Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
Jos sinulla ei ole Turun yliopiston käyttäjätunnusta tai tunnuksen voimassaolo on päättynyt, luo tai aktivoi tunnus verkkopankkitunnuksilla. Luo tunnus
×

Gerontologia: Ikääntyneiden sairaudet ja hyvä lääkehoito 5 op

HOIT8922, Hoitotiede, Lääketieteellinen tiedekunta

Opintoihin ilmoittaudutaan ensin Somero-opistoon. Näet ilmoittautumisohjeet ja oikeat ilmoittautumisajat heidän verkkosivuiltaan. Mitä sairauksia ikääntyminen voi tuoda mukanaan ja miten niitä hoidetaan? Mitä on hyvä lääkehoito? Miten ehkäistä ikääntyvän laitoshoitoon siirtymistä? Mitä saattohoito ja palliatiivinen hoito on tänä päivänä ? Miten kohdataan elämän päättyminen? Ikääntyneiden sairaudet ja hyvä lääkehoito opintojaksolla käsitellään ajankohtaista alan tietoa asiantuntijoiden johdolla. Opintojakso sopii ammatilliseksi lisäkoulutukseksi terveys- ja sosiaalialalla tai alan järjestöissä työskenteleville. Se soveltuu hyvin myös osaksi alan opintoja opiskelijoille. Opintojaksolle voi myös osallistua yleisestä kiinnostuksesta, esimerkiksi aihepiirin sivutessa läheisten elämäntilannetta. Opintojakso hyväksytään osaksi Turun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan perustutkintojen vapaasti valittavia opintoja. Opintojakso on osa Gerontologian 25 op laajuisia perusopintoja ja voidaan liittää myös tähän kokonaisuuteen. Opintojakso toteutetaan monimuoto-opintoina. Opintojaksolla on asiantuntijoiden pitämiä luentoja, joihin voi osallistua Turussa tai joita voi seurata etäpaikkakunnilta verkon kautta sekä tuutorin ohjaamaa pienryhmäopetusta. Opintojen aikana on käytössä verkko-oppimisalue Moodle, mitä kautta opiskelija saa käyttöönsä opintoihin liittyvät materiaalit ja jota käytetään tiedotuskanavana opintojen aikana. Opintojakson päätteeksi järjestetään kirjallinen tentti omalla oppilaitoksella.

Sisältö

- Tavallisimmat vanhuusiän sairaudet ja niiden hoito - Ikääntyvien hyvä lääkehoito - Geriatrinen preventio ja kuntoutus - Kuolema vanhuusiässä

Osaamistavoitteet

Opiskelija perehtyy vanhuusiän sairauksiin, niiden hoitoon ja kuntoutuksen erityispiirteisiin. Hän tutustuu laitoshoidon ehkäisyyn tähtäävään toimintatapaan. Lisäksi hän käy läpi vanhuusiän kuolemaan liittyviä kysymyksiä.

Opintosuoritukset

Kirjallinen tentti ja osallistuttava vähintään kahteen opintoryhmätapaamiseen

Opetus

Luento-opetus 12-14 t, pienryhmäopetus 9 t, itsenäinen työskentely 114 t. Luennot verkkovälitteisesti. Luentopäivä la 28.10.2017 klo 10.15 - 14.30 Aloitus klo 10.15 - 10.30 Preventio ja tulevaisuuden haasteet klo 10.30 - 12.00, dosentti Laura Viikari Lounas klo 12-13 Ikääntyneen hyvä lääkehoito klo 13.00 - 14.30, LT Paula Viikari 1. opintoryhmä: Orientaatio opintoihin ja tutustuminen ja Vanhus potilaana ja lääkehoito (aika- ja paikkatiedot omalta oppilaitokselta). 2. opintoryhmä: Geriatrinen preventio (aika- ja paikkatiedot omalta oppilaitokselta) Luento ke 15.11.2017 klo 16.15 - 17.45, Iäkkään munuaisten vajaatoiminta ja vanhuksen virtsatieinfektio, LT Maarit Wuorela Luento ma 20.11.2017 klo 16.15 - 17.45, Saattohoito ja palliatiivinen hoito, EL Marikka Kuoppamäki Luento ke 29.11.2017 klo 16.15 - 17.45, Kaatuileva vanhus,osteoporoosi, Geriatrinen kuntoutus, LT Paula Viikari. Luennolle valmistaudutaan itseopiskelutehtävien avulla. Luento ma 4.12.2017 klo 16.15 - 17.45, Muistisairaudet, Dos Laura Viikari Luento ma 11.12.2017 klo 16.15 - 17.45, Kipu, uni ja masennus, LT Eveliina Upmeier Viikko 51 itsenäinen opiskelu:Sydän- ja verisuonisairaudet 3. opintoryhmä: Lähestyvä kuolema ja yksilöllisyys (aika- ja paikkatiedot omalta oppilaitokselta) I tentti ke 17.1.2018 klo 18 - 21 (omalla oppilaitoksella) II tentti ke 14.3.2018 klo 18 - 21 III tentti ke ke 16.5.2018 klo 18 - 21

Kirjallisuus

Tilvis, R., Pitkälä, K., Strandberg, T., Sulkava, R., Viitanen, M. (toim.) 2016. Geriatria. 3. uudistettu painos. Helsinki: Kustannus Oy Duodecim. (soveltuvin osin)

Opettaja

Dosentti Laura Viikari ja LT Paula Viikari

Toteuttaja

Somero-opisto

Yhteyshenkilö

[Suunnittelija Katja Kivistö](http://www.utu.fi/fi/yksikot/avoin/yhteystiedot/Sivut/home.aspx), kamkiv[at]utu.fi [Opintosihteeri Heli Lainio](http://www.utu.fi/fi/yksikot/avoin/yhteystiedot/Sivut/home.aspx), heli.lainio[at]utu.fi

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Opintomaksu

50,00  €

Maksetaan verkkopankissa sen jälkeen, kun ilmoittautuminen on hyväksytty. Oppilaitos laskuttaa erikseen oman maksunsa. Tarkempia tietoja saa oppilaitoksesta.