Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
Jos sinulla ei ole Turun yliopiston käyttäjätunnusta tai tunnuksen voimassaolo on päättynyt, luo tai aktivoi tunnus verkkopankkitunnuksilla. Luo tunnus
×

Esineoikeus 7 op

ONOM1002, Oikeustiede, Oikeustieteellinen tiedekunta

Sisältö

- Esineoikeudellinen käsitejärjestelmä sekä erityisesti kollisioiden ratkaisemisessa käytettävät yleiset periaatteet ja argumentaatio - Omistusoikeuden käsitteellinen erittely, omistajan oikeusasema ja omistajanvaihdos - Maanvuokra, huoneenvuokra, irtaimen vuokra ja muut esinekohtaiset käyttöoikeudet - Esinevakuusoikeudet - Esineoikeudelliset kirjaamisjärjestelmät sekä oikeudellisten määräämistoimien sitovuus erilaisissa subjektinvaihdostilanteissa ja insolvenssimenettelyissä Opintojakso on oikeustieteelliseen tutkintoon sisältyvä aineopintojen oikeudenalojen perusteiden opintojakso. Ennen luento-opetusta ja luento-opetuksen aikana kannattaa perehtyä opintojakson kirjallisuuteen.

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee esineoikeuden yleiset opit, periaatteet ja käsitteet teoreettisine lähtökohtineen. Hän tunnistaa esineoikeudelliset ongelmat ja hallitsee niiden ratkaisemisessa tarvittavan argumentaation ja oikeudellisen lähdeaineiston käytön. Opiskelijalla on yleiskuva valittuja varallisuusoikeuksia koskevista esineoikeudellisista säännöistä sekä insolvenssimenettelyissä ja varallisuusoikeuksien vaihdannassa sovellettavista kollisionratkaisusäännöistä.

Opintosuoritukset

Kirjallinen tentti Mahdollisesti 1-3 aktivoivaa tehtävä luentosarjan aikana

Opetus

Luennot oikeustieteellisen tiedekunnan päiväopetuksena. Katso tarkemmat luentoajat ja -paikat [tiedekunnan opetusohjelmasta](https://nettiopsu.utu.fi/opas/opetusohjelma/marjapuuro.htm?id=14443). Osallistuminen luennoille ei ole pakollista, mutta suositeltavaa, koska ne edesauttavat oppimista ja asioiden ymmärtämistä. Lisäksi luennoilla voidaan tiedottaa asioita tai jakaa tehtäviä, joita ei ole moodle -oppimisympäristössä. Oikeustieteellisen tiedekunnan järjestämät tentit 7.12.2017, 15.2.2018 ICT-City, Alfa-sali, 12.4.2018 Natura IX -sali, 14.6.2018 Natura IX -sali klo 13 - 16. Lue tenttitilaisuutta koskevat ohjeet [tiedekunnan yleisistä määräyksistä (s. 7-)](http://www.utu.fi/fi/yksikot/law/opiskelu/opinto-oppaat/Sivut/home.aspx) Tenttiin ilmoittaudutaan avoimen yliopiston Nettiopsussa viimeistään viikkoa ennen tenttiä. Muista myös perua ilmoittautuminen, jos et tule tenttiin.

Arviointi

0-5

Kirjallisuus

- Luennot - Moodlessa ilmoitettava materiaali (ml. säädökset) Kirjallisuus: - Saarnilehto, Ari ym., Varallisuusoikeus (2012), jakso VI (Esineoikeus) sekä jaksosta VII.6.(Rahoitussopimukset) kohdat: 3. (Panttaus), 6. (Omistuksenpidätys), 9. (Factoring) ja 10. (Leasing) (s. 719-887, 1191-1220, 1249-1255 ja 1266-1274) (Kirja löytyy e-kirjana Talentum Juridiikka Fokuksen teosvalikoimasta.) - Jokela, Marjut - Kartio, Leena - Ojanen, Ilmari: Maakaari (2010), lukuun ottamatta sisennettyjä jaksoja (e-kirja). - Saarnilehto, Ari: Vuokraoikeus (2006) (Kirja löytyy myös e-kirjana Talentum Verkkokirjahyllyn teosvalikoimasta.)

  • Syksy 2017
  • Lähiopetus
  • Aineopinnot

Toteuttaja

Turun yliopisto, Turku

Yhteyshenkilö

[Suunnittelija Jaana Varpe](http://www.utu.fi/fi/yksikot/avoin/yhteystiedot/Sivut/home.aspx), jaana.varpe[at]utu.fi [Opintosihteeri Minna Oksanen](http://www.utu.fi/fi/yksikot/avoin/yhteystiedot/Sivut/home.aspx), minna.oksanen[at]utu.fi

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Opintomaksu

105,00  €

Tutustu etukäteen [ilmoittautumisohjeisiin ja maksuehtoihin](http://www.utu.fi/fi/yksikot/avoin/opiskelijapalvelut/ilmoittautuminen-opintoihin/Sivut/home.aspx). Opiskelijat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Huom! Edeltävät opinnot

Edeltävät opinnot

Johdatus oikeustieteeseen (2-5 op) hyväksytty suorittaminen. Opiskelijat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Huom! edeltävät opinnot. Opiskelijalla pitää olla ilmoittautumishetkellä suoritettuna Johdatus oikeustieteeseen -kurssi (2-5 op) tai kurssin korvaavuusanomus käsiteltynä ja hyväksyttynä. Muutoin valinta kohdistuu ilmoittautumisjärjestyksessä seuraavaan hakijaan