Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
Jos sinulla ei ole Turun yliopiston käyttäjätunnusta tai tunnuksen voimassaolo on päättynyt, luo tai aktivoi tunnus verkkopankkitunnuksilla. Luo tunnus
×

PJOY1 Organisaatiot ja johtaminen 5 op

PYJO0012, Johtaminen ja organisointi, Pori, Turun kauppakorkeakoulu

Opintoja ei aloiteta!

Sisältö

Opintojakson keskeisiä teema-alueita ovat johtamisajattelun kehittyminen sekä keskeisten johtamis- ja organisaatioteorioiden perusteet. Lisäksi kurssilla käsitellään yksityisen ja julkisen sektorin johtamisen keskeisiä peruspiirteitä.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee johtamisen ja organisoinnin keskeiset peruskäsitteet ja -teoriat. Opiskelijalla on käsitys johtamisen historiallisesta kehityksestä sekä johtamisen tulevaisuuteen liittyvistä teemoista. Lisäksi opiskelija oppii erilaisista organisaatiomalleista ja tämän hetken keskeisistä johtamisen ja organisoinnin käsitteistä. Kurssin suoritettuaan opiskelija tunnistaa myös yksityisen ja julkisen sektorin johtamisen peruspiirteet. Kurssin aikana tehdyt ryhmätyöt harjaannuttavat ryhmätyö ja esiintymistaitoja.

Opintosuoritukset

Kirjallinen tentti ja Harjoitustyö(t) ja Luento-/ja oppimispäiväkirja Kurssiin kuuluu kolme tenttikertaa. Oppimispäiväkirja palautetaan ennen kurssin päättymistä.

Opetus

*Opetuksen toteutustavat*: Luento-opetus 20 t, Harjoitukset 4 t. Opinnot järjestetään lähiopetuksena [Päijät-Hämeen kesäyliopistossa](http://www.paijathameenkesayliopisto.fi/) keväällä 2018. Opiskelu oppilaitoksessa tapahtuu yliopistolehtori Harri Virolaisen kanssa. Opettaja luennoi ja ohjaa mahdolliset opintojaksoon sisältyvät harjoitukset paikan päällä oppilaitoksessa sekä arvioi kaikki opintosuoritukset. Katso tarkempi opetus- ja tenttiaikataulu [Päijät-Hämeen kesäyliopiston sivuilta](http://www.paijathameenkesayliopisto.fi/)

Arviointi

0-5

Kirjallisuus

1. Seeck, H. (2012, kolmas tai uudempi painos). Johtamisopit Suomessa. Taylorismista innovaatioteorioihin. Gaudeamus. 2. Hamel, Gary 2007. Johtamisen tulevaisuus. Talentum Sekä kurssin alussa ilmoitetut artikkelit ja caset.

Opettaja

Harri Virolainen

Toteuttaja

Päijät-Hämeen kesäyliopisto

Yhteyshenkilö

[Suunnittelija Mia Stening, mia.stening[at]utu.fi](http://www.utu.fi/fi/yksikot/avoin/yhteystiedot/Sivut/home.aspx) [Opintosihteeri Mirja Ylikorpi, mirja.ylikorpi[at]utu.fi](http://www.utu.fi/fi/yksikot/avoin/yhteystiedot/Sivut/home.aspx)

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Opintomaksu

20,00  €

Avoimen yliopiston opintomaksu maksetaan verkkopankissa sen jälkeen, kun ilmoittautuminen on hyväksytty. Oppilaitos laskuttaa erikseen oman maksunsa. Tarkempia tietoja saa oppilaitoksesta.