Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
Jos sinulla ei ole Turun yliopiston käyttäjätunnusta tai tunnuksen voimassaolo on päättynyt, luo tai aktivoi tunnus verkkopankkitunnuksilla. Luo tunnus
×

Kansainvälinen oikeus 6 op

ONOM1007, Oikeustiede, Oikeustieteellinen tiedekunta

Opintojaksoa ei toteuteta!

Sisältö

- kansainvälisen oikeuden luonne, sen julkis- ja yksityisoikeudelliset piirteet sekä osa-alueet - oikeus globaalien hallintajärjestelmien työkaluna - kansainvälisen oikeuden lähteet ja perusdoktriinit - tärkeimpiä kansainvälisiä oikeustapauksia - kansainvälisen oikeuden soveltaminen, kansainvälisoikeudellinen argumentointi (harjoitukset) Opintojakso on oikeustieteelliseen tutkintoon sisältyvä aineopintojen oikeudenalojen perusteiden opintojakso.

Osaamistavoitteet

1) opiskelija hallitsee kansainvälisen oikeuden tärkeimmät opit ja säännöt 2) opiskelija osaa soveltaa kansainvälistä oikeutta maailman ongelmiin 3) opiskelija osaa analysoida kriittisesti kansainvälisen järjestelmän oikeudellisia ongelmia ja niihin sovellettuja ratkaisuja 4) opiskelija hallitsee kansainvälisoikeudellista peruskirjallisuutta, tuomioistuinratkaisuja ja säädösaineistoa; ja pystyy soveltamaan niiden sisältämää tietoa sekä suullisesti että kirjallisesti

Opintosuoritukset

[Moodle-tentti](http://www.utu.fi/fi/yksikot/avoin/opiskelijapalvelut/ilmoittautuminen-tenttiin/sahkoinen-tentti/Sivut/home.aspx) tai portfolio-tehtävä. Tentit 23.4., 4.6.2018.

Opetus

Luennot 24 t kevätlukukausi 2018 ti-to 10.-12.4.2018 klo 9-16.30 Ennen luento-opetusta ja luento-opetuksen aikana kannattaa perehtyä opintojakson kirjallisuuteen. Osallistuminen luennoille ei ole pakollista, mutta suositeltavaa, koska ne edesauttavat oppimista ja asioiden ymmärtämistä. Lisäksi luennoilla voidaan tiedottaa asioita tai jakaa tehtäviä, joita ei ole moodle-oppimisympäristössä

Arviointi

0-5

Kirjallisuus

Luennot ja luennoilla käsiteltävä materiaali Säädökset Kirjallisuus: Dixon, Martin, Textbook on International Law (Oxford University Press, 7th ed. tai myöh.)

Opettaja

Professori, OTT Outi Korhonen

Toteuttaja

Jyväskylän kesäyliopisto

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Opintomaksu

20,00  €

Ilmoittaudu ensin opinnot järjestävään [oppilaitokseen](https://kesayo.jyu.fi/) (tarkista ilmoittautumisaika) ja sen jälkeen avoimeen yliopistoon oppilaitoksen antamien ohjeiden mukaisesti. Tutustu etukäteen [ilmoittautumisohjeisiin ja maksuehtoihin](http://www.utu.fi/fi/yksikot/avoin/opiskelijapalvelut/ilmoittautuminen-opintoihin/Sivut/home.aspx).

Edeltävät opinnot

Johdatus oikeustieteeseen (2-5 op) hyväksytty suorittaminen.