Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
Jos sinulla ei ole Turun yliopiston käyttäjätunnusta tai tunnuksen voimassaolo on päättynyt, luo tai aktivoi tunnus verkkopankkitunnuksilla. Luo tunnus
×

Prosessioikeus 8 op

ONOM1012, Oikeustiede, Oikeustieteellinen tiedekunta

Prosessioikeudessa käsitellään lainkäyttöorganisaatioita, menettelyä riita- ja rikosasioissa sekä niihin liittyviä oikeusturvakysymyksiä. Lisäksi tarkastellaan vaihtoehtoisia menettelymuotoja ja täytäntöönpanoa siviiliasioissa.

Sisältö

Lainkäytön funktiot, keskeiset prosessiperiaatteet ja oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin perusedellytykset - Tuomioistuimet ja lainkäyttöön osallistuvat muut organisaatiot - Tuomioistuimissa noudatettava menettely riita - ja rikosasioissa - Todistusoikeus - Rikosasioiden esitutkinta ja syyttäjäoikeus - Asianajajaoikeus, oikeudenkäyntikulut ja maksuton oikeusapu - Tuomioistuinsovittelu, välimiesmenettely ja muut vaihtoehtoiset riidanratkaisutavat - Ulosotto - Konkurssi- ja muun insolvenssioikeuden lähtökohdat Opintojakso on oikeustieteelliseen tutkintoon sisältyvä aineopintojen oikeudenalojen perusteiden opintojakso.

Osaamistavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija tuntee prosessioikeuden yleiset opit eli käsitteet, yleiset periaatteet ja teoriat ja niiden vuorovaikutussuhteet. Opiskelija tuntee oikeudenkäyntimenettelyn ja osaa soveltaa keskeisiä menettelysäännöksiä riita- ja rikosasioissa. Opiskelija osaa ratkaista tyypillisimmät prosessioikeuden yleisten oppien soveltamisongelmat. Opiskelijalla on perustiedot rikosten esitutkinnasta, vaihtoehtoisista riitojen ja rikosten käsittelytavoista sekä täytäntöönpanosta siviiliasioissa.

Opintosuoritukset

Kirjallinen tentti. Opintojakson kirjallinen tentti on kaksiosainen. Ensimmäinen osa suoritetaan sähköisenä tenttinä tenttiakvaariossa, johon opiskelija varaa itselleen tenttiajan tentin aukioloaikana. Kirjallisen tentin toinen osa suoritetaan tiedekunnan tenttitilaisuudessa. Osia ei tarvitse suorittaa samalla tenttikerralla. Molemmat osat tulee suorittaa hyväksytysti. Tentistä annetaan lisätietoa opintojakson ensimmäisellä luennolla.

Opetus

Luento-opetus 26 t oikeustieteellisen tiedekunnan päiväopetuksena. Katso tarkemmat luentoajat ja -paikat [tiedekunnan opetusohjelmasta](https://nettiopsu.utu.fi/opas/opetusohjelma/marjapuuro.htm?id=14452). Ennen luento-opetusta ja luento-opetuksen aikana kannattaa perehtyä opintojakson kirjallisuuteen. Osallistuminen luennoille ei ole pakollista, mutta suositeltavaa, koska ne edesauttavat oppimista ja asioiden ymmärtämistä. Lisäksi luennoilla voidaan tiedottaa asioita tai jakaa tehtäviä, joita ei ole moodle-oppimisympäristössä. Tentit -kirjallinen tentti: Oikeustieteellisen tiedekunnan järjestämät tentit 16.11.2017, 8.2.2018, 14.6.2018, 16.8.2018 Naturan luentosalissa IX (Yliopistonmäellä) klo 13 - 16. Kirjalliseen tenttiin ilmoittaudutaan avoimen yliopiston Nettiopsussa viimeistään viikkoa ennen tenttiä. Muista myös perua ilmoittautuminen, jos et osallistukaan tenttiin. -sähköinen tentti: 24.10. - 6.11.2017, 15.1. - 23.1.2018, 31.5. - 6.6.2018 6. - 12.8.2018 Lue tenttitilaisuutta koskevat ohjeet [tiedekunnan yleisistä määräyksistä (s. 7-)](http://www.utu.fi/fi/yksikot/law/opiskelu/opinto-oppaat/Sivut/home.aspx) [Sähköisen tentin ohjeet](http://www.utu.fi/fi/yksikko/yliopistopalvelut/opintohallinto/ohjauksen-ja-koulutuksen-tukipalvelut/ok/etentti/Sivut/home.aspx)

Arviointi

0-5

Numeroon vaikuttavat molemmat tentit yhtä suurin osuuksin.

Kirjallisuus

Luennot Moodlessa ilmoitettava materiaali (ml. säädökset) Kirjallisuus: 1) Jokela, Antti: Oikeudenkäynti II, 2012, ISBN 978-952-14-1684-2 (lukuun ottamatta petiitillä painettua tekstiä) 2) Jokela, Antti: Rikosprosessi, 2008, ISBN 978-952-14-1294-3, s. 1-40, 329-406 ja 425-566 (lukuun ottamatta petiitillä painettua tekstiä) 3 a) Frände ym., Prosessioikeus 2012. s. 41-72, 119-232, 235-399, 471-486, 709-830, 1019- 1034 TAIKKA 3 b) Jokela, Antti: Oikeudenkäynnin perusteet. Oikeudenkäynti I, 2005, ISBN 952-14-0916-9, s. 1-92, 131-217, 231-284 ja 291-380 (lukuun ottamatta petiitillä painettua tekstiä) ja Jokela, Antti: Pääkäsittely, todistelu ja tuomio. Oikeudenkäynti III, 2. p. 2015, ISBN 978-952-14-2056-6, s. 1-67, 131-143, 183-285, 389-546 ja 556-613 (lukuun ottamatta petiitillä painettua tekstiä) 4) Frände ym., Prosessioikeus 2012. s. 1127-1167 5) Linna, Tuula:Prosessioikeuden oppikirja, 2012, ISBN 978-952-14-1899-0, s. 195-280.

Opettaja

Professori Tuomas Hupli

Toteuttaja

Turun yliopisto, Turku

Yhteyshenkilö

[Suunnittelija Jaana Varpe](http://www.utu.fi/fi/yksikot/avoin/yhteystiedot/Sivut/home.aspx), jaana.varpe[at]utu.fi [Opintosihteeri Minna Oksanen](http://www.utu.fi/fi/yksikot/avoin/yhteystiedot/Sivut/home.aspx), minna.oksanen[at]utu.fi

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Opintomaksu

120,00  €

Tutustu etukäteen [ilmoittautumisohjeisiin ja maksuehtoihin](http://www.utu.fi/fi/yksikot/avoin/opiskelijapalvelut/ilmoittautuminen-opintoihin/Sivut/home.aspx). Opiskelijat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Huom! Edeltävät opinnot

Edeltävät opinnot

Johdatus oikeustieteeseen (2-5 op) hyväksytty suorittaminen. Opiskelijalla pitää olla ilmoittautumishetkellä suoritettuna Johdatus oikeustieteeseen -kurssi (2-5 op) tai kurssin korvaavuusanomus käsiteltynä ja hyväksyttynä. Muutoin valinta kohdistuu ilmoittautumisjärjestyksessä seuraavaan hakijaan