Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
Jos sinulla ei ole Turun yliopiston käyttäjätunnusta tai tunnuksen voimassaolo on päättynyt, luo tai aktivoi tunnus verkkopankkitunnuksilla. Luo tunnus
×

Oikeussosiologia ja kriminologia 6 op

ONOM1013, Oikeustiede, Oikeustieteellinen tiedekunta

Sisältö

- Oikeussosiologia ja kriminologia tieteenä - Oikeussosiologian ja kriminologian peruskäsitteet ja teoreettiset lähtökohdat - Oikeussosiologian ja kriminologian soveltaminen käytäntöön - Kriminaalipolitiikan ajankohtaiskysymyksiä

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää oikeussosiologian ja kriminologian peruskäsitteet ja tiedonintressit. Opiskelija saa yleiskäsityksen näiden tutkimusalojen menetelmistä sekä niiden soveltamismahdollisuuksista oikeustieteessä. Oppiaineessa on mahdollisuus hakeutua alan kansainvälisiin koulutusohjelmiin, jotka otetaan erikseen sovittavalla tavalla huomioon oikeussosiologian ja kriminologian opinnoissa.

Opintosuoritukset

Kirjallinen tentti

Opetus

Luennot 18 t Luennot oikeustieteellisen tiedekunnan päiväopetuksena. Katso tarkemmat luentoajat ja -paikat [tiedekunnan opetusohjelmasta](https://nettiopsu.utu.fi/opas/opetusohjelma/marjapuuro.htm?id=14451) Ennen luento-opetusta ja luento-opetuksen aikana kannattaa perehtyä opintojakson kirjallisuuteen. Osallistuminen luennoille ei ole pakollista, mutta suositeltavaa, koska ne edesauttavat oppimista ja asioiden ymmärtämistä. Lisäksi luennoilla voidaan tiedottaa asioita tai jakaa tehtäviä, joita ei ole moodle-oppimisympäristössä. Oikeustieteellisen tiedekunnan järjestämät sähköiset tentit 29.11. - 12.12.2017, 9.1. - 15.1.2018, 9.5. - 15.5.2018 Lue tenttitilaisuutta koskevat ohjeet [tiedekunnan yleisistä määräyksistä (s. 7-)](https://intranet.utu.fi/fi/yksikot/law/studying/perustutkinto-opiskelu/oppaat/Sivut/home.aspx) [Sähköisen tentin ohjeet](http://www.utu.fi/fi/yksikko/yliopistopalvelut/opintohallinto/ohjauksen-ja-koulutuksen-tukipalvelut/ok/etentti/Sivut/home.aspx)

Arviointi

0-5

Kirjallisuus

Luennot ja luentomateriaali Moodlessa ilmoitettava materiaali (ml. säädökset) Kirjallisuus lukuvuonna 2017-2018 (Tentit 29.11.2017 alkaen): Alvesalo, Anne ? Ervasti, Kaijus (2006) Oikeus yhteiskunnassa ? näkökulmia oikeussosiologiaan. Helsinki: Edita. (s. 1-55, 124-153) Laine, Matti (2014). Kriminologia ja rankaisun sosiologia. Helsinki: Rikosseuraamusalan koulutuskeskus Acta Poenologia 1/2014. (s. 1-53, 109-188). Alvesalo-Kuusi, A., Bittle, S., & Lähteenmäki, L. (2017). Repositioning the corporate criminal: comparing and contrasting corporate criminal liability in Canada and Finland. International Journal of Comparative and Applied Criminal Justice, 1-17. http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01924036.2017.1295396 Kainulainen, Heini (2017): Raiskaus: myyttejä ja todellisuutta. Teoksessa Niemi, Johanna, Kainulainen, Heini, Honkatukia, Päivi (toim.): Sukupuolistunut väkivalta. Oikeudellinen ja sosiaalinen ongelma.Tampere: Vastapaino, 214-231. Mythen, G., & Walklate, S. (2016). Counterterrorism and the Reconstruction of (In)Security: Divisions, Dualisms, Duplicities. British Journal of Criminology, 56(6), 1107-1124. http://doi.org/10.1093/bjc/azw030 Saarikkomäki, Elsa (2015) Perceptions of Procedural Justice Among Young People: Narratives of Fair Treatment in Young People's Stories of Police and Security Guard Interventions. British Journal of Criminology; doi: 10.1093/bjc/azv102. http://bjc.oxfordjournals.org/cgi/content/full/azv102?ijkey=Zd1oajuvlWaRhzW&keytype=ref Huom! Kirjallisuus on muuttunut aikaisemmin ilmoitetusta.

Opettaja

Professori Anne Alvesalo-Kuusi, tutkijatohtori Heini Kainulainen

Toteuttaja

Turun yliopisto, Turku

Yhteyshenkilö

[Suunnittelija Jaana Varpe](http://www.utu.fi/fi/yksikot/avoin/yhteystiedot/Sivut/home.aspx), jaana.varpe[at]utu.fi [Opintosihteeri Minna Oksanen](http://www.utu.fi/fi/yksikot/avoin/yhteystiedot/Sivut/home.aspx), minna.oksanen[at]utu.fi

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Opintomaksu

90,00  €

Tutustu etukäteen [ilmoittautumisohjeisiin ja maksuehtoihin](http://www.utu.fi/fi/yksikot/avoin/opiskelijapalvelut/ilmoittautuminen-opintoihin/Sivut/home.aspx). Opiskelijat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Huom! Edeltävät opinnot.

Edeltävät opinnot

Johdatus oikeustieteeseen (2-5 op) hyväksytty suorittaminen. Opiskelijalla pitää olla ilmoittautumishetkellä suoritettuna Johdatus oikeustieteeseen -kurssi tai kurssin korvaavuusanomus käsiteltynä ja hyväksyttynä. Muutoin valinta kohdistuu ilmoittautumisjärjestyksessä seuraavaan hakijaan.