Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
Jos sinulla ei ole Turun yliopiston käyttäjätunnusta tai tunnuksen voimassaolo on päättynyt, luo tai aktivoi tunnus verkkopankkitunnuksilla. Luo tunnus
×

Gerontologia: Ikääntyneen asiakkaan terveys ja sen arviointi 5 op

HOIT4009, Hoitotiede, Lääketieteellinen tiedekunta

Opintoihin ilmoittaudutaan ensin Etelä-Karjalan kesäyliopistoon. Näet ilmoittautumisohjeet ja oikeat ilmoittautumisajat heidän verkkosivuiltaan. Millaisia terveysongelmia ikääntyvillä on ja kuinka niitä voidaan arvioida? Ikääntyneen asiakkaan terveys ja sen arviointi opintojaksolla perehdytään ikääntyneiden terveysongelmiin sekä niiden arvioinnissa käytettäviin menetelmiin hoitotyössä. Opintojakso sopii ammatilliseksi lisäkoulutukseksi terveys- ja sosiaalialalla tai alan järjestöissä työskenteleville. Se soveltuu hyvin myös osaksi alan opintoja opiskelijoille. Opintojaksolle voivat myös osallistua kaikki aihepiiristä kiinnostuneet. Opintojakso hyväksytään osaksi Turun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan perustutkintojen vapaasti valittavia opintoja. Opintojakso on osa Gerontologian 25 op laajuisia perusopintoja ja voidaan liittää myös tähän kokonaisuuteen. Opintojakso toteutetaan monimuoto-opintoina. Opintojaksolla on tuutorin ohjaamaa pienryhmäopetusta. Opintosuorituksena olevassa esseessä opiskelija perehtyy itseä kiinnostavaan ikääntyvien terveysongelmaan sen arvioinnissa käytettäviin mittareihin sekä arvioi niiden käytettävyyttä ikääntyvien hoitotyössä. Opintojakson opintoryhmätyöskentely on suunniteltu tukemaan opiskelijoiden esseen kirjoittamista. Opintojen aikana on käytössä verkko-oppimisalue Moodle, mitä kautta opiskelija saa käyttöönsä opintoihin liittyvät materiaalit ja jota käytetään tiedotuskanavana opintojen aikana.

Sisältö

- Hoitotieteen näkökulma ikääntyneen terveyteen ja terveysongelmiin - Terveyden ja terveysongelmien arviointimenetelmät ja niiden analysointi - Ikääntyvien terveyteen liittyvät ajankohtaiset erityiskysymykset

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa arvioida ikääntyneiden terveyttä ja toimintakykyä sekä käyttää ja arvioida niiden arviointimenetelmiä.

Opintosuoritukset

Essee (palautus 14.5.18) Yksilö- tai pienryhmätehtävä (enintään 3 ryhmässä. Osallistuttava vähintään neljään opintoryhmätapaamiseen.

Opetus

Pienryhmäopetus 18 t, itsenäinen työskentely 117 t Opetus toteutuu ajalla 19.3 - 14.5.2018. Pienryhmäopetusta on 18 t (6 opintoryhmää). Lisäksi itsenäistä opiskelua oppimateriaalista ja verkossa annettujen ohjeiden mukaisesti. Pienryhmäopetuksen tarkemman aikataulun ilmoittaa oppilaitos.

Kirjallisuus

1. Kirjallisuus/oppimateriaali Boltz, M., Capezuti, E., Fulmer, T., Zwicker, D. 2012. Evidence-Based Geriatric Nursing Protocols for Best Practice. 4th edition. New York: Springer Publishing Company. (sivut 89 - 103, 122 - 185, 469 - 499, 516 - 543). 2. Fulton JS, Lyon BL, Goudreau KA (toim.). 2010. Foundations of Clinical Nurse Specialist Practice. Springer Publishing Company, New York. s. 99 - 182. 3. Stolt M, Axelin A & Suhonen R. 2013. Ikääntyneen ihmisen terveysongelmat ja niiden arviointi. Esimerkkejä keskeisistä terveysongelmista. Hoitotieteen laitoksen julkaisuja. Tutkimuksia ja raportteja A:65. 4. Alan ajankohtaisia tieteellisiä artikkeleita n.100 sivua. 5. Gerontologia. Teema: toimintakykytutkimus. 4/2013.

Opettaja

Professori Riitta Suhonen

Toteuttaja

Etelä-Karjalan kesäyliopisto, Imatra

Yhteyshenkilö

[Suunnittelija Katja Kivistö](http://www.utu.fi/fi/yksikot/avoin/yhteystiedot/Sivut/home.aspx), kamkiv[at]utu.fi [Opintosihteeri Heli Lainio](http://www.utu.fi/fi/yksikot/avoin/yhteystiedot/Sivut/home.aspx), heli.lainio[at]utu.fi

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Opintomaksu

50,00  €

Avoimen yliopiston opintomaksu laskutetaan opinnot järjestävän oppilaitoksen välityksellä. Lisäksi oppilaitos laskuttaa oman maksunsa. Tarkempia tietoja saa oppilaitoksesta.