Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
Jos sinulla ei ole Turun yliopiston käyttäjätunnusta tai tunnuksen voimassaolo on päättynyt, luo tai aktivoi tunnus verkkopankkitunnuksilla. Luo tunnus
×

Velvoiteoikeus 7 op

ONOM1001, Oikeustiede, Oikeustieteellinen tiedekunta

Sisältö

- Yleiset opit: velka ja sen maksaminen, velkakirjat, vanhentuminen - Oikeustoimet: velvoitteiden syntyminen ja lakkaaminen - Irtaimen kauppa: sopimusvelvoitteet, suoritushäiriöiden seuraukset - Vahingonkorvaus: vastuuperusteet ja vastuun laajuus Opintojakso on oikeustieteelliseen tutkintoon sisältyvä aineopintojen oikeudenalojen perusteiden opintojakso.

Osaamistavoitteet

Kun opiskelija on suorittanut opintojakson - Opiskelijalle on muodostanut kokonaiskuvan velvoiteoikeuden keskeisistä säännös- ja muusta oikeuslähdemateriaalista. - Opiskelija ymmärtää velvoiteoikeudellista toimintaympäristöä ja sen suhteen oikeudelliseen ainekseen. - Opiskelija hallitsee velvoiteoikeuden yleisten oppien ja periaatteiden keskeiset teemat. - Opiskelija osaa hahmottaa velvoiteoikeuden soveltamistilanteita, tunnistaa, mitä sääntöjä eri tilanteissa sovelletaan ja pystyy muodostamaan perusteltuja ratkaisuja erilaisiin velvoiteoikeudellisiin ongelmatilanteisiin. - Opiskelija osaa hankkia tietoa velvoiteoikeudesta, tuottaa ja jäsentää sitä sekä arvioida tietoja kriittisesti.

Opintosuoritukset

Kirjallinen tentti, harjoitustyöt. Aineiston osaaminen tentitään sähköisenä tenttinä. Aineiston ymmärtämisen varmistamiseksi järjestetään kirjallinen tentti. Opintojakson kirjallinen tentti on kaksiosainen. Ensimmäinen osa (1 h 55 min) suoritetaan sähköisenä tenttinä tenttiakvaariossa, johon opiskelija varaa itselleen tenttiajan tentin aukioloaikana. Kirjallisen tentin toinen osa suoritetaan tiedekunnan tenttitilaisuudessa. Osia ei tarvitse suorittaa samalla tenttikierroksella. Jos opiskelija suorittaa tenttikierroksella vain akvaariotentin, tästä on ilmoitettava vastaavalle opettajalle sähköpostitse, jossa on ilmoitettava mahdollinen aiemman kirjallisen osan suorituksen päivämäärä ja tulos. Molemmat osat tulee suorittaa hyväksytysti. Hyväksytyt suoritukset ovat voimassa vain kyseisen lukuvuoden tenttikierroksilla. Tentistä annetaan lisätietoa opintojakson ensimmäisellä luennolla. Harjoitustöitä 2-3 kappaletta opettajan määräämin tavoin (tiedot ja tehtävänannot Moodlessa).

Opetus

Luennot 21 t Luennot oikeustieteellisen tiedekunnan päiväopetuksena. Katso tarkemmat luentoajat ja -paikat [tiedekunnan opetusohjelmasta](https://nettiopsu.utu.fi/opas/opetusohjelma/marjapuuro.htm?id=14442) Ennen luento-opetusta ja luento-opetuksen aikana kannattaa perehtyä opintojakson kirjallisuuteen. Osallistuminen luennoille ei ole pakollista, mutta suositeltavaa, koska ne edesauttavat oppimista ja asioiden ymmärtämistä. Lisäksi luennoilla voidaan tiedottaa asioita tai jakaa tehtäviä, joita ei ole moodle-oppimisympäristössä. Tentit -kirjallinen tentti: Oikeustieteellisen tiedekunnan järjestämät tentit 30.11.2017, 18.1.2018, 22.3.2018, 7.6.2018. Naturan luentosalissa IX (Yliopistonmäellä) klo 13 - 16, tenttipäivät ilmoitetaan myöhemmin. Kirjalliseen tenttiin ilmoittaudutaan avoimen yliopiston Nettiopsussa viimeistään viikkoa ennen tenttiä. Muista myös perua ilmoittautuminen, jos et osallistukaan tenttiin -sähköinen tentti: 24.11. - 3.12.2017, 8. - 14.1.2018, 5. - 11.3.2018, 28.5. ? 3.6.2018. [Sähköisen tentin ohjeet](http://www.utu.fi/fi/yksikko/yliopistopalvelut/opintohallinto/ohjauksen-ja-koulutuksen-tukipalvelut/ok/etentti/Sivut/home.aspx) Lue tenttitilaisuutta koskevat ohjeet [tiedekunnan yleisistä määräyksistä (s. 7-)](http://www.utu.fi/fi/yksikot/law/opiskelu/opinto-oppaat/Sivut/home.aspx)

Arviointi

0-5

Arviointi koostuu sähköisestä tentistä (45 %), kirjallisesta tentistä (45 %) ja luentoharjoitustöistä (10 %).

Kirjallisuus

Luennot Moodlessa ilmoitettava materiaali (ml. säädökset) Kirjallisuus: Saarnilehto, Ari: Pääasiat velvoitteesta, 2005, ISBN 951-030-717-3. Saarnilehto, Ari: Sopimusoikeuden perusteet, 2009, ISBN 978-952-14-1374-2. Hemmo, Mika: Vahingonkorvausoikeus, 2006, ISBN 978-951-0-30816-5. Wilhelmsson, Thomas - Sevon, Leif - Koskelo, Pauliine: Kauppalain pääkohdat, 2006, ISBN 952-140-949-5. Catherine Mitchell; Contracts and Contract Law: Challenging the Distinction Between the `Real` and `Paper` Deal. Oxford Journal Legal Studies 2009; 29 (4): 675-704. doi: 10.1093/ojls/gqp023 John Gardner, The Negligence Standard: Political Not Metaphysical. The Modern Law Review 2017; 80(1): 1?21. doi:10.1111/1468-2230.12240

Opettaja

Siviilioikeuden professori

Toteuttaja

Turun yliopisto, Turku

Yhteyshenkilö

[Suunnittelija Jaana Varpe](http://www.utu.fi/fi/yksikot/avoin/yhteystiedot/Sivut/home.aspx), jaana.varpe[at]utu.fi [Opintosihteeri Minna Oksanen](http://www.utu.fi/fi/yksikot/avoin/yhteystiedot/Sivut/home.aspx), minna.oksanen[at]utu.fi

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Opintomaksu

105,00  €

Tutustu etukäteen [ilmoittautumisohjeisiin ja maksuehtoihin](http://www.utu.fi/fi/yksikot/avoin/opiskelijapalvelut/ilmoittautuminen-opintoihin/Sivut/home.aspx). Opiskelijat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Huom! Edeltävät opinnot

Edeltävät opinnot

Johdatus oikeustieteeseen (2-5 op) hyväksytty suorittaminen. Opiskelijalla pitää olla ilmoittautumishetkellä suoritettuna Johdatus oikeustieteeseen -kurssi (2-5 op) tai kurssin korvaavuusanomus käsiteltynä ja hyväksyttynä. Muutoin valinta kohdistuu ilmoittautumisjärjestyksessä seuraavaan hakijaan.