Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
Jos sinulla ei ole Turun yliopiston käyttäjätunnusta tai tunnuksen voimassaolo on päättynyt, luo tai aktivoi tunnus verkkopankkitunnuksilla. Luo tunnus
×

Eurooppaoikeus 6 op

ONOM1040, Oikeustiede, Oikeustieteellinen tiedekunta

Opintojakso on oikeustieteelliseen tutkintoon sisältyvä aineopintojen oikeudenalojen perusteiden opintojakso.

Sisältö

- Euroopan integraation historia - EU:n toimielimet ja lainsäädäntö - Välitön vaikutus, etusija ja valtion vahingonkorvausvastuu - Perusoikeudet - Ennakkoratkaisupyynnöt - Suorat kanteet - Tavaroiden vapaa liikkuvuus - Henkilöiden vapaa liikkuvuus ja Euroopan unionin kansalaisuus Opintojakso on oikeustieteelliseen tutkintoon sisältyvä aineopintojen oikeudenalojen perusteiden opintojakso.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on kokonaiskuva Euroopan unionin (EU) ja sen oikeuden kehityksestä, rakenteesta, instituutioista, oikeuslähteistä ja niiden ominaispiirteistä, sekä EU-oikeuden ja jäsenvaltioiden oikeuden suhteesta. Opiskelija hahmottaa perus- ja ihmisoikeuksien asemaan EU:ssa liittyvät kysymykset ja ongelmat, EU-tuomioistuimen keskeiset tehtävät, sekä sisämarkkinaoikeuden pääelementit ja muutostendenssit. Opiskelijalla on myös perusvalmiudet EU-oikeuden soveltamiseen.

Opintosuoritukset

Kirjallinen tentti. Tentissä saa vastata englanniksi tai suomeksi. Kysymykset perustuvat luentoihin ja oppimateriaaleihin. Kysymykset ovat suomeksi ja englanniksi.

Opetus

Luento-opetus 24 t, mihin sisältyy vapaaehtoisista harjoitustehtävistä annettava palaute. Opetuskieli englanti. Opintojakson suoritettuaan opiskelija kykenee aiempaa paremmin opiskelemaan ja työskentelemään vieraalla kielellä ja opiskelemaan englanninkielistä oikeustieteellistä tekstiä. Opiskelijan tulee tutustua aihepiiriin ja terminologiaan myös suomeksi soveltuvan oppikirjan sekä luennolla viitatuin osin myös perussopimusten suomenkielisten toisintojen avulla. Keskeinen käsitteistö välitetään opintojaksossa suomeksi myös luennoilla. Luennot oikeustieteellisen tiedekunnan päiväopetuksena syyslukukaudella 2017 Katso tarkemmat luentoajat ja -paikat [tiedekunnan opetusohjelmasta](https://nettiopsu.utu.fi/opas/opetusohjelma/marjapuuro.htm?id=14438) Ennen luento-opetusta ja luento-opetuksen aikana kannattaa perehtyä opintojakson kirjallisuuteen. Osallistuminen luennoille ei ole pakollista, mutta suositeltavaa, koska ne edesauttavat oppimista ja asioiden ymmärtämistä. Lisäksi luennoilla voidaan tiedottaa asioita tai jakaa tehtäviä, joita ei ole moodle-oppimisympäristössä. Oikeustieteellisen tiedekunnan järjestämät tentit 14.12.2017, 8.2.2018, 19.4.2018, 7.6.2018. Naturan luentosalissa IX (Yliopistonmäellä) klo 13 - 16. Lue tenttitilaisuutta koskevat ohjeet [tiedekunnan yleisistä määräyksistä (s. 7-)](http://www.utu.fi/fi/yksikot/law/opiskelu/opinto-oppaat/Sivut/home.aspx) Tenttiin ilmoittaudutaan avoimen yliopiston Nettiopsussa viimeistään viikkoa ennen tenttiä. Muista myös perua ilmoittautuminen, jos et tule tenttiin.

Arviointi

0-5

Arvosana määrittyy tentin perusteella (tentissä max. pisteet 40). Luentojen yhteydessä järjestetään myös vapaaehtoisia harjoitustehtäviä, jotka voivat tuottaa lisäpisteitä tenttiin.

Kirjallisuus

Luennot Moodlessa ilmoitettava materiaali (ml. säädökset) Kirjallisuus: 1. A Rosas and L Armati, EU Constitutional Law: An Introduction (2nd edn, Hart Publishing, 2012); OR C Barnard and S Peers (eds), European Union Law (Oxford University Press, 2014), pages 1-172, 226-298, 325-401, 473-503, and 567-590. AND 2. S Weatherill, Cases and Materials on EU Law (12th edn, Oxford University Press, 2016), pages 3-45, 54-79, 84-85, 96-104, 115-206, 283-382, 417-446, 559-581, and 590-621. Sopimus Euroopan unionista (SEU) Sopimus Euroopan unionin toiminnasta (SEUT) Euroopan Unionin perusoikeuskirja, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/38/EY Euroopan unionin kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä oikeudesta liikkua ja oleskella vapaasti jäsenvaltioiden alueella [2004] EUVL L158/77

Opettaja

Professori Jukka Snell

Toteuttaja

Turun yliopisto, Turku

Yhteyshenkilö

[Suunnittelija Jaana Varpe](http://www.utu.fi/fi/yksikot/avoin/yhteystiedot/Sivut/home.aspx), jaana.varpe[at]utu.fi [Opintosihteeri Minna Oksanen](http://www.utu.fi/fi/yksikot/avoin/yhteystiedot/Sivut/home.aspx), minna.oksanen[at]utu.fi

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Opintomaksu

90,00  €

Tutustu etukäteen [ilmoittautumisohjeisiin ja maksuehtoihin](http://www.utu.fi/fi/yksikot/avoin/opiskelijapalvelut/ilmoittautuminen-opintoihin/Sivut/home.aspx). Opiskelijat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Huom! Edeltävät opinnot.

Edeltävät opinnot

Johdatus oikeustieteeseen (2-5 op) hyväksytty suorittaminen. Opiskelijat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Huom! edeltävät opinnot. Opiskelijalla pitää olla ilmoittautumishetkellä suoritettuna Johdatus oikeustieteeseen -kurssi (2-5 op) tai kurssin korvaavuusanomus käsiteltynä ja hyväksyttynä. Muutoin valinta kohdistuu ilmoittautumisjärjestyksessä seuraavaan hakijaan.