Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
Jos sinulla ei ole Turun yliopiston käyttäjätunnusta tai tunnuksen voimassaolo on päättynyt, luo tai aktivoi tunnus verkkopankkitunnuksilla. Luo tunnus
×

Gerontologia: Ikääntyneiden sairaudet ja hyvä lääkehoito 5 op

HOIT8922, Hoitotiede, Lääketieteellinen tiedekunta

Opintoihin ilmoittaudutaan ensin Turun kesäyliopistoon. Näet ilmoittautumisohjeet ja oikeat ilmoittautumisajat heidän verkkosivuiltaan. Mitä sairauksia ikääntyminen voi tuoda mukanaan ja miten niitä hoidetaan? Mitä on hyvä lääkehoito? Miten ehkäistä ikääntyvän laitoshoitoon siirtymistä? Mitä saattohoito ja palliatiivinen hoito on tänä päivänä ? Miten kohdataan elämän päättyminen? Ikääntyneiden sairaudet ja hyvä lääkehoito opintojaksolla käsitellään ajankohtaista alan tietoa asiantuntijoiden johdolla. Opintojakso sopii ammatilliseksi lisäkoulutukseksi terveys- ja sosiaalialalla tai alan järjestöissä työskenteleville. Se soveltuu hyvin myös osaksi alan opintoja opiskelijoille. Opintojaksolle voi myös osallistua yleisestä kiinnostuksesta, esimerkiksi aihepiirin sivutessa läheisten elämäntilannetta. Opintojakso hyväksytään osaksi Turun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan perustutkintojen vapaasti valittavia opintoja. Opintojakso on osa Gerontologian 25 op laajuisia perusopintoja ja voidaan liittää myös tähän kokonaisuuteen. Opintojakso toteutetaan monimuoto-opintoina. Opintojaksolla on asiantuntijoiden pitämiä luentoja, joihin voi osallistua Turussa tai joita voi seurata etäpaikkakunnilta verkon kautta sekä tuutorin ohjaamaa pienryhmäopetusta. Opintojen aikana on käytössä verkko-oppimisalue Moodle, mitä kautta opiskelija saa käyttöönsä opintoihin liittyvät materiaalit ja jota käytetään tiedotuskanavana opintojen aikana. Opintojakson päätteeksi järjestetään kirjallinen tentti omalla oppilaitoksella.

Sisältö

- Tavallisimmat vanhuusiän sairaudet ja niiden hoito - Ikääntyvien hyvä lääkehoito - Geriatrinen preventio ja kuntoutus - Kuolema vanhuusiässä

Osaamistavoitteet

Opiskelija perehtyy vanhuusiän sairauksiin, niiden hoitoon ja kuntoutuksen erityispiirteisiin. Hän tutustuu laitoshoidon ehkäisyyn tähtäävään toimintatapaan. Lisäksi hän käy läpi vanhuusiän kuolemaan liittyviä kysymyksiä.

Opintosuoritukset

Kirjallinen tentti ja osallistuttava vähintään kahteen opintoryhmätapaamiseen

Opetus

Luento-opetus 12-14 t, pienryhmäopetus 9 t, itsenäinen työskentely 114 t Luentopäivä la 28.10.2017 klo 10.15 - 14.30, Osmo Järvi-sali, Medisiina (1. krs), Kiinamyllynkatu 10. Rakennus T30 kampuskartalla [Kampuskartta](http://www.utu.fi/fi/Yliopisto/kartta/Sivut/home.aspx) Aloitus klo 10.15 - 10.30 Preventio ja tulevaisuuden haasteet klo 10.30 - 12.00, dosentti Laura Viikari Lounas klo 12-13 Ikääntyneen hyvä lääkehoito klo 13.00 - 14.30, LT Paula Viikari 1. opintoryhmä 1.11.2017 klo 17.30 - 19.45 Orientaatio opintoihin ja tutustuminen. Vanhus potilaana ja lääkehoito.(PharmaCity, Pha2, Itäinen Pitkäkatu 4, rakennus T49 kampuskartalla ) 2. opintoryhmä 8.11.2017 klo 17.30 - 19.45 Geriatrinen preventio (PharmaCity, Pha2, Itäinen Pitkäkatu 4, rakennus T49 kampuskartalla ) Luento ke 15.11.2017 klo 16.15 - 17.45, Iäkkään munuaisten vajaatoiminta ja vanhuksen virtsatieinfektio, LT Maarit Wuorela (Publicum, auditorio Pub2, Assistentinkatu 7, rakennus T50 kampuskartalla). Luento ma 20.11.2017 klo 16.15 - 17.45, Saattohoito ja palliatiivinen hoito, EL Marikka Kuoppamäki (Publicum, auditorio Pub2, Assistentinkatu 7, rakennus T50 kampuskartalla). Luento ke 29.11.2017 klo 16.15 - 17.45, Kaatuileva vanhus,osteoporoosi, Geriatrinen kuntoutus, LT Paula Viikari (Osmo Järvi-sali) Luennolle valmistaudutaan itseopiskelutehtävien avulla. Luento ma 4.12.2017 klo 16.15 - 17.45, Muistisairaudet, Dos Laura Viikari (Osmo Järvi-sali) Luento ma 11.12.2017 klo 16.15 - 17.45, Kipu, uni ja masennus, LT Eveliina Upmeier (Osmo Järvi-sali) Viikko 51 itsenäinen opiskelu:Sydän- ja verisuonisairaudet 3. opintoryhmä 10.1.2018 klo 17.30 - 19.45 Lähestyvä kuolema ja yksilöllisyys (PharmaCity, Pha2, Itäinen Pitkäkatu 4, rakennus T49 kampuskartalla ) I tentti ke 17.1.2018 klo 18 - 21 II tentti ke 14.3.2018 klo 18 - 21 III tentti ke ke 16.5.2018 klo 18 - 21

Kirjallisuus

Tilvis, R., Pitkälä, K., Strandberg, T., Sulkava, R., Viitanen, M. (toim.) 2016. Geriatria. 3. uudistettu painos. Helsinki: Kustannus Oy Duodecim. (soveltuvin osin)

Opettaja

Dosentti Laura Viikari ja LT Paula Viikari

Toteuttaja

Turun kesäyliopisto

Yhteyshenkilö

[Suunnittelija Katja Kivistö](http://www.utu.fi/fi/yksikot/avoin/yhteystiedot/Sivut/home.aspx), kamkiv[at]utu.fi [Opintosihteeri Heli Lainio](http://www.utu.fi/fi/yksikot/avoin/yhteystiedot/Sivut/home.aspx), heli.lainio[at]utu.fi

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Opintomaksu

50,00  €

Maksetaan verkkopankissa sen jälkeen, kun ilmoittautuminen on hyväksytty. Oppilaitos laskuttaa erikseen oman maksunsa. Tarkempia tietoja saa oppilaitoksesta.