaanien konformaatiot, R- ja S- konfiguraatiot, cis-trans- ja E-Z -isomeria. Enantiomeerit ja diastereomeerit. Perspektiivikaavojen piirtäminen ja tulkinta. Fischerin projektion merkitys. - Elektronien delokalisaatio, resonanssin rajarakenteet ja niiden merkitys - Seuraavien yhdisteryhmien nimeämissäännöt, ominaisuudet, esiintyminen ja käyttö laboratorioissa ja arkielämässä: Alkaanit, alkeenit, alkyynit, aromaattiset yhdisteet, alkyylihalidit, alkoholit, eetterit, tiolit, sulfidit, aldehydit, ketonit, karboksyylihapot ja niiden esterit, amidit, happohalidit ja happoanhydridit, nitriilit ja amiinit. - Em. yhdisteryhmien tyypillisimmät reaktiot. Alkeenien ja alkyynien elektrofiilinen additio, alkeenien polymerisaatio sekä hapetus ja pelkistys. Alkyynien happamuus. Aromaattisten yhdisteiden elektrofiilinen additio, alkyylihalidien yms. substituutio- ja eliminaatioreaktiot, Grignardin reagenssien valmistus, nukleofiilinen additio karbonyyliryhmään, nukleofiilinen asyylisubstituutio, karbonyyliyhdisteiden alfa-halogenaatio ja enolaatti-ionin alkylointi. Aldolikondensaatio ja Claisenin kondensaatio, nitriilien nukleofiiliset reaktiot, amiinien nukleofiiliset reaktiot - Reaktiomekanismit: Alkeenien ja alkyynien elektrofiilinen additio, alkeenien radikaalipolymerisaatio, aromaattinen, elektrofiilinen additio, alkyylihalidien yms. SN2- ja SN1- substituutiot ja E2- ja E1 -eliminaatiot, nukleofiilinen additio karbonyyliryhmään, nukleofiilinen asyylisubstituutio, karbonyyliyhdisteiden alfa-halogenaatio ja enolaatti-ionin alkylointi. - Hiilihydraattien, peptidien, lipidien ja nukleiinihappojen kemiallinen rakenne - Hiilihydraattien kemiallinen alkylointi, asylointi, glykosidaatio, hapetus ja pelkistys. Peptidisidosten syntetisointi. RNA:n fosfodiesterisidosten pilkkoutuminen, DNA:n hydrolyysi, nukleiinihappoemästen reaktiot. - Peptidien kemiallinen ja peptidin aminohappokoostuksen ja sekvenssin määritys. DNA:n kemiallinen synteesi ja sekvennointi.

Osaamistavoitteet

- Orgaanisten yhdisteiden nimeämisen perusteet ja tyypillisimpiin yhdisteryhmiin kuuluvien yksinkertaisen yhdisteiden nimeäminen. - Orgaanisten yhdisteiden rakenteen kuvaaminen rakennekaavojen ja perspektiivikaavioiden avulla. Rakenteeseen liittyvien peruskäsitteiden tunteminen. - Tyypillisimpiin yhdisteryhmiin kuuluvien yhdisteiden ominaisuudet ja reaktiot. - Reaktioiden ja tyypillisimpien reaktiomekanismien esittäminen kaavioiden avulla. Reaktiivisuuden perusteiden ymmärtäminen. - Yleisimpien biomolekyylien rakenne ja yksinkertaiset kemialliset reaktiot.

Opintosuoritukset

Kirjallinen tentti, Moodle-harjoitukset ja kotitehtävät

Opetus

Katso opetuksen aikataulut [yliopiston Nettiopsusta](https://nettiopsu.utu.fi/opas/opetusohjelma/marjapuuro.htm?id=16568). Opinnot järjestetään kevätlukukaudella 2018 integroituna opetuksena Turun yliopistossa. Opintoihin kuuluu päiväaikaan pidettäviä luentoja ja tenttejä. Luennot myös nauhoitetaan ja ne tulevat [Moodleen](http://www.utu.fi/fi/yksikot/avoin/opiskelijapalvelut/moodle/Sivut/home.aspx). **Opetuksen toteutustavat:** luento-opetus 4 t, itsenäinen opiskelu, verkko-opiskelu, demonstraatiot. Demonstraatiossa opettaja käy läpi viikoittain harjoitustehtävien ratkaisut. Läsnäolo on vapaaehtoista.

Arviointi

0-5

Opettaja

Yliopistonlehtori Satu Mikkola

Toteuttaja

Turun yliopisto, Turku

Yhteyshenkilö

[Suunnittelija Lotta Nyholm](http://www.utu.fi/fi/yksikot/avoin/yhteystiedot/Sivut/home.aspx), lotta.nyholm[at]utu.fi [Opintosihteeri Maija Immonen](http://www.utu.fi/fi/yksikot/avoin/yhteystiedot/Sivut/home.aspx), maija.immonen[at]utu.fi

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Opintomaksu

60,00  €

Maksetaan verkkopankissa vuorokauden sisällä ilmoittautumisesta.