Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
Jos sinulla ei ole Turun yliopiston käyttäjätunnusta tai tunnuksen voimassaolo on päättynyt, luo tai aktivoi tunnus verkkopankkitunnuksilla. Luo tunnus
×

Rikosoikeus 8 op

ONOM1011, Oikeustiede, Oikeustieteellinen tiedekunta

Sisältö

- Rikosoikeudellisen sääntelyn lähtökohdat - Rikosvastuun yleiset edellytykset - Keskeiset rikostyypit - Rikosoikeudellisen seuraamusjärjestelmän pääpiirteet Opintojakso on oikeustieteelliseen tutkintoon sisältyvä aineopintojen oikeudenalojen perusteiden opintojakso.

Osaamistavoitteet

- Opiskelija ymmärtää, millä perusteella henkilö voidaan asettaa rikosoikeudelliseen vastuuseen ja millaisista teoista vastuu voi seurata - Opiskelija hallitsee rikosoikeudellista vastuuta määrittävät keskeiset yleisten oppien elementit ja hahmottaa niiden keskinäissuhteet -Opiskelija kykenee ratkaisemaan rikosoikeudellisen soveltamisongelman hyödyntämällä oikeudellista lähdemateriaalia - Opiskelija harjoittelee oikeudellisen argumentaation taitoja pienryhmäkeskusteluissa

Opintosuoritukset

Tentti ja vapaaehtoinen lisätehtävä, josta voi saada 5 lisäpistettä tenttiin.

Opetus

Luennot 24 t ti 3.10. ja ke 4.10.2017 klo 9:30 - 14:45 etäluennot: ti 10.-12.10.2017 klo 9:30 - 13:15 Ennen luento-opetusta ja luento-opetuksen aikana kannattaa perehtyä opintojakson kirjallisuuteen. Osallistuminen luennoille ei ole pakollista, mutta suositeltavaa, koska ne edesauttavat oppimista ja asioiden ymmärtämistä. Lisäksi luennoilla voidaan tiedottaa asioita tai jakaa tehtäviä, joita ei ole moodle-oppimisympäristössä [Moodle-tentti](http://www.utu.fi/fi/yksikot/avoin/opiskelijapalvelut/ilmoittautuminen-tenttiin/sahkoinen-tentti/Sivut/home.aspx) ,(6 h) klo 16 - 22 13.11., 11.12.2017 ja 15.1.2018 Vapaaehtoinen tehtävä pe 27.10 klo 9-13 RYHMÄ TÄYNNÄ!

Arviointi

0-5

Kirjallisuus

Luennot (ml. säädökset) Keskeinen kirjallisuus (luennoilla käsiteltävät teemat, harjoitustehtävä ja kotitentti) Tapani, Jussi - Tolvanen, Matti: Rikosoikeuden yleinen osa - Vastuuoppi, 2., uudistettu painos, 2013 Frände, Dan - Matikkala, Jussi - Tapani, Jussi - Tolvanen, Matti - Viljanen, Pekka - Wahlberg, Markus: Keskeiset rikokset, 3., uudistettu ja laajennettu laitos, 2014 Tapani, Jussi - Tolvanen, Matti: Rikosoikeus. Rangaistuksen määrääminen ja täytäntöönpano. 2. uudistettu painos 2011 tai uudempi painos (ilmestyy 2016)

Opettaja

OTK Jari Laasanen

Toteuttaja

Helsingin evankelinen opisto

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Opintomaksu

20,00  €

Ilmoittaudu ensin opinnot järjestävään [oppilaitokseen](http://www.heo.fi/?gclid=CJTTkcixk80CFaPDcgod8eEBaQ) ja sen jälkeen avoimeen yliopistoon oppilaitoksen antamien ohjeiden mukaisesti. Tutustu etukäteen [ilmoittautumisohjeisiin ja maksuehtoihin](http://www.utu.fi/fi/yksikot/avoin/opiskelijapalvelut/ilmoittautuminen-opintoihin/Sivut/home.aspx).

Edeltävät opinnot

Johdatus oikeustieteeseen (2-5 op) hyväksytty suorittaminen.