Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
Jos sinulla ei ole Turun yliopiston käyttäjätunnusta tai tunnuksen voimassaolo on päättynyt, luo tai aktivoi tunnus verkkopankkitunnuksilla. Luo tunnus
×

Johdatus oikeustieteeseen 2 op

OTKU8902, Oikeustiede, Oikeustieteellinen tiedekunta

**Opintojakso on peruttu** Opintojen tavoitteena on antaa opiskelijalle yleiskuvaus oikeudellisista käsitteistä, sekä perehdyttää opiskelija eri oikeudenalojen peruskysymyksiin ja perusterminologiaan. Peruskäsitteitä, oikeudellisia instituutioita sekä oikeudellisia menettelyjä käsitellään esittelemällä eri oikeudenalojen sisältöä. Opintojakson suorittaminen on edellytyksenä muille oikeustieteellisten opintojaksojen osallistumiselle.

Sisältö

- peruskuvan antaminen oikeusjärjestyksen ja oikeudellisten ongelmien luonteesta - oikeudelliset peruskäsitteet oikeuslähteet ja niiden käyttäminen oikeudellisessa tulkinnassa - oikeudellisen ratkaisutoiminnan teoreettiset ja käytännölliset perusteet - yksityis-, julkis-, rikos- ja prosessioikeuden keskeiset käsitteet ja normit

Osaamistavoitteet

Kun opintojakso on suoritettu, opiskelijalla on yleiskuva oikeuden, oikeustieteen ja oikeudellisten ongelmien luonteesta ja oikeudesta yhteiskunnallisena ilmiönä. Opiskelija kykenee selostamaan oikeusjärjestyksen ja oikeusjärjestelmän käsitteet ja oikeudellisen ratkaisutoiminnan lähtökohdat. Opiskelijalla on perustavat valmiudet oikeudellisten ongelmien tunnistamiseen, oikeudellisen tiedon hankintaan ja jäsentelyyn sekä oikeudellisten tulkintalauseiden esittämiseen. Hän pystyy erittelemään kurssiin kuuluvien oikeudenalojen keskeiset käsitteitä ja normeja ja esittämään normien vaihtoehtoisista tulkinnoista perusteltuja kannanottoja. Opiskelijalla on alustavat edellytykset oikeudellisten tekstien ymmärtämiselle, ja hän tunnistaa oikeudelliset käytännöt oikeusjärjestyksen osana. Opintojakson suorittamisen jälkeen opiskelijalla on tarvittavat valmiudet oikeustieteellisiin opintoihin sekä taidot oman oppimisen ja opiskelun suunnitteluun ja arviointiin.

Opintosuoritukset

Moodle-tentti tai kirjallinen tentti.

Opetus

luennot 30 t Verkkovälitteinen opetus ke 30.8. klo 16.15-18.45 ja 6.9. klo 16.15-19.15 Lähiopetus la 9.8. klo 11-17 Verkkovälitteinen opetus ti 12.9. ja to 14.9. 2017 klo 16.15-19.15.

Arviointi

Hyväksytty/ Hylätty

Kirjallisuus

Oppimateriaali: - Karhu, Juha: Tilannekohtainen oikeudellinen harkinta ja oikeuslähdeoppi. Edilex 3.1.2007. [www.edilex.fi] - Myrsky, Matti: Tarvitsemmeko oikeuslähdeoppeja? Oikeus 2010/1, s. 50 [www.edilex.fi] - Kurki, Visa: Suomi osana Eurooppaa, s. 133-152. Haluatko juristiksi? Kauppakamari 2014. - Paula Klami-Wetterstein: Yksityisoikeuden perusteet, 13 s. - Mia Oksala: Rikosoikeuden perusteet 11 s. - Ilona Nieminen: Valtiosääntöoikeuden perusteet 9 s. - Anni Tuomela: Hallinto-oikeuden perusteet 13 s. - Kristina Andström: Prosessioikeuden perusteet 10 s. Lisäksi edellytetään perehtymistä verkkoaineistoon sekä muihin opintojen aikana ilmoitettaviin materiaaleihin. Oppimateriaalit ovat Moodle-ympäristössä.

Toteuttaja

Jyväskylän kesäyliopisto

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Opintomaksu

20,00  €

Ilmoittaudu ensin [opinnot järjestävään oppilaitokseen](https://kesayo.jyu.fi/)(tarkista ilmoittautumisaika) ja sen jälkeen avoimeen yliopistoon oppilaitoksen antamien ohjeiden mukaisesti.