Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
Jos sinulla ei ole Turun yliopiston käyttäjätunnusta tai tunnuksen voimassaolo on päättynyt, luo tai aktivoi tunnus verkkopankkitunnuksilla. Luo tunnus
×

PJO13 Muutoksen johtaminen 5 op

PYJO2025, Johtaminen ja organisointi, Pori, Turun kauppakorkeakoulu

*Ennakkotieto*

Sisältö

Muutosjohtaminen on yksi keskeisistä johtamisen ulottuvuuksista. Siinä käsitellään erityisesti kysymystä siitä, kuinka organisaatioita ja ihmisiä tulisi johtaa muuttuvien ja haastavien olosuhteiden keskellä. Jotta johtaminen onnistuisi hyvin, on tärkeää osata tunnistaa muutosjohtamisen keskeisiä teemoja ja malleja sekä ymmärtää muutosjohtamisen teorioita, käsitteitä sekä niiden käytännön merkitystä. Kurssin aikana käsitellään erilaisia muutosprosesseja, joita organisaatiot läpikäyvät. Keskeisinä kysymyksinä on, miten johtaminen tapahtuu erilaisten muutosprosessien yhteydessä, erilaisissa organisaatioissa ja organisaation eri tasoilla. Muutosjohtaminen on usein hyvin tilannesidonnaista. Erilaisia muutoksia ja organisaatioita on niin monenlaisia, ettei niiden keskeltä ole useinkaan löydettävissä yksiselitteisesti parasta tapaa toimia. Tämä monitulkintaisuus korostaa hyvän johtamisen merkitystä - johtajan kyky kertoa ja perustella, miksi hän toimii tietyllä tavalla ja käyttää tiettyjä keinoja, on organisaation toiminnan kannalta tärkeää. Kurssi pyrkii parantamaan opiskelijoiden kykyä tunnistaa muutostilanteiden haasteita sekä parantamaan heidän kykyään toimia näissä erilaisissa muutostilanteissa. Kurssin aikana tehdään ryhmätöitä, joissa näitä taitoja harjoitellaan erilaisten tapausesimerkkien kautta.

Osaamistavoitteet

Kurssin aikana opiskelija oppii tunnistamaan, miten erilaiset johtamistavat vaikuttavat muutoksen kulkuun organisaatiossa. Aihetta lähestytään eri näkökulmista käsin: Millaisia erilaisia muutoksia on? Luoko organisaatio itse muutoksia, vai ovatko muutokset ensi sijassa ulkoisista olosuhteista johtuvia? Minkälaiset asiat edistävät hyvää johtamista muutoksen keskellä, minkälaiset taas eivät? Muutosjohtamisen kannalta keskeistä on myös sen tunnistaminen, että organisaatioiden oma kulttuuri vaikuttaa merkittävästi muutosjohtamisen onnistumiseen. Kurssi pyrkii lisäämään opiskelijan valmiuksia tunnistaa erilaisia muutosjohtamistilanteita. Lisäksi tavoitteena on parantaa opiskelijan valmiuksia johtaa ja viedä muutoksia organisaatiossa onnistuneesti eteenpäin.

Opintosuoritukset

Kirjallinen tentti, harjoitustyö(t) ja luento-/oppimispäiväkirja Kurssiin kuuluu kolme tenttikertaa.

Opetus

*Opetuksen toteutustavat*: Luento-opetus ja harjoitukset (12 t luentoja ja 12 t harjoituksia vastaava määrä). Opinnot järjestetään lähiopetuksena [Päijät-Hämeen kesäyliopistossa](http://www.paijathameenkesayliopisto.fi/) keväällä 2018. Opiskelu oppilaitoksessa tapahtuu yliopistolehtori Harri Virolaisen kanssa. Opettaja luennoi ja ohjaa mahdolliset opintojaksoon sisältyvät harjoitukset paikan päällä oppilaitoksessa sekä arvioi kaikki opintosuoritukset. Katso tarkempi opetus- ja tenttiaikataulu [Päijät-Hämeen kesäyliopiston sivuilta](http://www.paijathameenkesayliopisto.fi/)

Arviointi

0-5

Kurssin läpäisemiseksi opiskelijan tulee saada eri osasuorituksista yhteensä vähintään 50 % kokonaispisteistä. Ryhmäsuoritukset arvioidaan yhteisarviointina eli jokainen ryhmässä saa saman arvosanan. Huomioithan, että osasuoritusten arvioinnit ovat voimassa vain tämän akateemisen vuoden.

Kirjallisuus

1. Cameron, E. & Green, M. (2012) Making sense of change management. (3rd edition) Kogan page. Electronic book 2. Beech, N. & Macintosh, R. (2012). Managing change, enquiry and action. Cambridge University Press. 3. Kotter, John P: Leading change (1996)*. Harvard Business School Press, Boston (MA). (Löytyy myös suomennettuna: Muutos vaatii johtajuutta. Rastor, Helsinki). *Myös uudempia painoksia voi käyttää. Sekä kurssilla ilmoitettavat artikkelit ja caset. Käsiteltävät kirjojen luvut tarkennetaan kurssin alkaessa.

Opettaja

Yliopistonlehtori Harri Virolainen

Toteuttaja

Päijät-Hämeen kesäyliopisto

Yhteyshenkilö

[Suunnittelija Mia Stening, mia.stening[at]utu.fi](http://www.utu.fi/fi/yksikot/avoin/yhteystiedot/Sivut/home.aspx) [Opintosihteeri Mirja Ylikorpi, mirja.ylikorpi[at]utu.fi](http://www.utu.fi/fi/yksikot/avoin/yhteystiedot/Sivut/home.aspx)

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Opintomaksu

20,00  €

Avoimen yliopiston opintomaksu maksetaan verkkopankissa sen jälkeen, kun ilmoittautuminen on hyväksytty. Oppilaitos laskuttaa erikseen oman maksunsa. Tarkempia tietoja saa oppilaitoksesta.