Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
Jos sinulla ei ole Turun yliopiston käyttäjätunnusta tai tunnuksen voimassaolo on päättynyt, luo tai aktivoi tunnus verkkopankkitunnuksilla. Luo tunnus
×

Oikeushistoria 6 op

ONOM1015, Oikeustiede, Oikeustieteellinen tiedekunta

Osaamistavoitteet

Opiskelija saa kokonaiskuvan eurooppalaisen oikeudenkäytön, oikeusajattelun ja oikeusjärjestyksien historiasta. Hän tutustuu oikeushistorian pääpiirteisiin ja tieteenalan metodeihin sekä ymmärtää historiallisten, yhteiskunnallisten ja kulttuuristen murrosten vaikutukset oikeuskehitykseen. Debattikurssin tiedolliset oppimistavoitteet: Eurooppalaisen oikeuskehityksen suuret linjat varhaisen uuden ajan alusta nykypäivään, ulkomaisen oikeuden vaikutus kotimaiseen oikeudelliseen kehitykseen, oikeuden ja yhteiskunnan vuorovaikutussuhde. Opiskelijat oppivat myös sen, että tiede - oikeustiede erityisesti - on argumentaatiota. Debattikurssin taidolliset oppimistavoitteet: Opiskelijat oppivat ryhmätyötaitoja, tiedonhakua sekä suullista että kirjallista argumentaatiota. Opiskelijat saavat myös suullista esiintymiskokemusta yleisön edessä

Opintosuoritukset

Osallistuminen opetukseen (debatointi) JA kirjallinen tentti osasta kirjallisuutta TAI Kirjallinen tentti

Opetus

Luennot (10 t) oikeustieteellisen tiedekunnan päiväopetuksena. Opintojakso koostuu lähiopetuskerroista (10 tuntia/kurssi) ja osin yksin, osin ryhmässä tapahtuvasta itseopiskelusta. Katso tarkemmat luentoajat ja -paikat [tiedekunnan opetusohjelmasta](https://nettiopsu.utu.fi/opas/opetusohjelma/marjapuuro.htm?id=14449). Oikeustieteellisen tiedekunnan järjestämät tentit: 24.5.2018 Naturan luentosalissa IX 16.8.2018 Educarium EDU1 25.10.2018 Publicum Pub1 20.12.2018 Educarium EDU1 Lue tenttitilaisuutta koskevat ohjeet [tiedekunnan yleisistä määräyksistä (s. 7-)](http://www.utu.fi/fi/yksikot/law/opiskelu/opinto-oppaat/Sivut/home.aspx) Tenttiin ilmoittaudutaan avoimen yliopiston Nettiopsussa viimeistään viikkoa ennen tenttiä. Muista myös perua ilmoittautuminen, jos et tule tenttiin.

Arviointi

0-5

Debatoinnissa on läsnäolovelvollisuus. Opiskelijan on mahdollista olla hyväksyttävästä syystä poissa yhdeltä opetuskerralta (mutta ei ensimmäiseltä kerralta tai omasta debatista). Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää ryhmätyönä valmisteltavan kirjallisen työn tekemistä, omaan debattiin osallistumista ja muiden debattien hyväksyttyä seuraamista. Oppimisen arviointi: Kurssin arviointi koostuu seuraavista osioista: debatti, kirjallinen ryhmätyö, vertaisarviointi ja debattiraportit. Kurssin pohjalta voi lisäksi myös tehdä kurssimateriaalin perusteella valinnaisen lisätehtävän, lyhyen synteesiesseen kehityslinjasta, jolla saa enintään 5 hyvityspistettä tenttiin. Arvosana määräytyy lähtökohtaisesti kirjallisen ryhmätyön perusteella, mikä tarkoittaa, että ryhmän jäsenet saavat samat pisteet. Kuitenkin ryhmien toimintaa kontrolloidaan vertaisarvioinnilla, jonka kukin ryhmän jäsen tekee. Mahdolliset vapaamatkustajat saavat vähemmän pisteitä kuin muut ryhmäläiset. Loput opiskelijan saamat pisteet tulevat debattiraporteista eli opiskelijan on jätettävä kustakin debatista debattiraportti eli sen pro et contra -argumenttien tiivistelmä. Ryhmätyöstä (johon vertaisarviointi vaikuttaa) muodostaa arvosanasta 70 prosenttia. Debattikurssin pistemäärä vastaa suoraan kahdesta tenttikysymyksestä saatavaa pistemäärää. Mahdolliset hyvityspisteet valinnaisesta lisätehtävästä tulevat debattikurssista saatavan pistemäärän päälle.

Kirjallisuus

1.O. F. Robinson - T. D. Fergus W. M. Gordon, European Legal History (3 ed.), 1-319 (poislukien Skotlannin oikeushistoriaa koskevat sivut 155-168 ja 228-248) 2. Peter Stein: Roman Law in European History, s. 1-130 3. Heikki Pihlajamäki, Johdatus varhaismoderniin oikeushistoriaan 115-162 (Suomi) JA Pia Letto-Vanamo (toim.), Suomen oikeushistorian pääpiirteet: sivut 7-97, 129-167, 188-223 TAI Göran Inger: Svensk rättshistoria (oikeuskehitys vuoteen 1809 asti)

Opettaja

Professori Mia Korpiola

Toteuttaja

Turun yliopisto, Turku

Yhteyshenkilö

[Suunnittelija Jaana Varpe](http://www.utu.fi/fi/yksikot/avoin/yhteystiedot/Sivut/home.aspx), jaana.varpe[at]utu.fi [Opintosihteeri Minna Oksanen](http://www.utu.fi/fi/yksikot/avoin/yhteystiedot/Sivut/home.aspx), minna.oksanen[at]utu.fi

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Opintomaksu

90,00  €

Tutustu etukäteen [ilmoittautumisohjeisiin ja maksuehtoihin](http://www.utu.fi/fi/yksikot/avoin/opiskelijapalvelut/ilmoittautuminen-opintoihin/Sivut/home.aspx). Opiskelijat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Huom! Edeltävät opinnot. KURSSI TÄYNNÄ!

Edeltävät opinnot

Johdatus oikeustieteeseen (2-5 op) hyväksytty suorittaminen. Opiskelijalla pitää olla ilmoittautumishetkellä suoritettuna Johdatus oikeustieteeseen -kurssi (2-5 op) tai kurssin korvaavuusanomus käsiteltynä ja hyväksyttynä. Muutoin valinta kohdistuu ilmoittautumisjärjestyksessä seuraavaan hakijaan.