Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
Jos sinulla ei ole Turun yliopiston käyttäjätunnusta tai tunnuksen voimassaolo on päättynyt, luo tai aktivoi tunnus verkkopankkitunnuksilla. Luo tunnus
×

Kansainvälinen oikeus 6 op

ONOM1007, Oikeustiede, Oikeustieteellinen tiedekunta

Sisältö

- kansainvälisen oikeuden luonne, sen julkis- ja yksityisoikeudelliset piirteet sekä osa-alueet - oikeus globaalien hallintajärjestelmien työkaluna - kansainvälisen oikeuden lähteet ja perusdoktriinit - tärkeimpiä kansainvälisiä oikeustapauksia - kansainvälisen oikeuden soveltaminen, kansainvälisoikeudellinen argumentointi (harjoitukset) Opintojakso on oikeustieteelliseen tutkintoon sisältyvä aineopintojen oikeudenalojen perusteiden opintojakso.

Osaamistavoitteet

1) opiskelija hallitsee kansainvälisen oikeuden tärkeimmät opit ja säännöt 2) opiskelija osaa soveltaa kansainvälistä oikeutta maailman ongelmiin 3) opiskelija osaa analysoida kriittisesti kansainvälisen järjestelmän oikeudellisia ongelmia ja niihin sovellettuja ratkaisuja 4) opiskelija hallitsee kansainvälisoikeudellista peruskirjallisuutta, tuomioistuinratkaisuja ja säädösaineistoa;ja pystyy soveltamaan niiden sisältämää tietoa sekä suullisesti että kirjallisesti.

Opintosuoritukset

[Moodle-tentti](http://www.utu.fi/fi/yksikot/avoin/opiskelijapalvelut/ilmoittautuminen-tenttiin/sahkoinen-tentti/Sivut/home.aspx) (24 t tentti)tai portfolio tehtävä.

Opetus

Luennot 24 t, Pub3 (Publicum, Assistentinkatu 3) Emeritusprof. Lauri Hannikaisen luennot ti 24.10. klo 17.00-20.15, 4 t ke 25.10. klo 17.00-20.15, 4 t to 26.10. klo 17.00-20.15, 4 t Prof. Outi Korhosen luennot 7.11.klo 17.00-20.15, 4 t 8.11. klo 17.00-20.15, 4 t 9.11. klo 17.00-20.15, 4 t Ennen luento-opetusta ja luento-opetuksen aikana kannattaa perehtyä opintojakson kirjallisuuteen. Luennoille kannattaa osallistua, koska luennoilla jaetaan materiaalia, jotka eivät tule Moodle-oppimisympäristöön. Lisäksi luennoilla tehdään harjoituksia ja tehtäviä sekä keskustellaan oppimateriaalin pohjalta. Luennoilla voidaan antaa myös tehtäviä, joista saa lisäpisteitä tenttiin. Läsnäolopakkoa luennoilla ei ole. Tenttipäivät 27.11.2017, 8.1.2018, 19.3.2018 ja 4.6.2018 klo 12-12 (24 tunnin Moodle-tentti) Tenttiin ilmoittaudutaan avoimen yliopiston Nettiopsussa viimeistään viikkoa ennen tenttiä. Muista myös perua ilmoittautuminen, jos et osallistukaan tenttiin.

Arviointi

0-5

Kirjallisuus

Luennot ja luennoilla käsiteltävä materiaali Moodlessa ilmoitettava materiaali (ml. säädökset) Kirjallisuus: Dixon, Martin, Textbook on International Law (Oxford University Press, 7th ed. tai myöh.)

Opettaja

prof. Outi Korhonen ja emeritusprof. Lauri Hannikainen

  • Syksy 2017
  • Lähiopetus
  • Aineopinnot

Toteuttaja

Turun yliopisto, Turku

Yhteyshenkilö

[Suunnittelija Jaana Varpe](http://www.utu.fi/fi/yksikot/avoin/yhteystiedot/Sivut/home.aspx), jaana.varpe[at]utu.fi [Opintosihteeri Minna Oksanen](http://www.utu.fi/fi/yksikot/avoin/yhteystiedot/Sivut/home.aspx), minna.oksanen[at]utu.fi

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Opintomaksu

90,00  €

Edeltävät opinnot

Johdatus oikeustieteeseen (2-5 op) hyväksytty suorittaminen.