Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
Jos sinulla ei ole Turun yliopiston käyttäjätunnusta tai tunnuksen voimassaolo on päättynyt, luo tai aktivoi tunnus verkkopankkitunnuksilla. Luo tunnus
×

Työoikeus 7 op

ONOM1004, Oikeustiede, Oikeustieteellinen tiedekunta

Sisältö

- Työoikeuden yleiset opit eli systematiikka, peruskäsitteet ja teoriat sekä periaatteelliset oikeudet ja oikeusperiaatteet - Työoikeuden ja työelämän kehityshistoria sekä nykyiset instituutiot ja mekanismit - Työoikeuden normien soveltamisala - Työoikeuden normijärjestelmä - Individuaalisen työoikeuden pääsisältö - Kollektiivisen työoikeuden pääkohdat Opintojakso on oikeustieteelliseen tutkintoon sisältyvä aineopintojen oikeudenalojen perusteiden opintojakso.

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää kokonaiskuvan palkkatyövoiman käyttötavoista, hallitsee työoikeuden normijärjestelmän ja työmarkkinamekanismin toiminnan sekä osaa yksilöllisen ja kollektiivisen työoikeuden yleiset opit, pääsisällön sekä kansallisen ja kansainvälisen kehityksen. Opiskelija hallitsee työsopimuksen tekemisen ja päättämisen keskeiset kysymykset.

Opintosuoritukset

Tentti

Opetus

Seppo Koskisen luennot (12 t) klo 17.00-20.15 ma 6.11.2017 ke 8.11.2017 to 9.11. 2017 luentotallenteena moodlessa. Vesa Ullakonojan verkko-opetus (8t) klo 17.00-20.15 ti 14.11.2017 to 16.11.2017 Ennen luento-opetusta ja luento-opetuksen aikana kannattaa perehtyä opintojakson kirjallisuuteen. Osallistuminen luennoille ei ole pakollista, mutta suositeltavaa, koska ne edesauttavat oppimista ja asioiden ymmärtämistä. Lisäksi luennoilla voidaan tiedottaa asioita tai jakaa tehtäviä, joita ei ole moodle-oppimisympäristössä Tentit klo 18-21 avoimen yliopiston yleisinä tenttipäivinä 13.12.2017, 17.1. ja 14.3.2018

Arviointi

0-5

Kirjallisuus

Luennot Säädökset Kirjallisuus: Kairinen, Martti: Työoikeus perusteineen, 2009 Saloheimo, Jorma: Työ- ja virkaehtosopimusoikeus, 2012 (e-kirja)

Opettaja

Professori, OTT Seppo Koskinen ja OTK Vesa Ullakonoja

  • Syksy 2017
  • Monimuoto-opinnot
  • Aineopinnot

Toteuttaja

Päijät-Hämeen kesäyliopisto

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Opintomaksu

60,00  €

Ilmoittaudu ensin opinnot järjestävään [oppilaitokseen](http://www.paijathameenkesayliopisto.fi/) (tarkista ilmoittautumisaika) ja sen jälkeen avoimeen yliopistoon oppilaitoksen antamien ohjeiden mukaisesti. Tutustu etukäteen [ilmoittautumisohjeisiin ja maksuehtoihin](http://www.utu.fi/fi/yksikot/avoin/opiskelijapalvelut/ilmoittautuminen-opintoihin/Sivut/home.aspx).

Edeltävät opinnot

Johdatus oikeustieteeseen (2-5 op) hyväksytty suorittaminen.