Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
Jos sinulla ei ole Turun yliopiston käyttäjätunnusta tai tunnuksen voimassaolo on päättynyt, luo tai aktivoi tunnus verkkopankkitunnuksilla. Luo tunnus
×

Johdatus gerontologiaan 5 op

HOIT3505, Hoitotiede, Lääketieteellinen tiedekunta

Opintojaksoa ei järjestetä Turun kesäyliopistossa. Opintoihin ilmoittaudutaan ensin Turun kesäyliopistoon. Näet ilmoittautumisohjeet ja oikeat ilmoittautumisajat heidän verkkosivuiltaan. Johdatus gerontologiaan 5 op opintojakso sopii vanhustyössä ja alan järjestöissä toimiville, luottamushenkilöille, alalle aikoville ja opiskelijoille sekä kaikille vanhenemisesta kiinnostuneille. Opintojaksoa on mahdollista hyödyntää ammatillisessa täydennyskouluttautumisessa, osana muita alan opintoja tai kun halutaan saada tutkittua tietoa vanhenemisesta. Opintojakso hyväksytään osaksi Turun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan perustutkintojen vapaasti valittavia opintoja. Opintojakso on osa Gerontologian 25 op laajuisia perusopintoja ja voidaan liittää myös tähän kokonaisuuteen. Opintojakso toteutetaan monimuoto-opintoina. Opintojaksolla on asiantuntijoiden pitämiä verkkoluentoja, tuutorin ohjaamaa pienryhmäopetusta sekä harjoitustyö ja siihen liittyvä verkkokeskustelu. Opintojen aikana on käytössä verkko-oppimisalue Moodle, mitä kautta opiskelija saa käyttöönsä opintoihin liittyvät materiaalit ja jota käytetään tiedotus- ja työskentelykanavana opintojen aikana. Opintojakson päätteeksi pidetään moodle-verkkoalueella kirjallinen tentti.

Sisältö

- Gerontologia tieteenalana - Näkökulmia vanhenemiseen ja vanhuuteen - Fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen toimintakyky ja vanheneminen - Gerontologinen tutkimus - Tutkimusmenetelmät

Osaamistavoitteet

Opiskelijalle muodostuu kokonaiskuva vanhenemisesta usean tieteenalan näkökulmasta. Opiskelijalle muodostuu kuva tieteellisen tutkimuksen merkityksestä gerontologisen tiedon tuottamisessa. Hän tutustuu gerontologiseen tutkimukseen, siinä käytettäviin menetelmiin sekä tutkimusten tulosten sovellettavuuteen.

Opintosuoritukset

Harjoitustyö ja verkkokeskustelu ja Moodle-tentti lisäksi osallistuttava vähintään kahteen opintoryhmätapaamiseen. Harjoitustyö tarkoittaa opiskelijan valmistautumista ja osallistumista kirjallisesti käytävään keskusteluun verkko-oppimisympäristössä. Moodle-tentti tarkoittaa verkossa suoritettavaa kirjallista kuulustelua, jossa opiskelijalla on jakson kirjallisuus käytössään.

Opetus

Verkkotallenne 8 t, pienryhmäopetus 9 t, verkkotyöskentely 6 t, itsenäinen työskentely 115 t. 1. opintoryhmä 13.9.2017 klo 17.30 - 19.45, Opintoihin tutustuminen Gerontologia tieteenalana 2. opintoryhmä 20.9.2017 klo 17.30 - 19.45, Gerontologinen tutkimus - Mitä gerontologia tutkii Viikko 38 verkkoon tallennetut luennot: Gerontologinen tutkimus, Dosentti Marika Salminen Fyysinen vanheneminen, Dosentti Marika Salminen Ikääntymisen sosiaaliset ulottuvuudet VTL Heikki Suhonen, sosiaalipolitiikan laitos Neuropsykologinen näkökulma psyykkiseen vanhenemiseen, Erikoispsykologi Henna Ahonen 3. opintoryhmä 27.9.2017 klo 17.30 - 19.45, Gerontologisen tutkimuksen lukeminen Viikko 40 - 41 verkkotyöskentely: Gerontologiseen tutkimukseen tutustuminen

Arviointi

0-5

Kirjallinen tentti: numerolla 1 - 5 Harjoitustyö ja HOPS: hyväksytty/hylätty I tentti ke 18.10.2017 klo 18-21 (II tentti ke 13.12.2017 klo 18-21) (III tentti ke 14.2.2018 klo 18-21)

Kirjallisuus

1. Heikkinen, E., Jyrkämä, J. & Rantanen, T. 2013 (tai vuoden 2016 uusintapainos) (toim.) Gerontologia. 3.-4. uudistettu painos. Saarijärvi: Saarijärven Offset. Sivut: 101 - 109, 129 - 255, 278 - 330, 351 - 363, 381 - 390, 421 - 425 ja 474 - 540. TAI vaihtoehtoisesti vuoden 2008 painos, sivut 96 - 278, 280 - 308, 458 - 466 ja 487 - 539. 2. Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P. 2009 (tai uudempi). Tutki ja kirjoita. 13. uudistettu painos. Helsinki: Tammi. 3. Ajankohtainen artikkelimateriaali

Opettaja

Dosentti Marika Salminen

Toteuttaja

Turun kesäyliopisto

Yhteyshenkilö

[Suunnittelija Katja Kivistö](http://www.utu.fi/fi/yksikot/avoin/yhteystiedot/Sivut/home.aspx), kamkiv[at]utu.fi [Opintosihteeri Heli Lainio](http://www.utu.fi/fi/yksikot/avoin/yhteystiedot/Sivut/home.aspx), heli.lainio[at]utu.fi

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Opintomaksu

50,00  €

Maksetaan verkkopankissa sen jälkeen, kun ilmoittautuminen on hyväksytty. Oppilaitos laskuttaa erikseen oman maksunsa. Tarkempia tietoja saa oppilaitoksesta.