Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
Jos sinulla ei ole Turun yliopiston käyttäjätunnusta tai tunnuksen voimassaolo on päättynyt, luo tai aktivoi tunnus verkkopankkitunnuksilla. Luo tunnus
×

PLR3/PJO34/PMA34 Liiketoimintaa tukeva laskentatoimi 6 op

PYLT0016, Laskentatoimi ja rahoitus, Pori, Turun kauppakorkeakoulu

*Ennakkotieto*

Sisältö

Katetuottolaskenta, täyskatteellinen laskenta, toimintolaskenta ja toimintojohtaminen, hinnoittelu, tavoitekustannusjohtaminen, standardikustannuslaskenta, budjetointiprosessi, budjetointi ja budjetoimattomuus, rullaava ennustaminen, budjettijohtaminen, budjetoinnin organisatoriset vaikutukset, budjetointi ja etiikka, Balanced Scorecard ja strategiakartta. Opintojaksolla opiskelijat kehittävät valmiuksiaan soveltaa edellä mainittuja asioita erilaisissa päätöksentekotilanteissa muun muassa case-työskentelyn avulla ja toteuttavat budjetointia omakohtaisesti ATK-työskentelynä. Kurssilla käydään läpi ajankohtaista tutkimustietoa edellä mainituista teemoista.

Osaamistavoitteet

Osallistuja osaa soveltaa yritysjohdon kustannus- ja kannattavuusinformaatiota käytännössä sekä ymmärtää, kuinka sitä tuotetaan ja käytetään liiketoiminnan tukena. Osallistuja hallitsee budjetoinnin keskeisenä johtamisen välineenä.

Opintosuoritukset

Kirjallinen tentti, harjoitustyö(t)ja osallistuminen opetukseen

Opetus

Ryhmäopetus 28 t, Harjoitukset 26 t (Laskuharjoitukset 20 t, Atk-harjoitukset 6 t) Syyslukukausi 2017, periodi I (28.8.-13.10.2017) Aloitusluento on ma 28.8.2017 klo 10.00-12.00 LK240B/TuKKK, Porin yliopistokeskuksessa (Pohjoisranta 11 A) ja muut luennot lukujärjestyksestä: PLR3/PJO34/PMA34 LUENNOT Liiketoimintaa tukeva laskentatoimi Kurssin aikataulut ilmoitetaan Kauppakorkeakoulun Porin yksikön -sivuilla julkaistavassa [lukujärjestyksessä]( http://lukujarjestys.ucpori.fi/?rajaus=TuKKK). Aikataulumuutokset ovat mahdollisia. Hae kurssin aikataulu lukujärjestyksestä TuKKK ja kurssin nimellä (Suodata hakusanalla...) Harjoitusryhmät jaetaan ensimmäisellä luennolla (Laskuharjoitukset ja Atk-harjoitukset). **Tentti** Opintoihin kuuluu kolme tenttikertaa: 16.10., 17.11.2017 ja 12.1.2018 Tenttiin on ilmoittauduttava viimeistään viikkoa ennen Avoimen yliopiston Nettiopsu -palvelussa. [Lue ilmoittautumisohjeet]( http://www.utu.fi/fi/yksikot/avoin/opiskelijapalvelut/ilmoittautuminen-tenttiin/Sivut/home.aspx). Tämä kurssi on integroitu tutkintokoulutuksen kanssa. Opetus ja tentit järjestetään päiväaikaan Porin yliopistokeskuksessa.

Arviointi

0-5

Kirjallisuus

1. Management and Cost Accounting (3rd edition). Prentice-Hall, Harlow. Bhimani, A...../et al./ (2007), 978-0-273-71149-0. (Luvut 3-8, 11-12 ja 14-17) tai uudempi. 2. Strateginen johdon laskentatoimi: kasvuyrityksen liiketoiminnan ohjausmenetelmät. Tietosanoma. Puolamäki, Esa (2007), 951-885-262-2. (Luvut 1-3) 3. Johdon laskentatoimi (6. painos). Edita, Helsinki. Neilimo, Kari; Uusi-Rauva, Erkki (2005), 951-37-4109-5. (Luvut 11-14) 4. Artikkeleita ja muuta materiaalia luennoitsijan ohjeiden mukaan.

Opettaja

Erkki Vuorenmaa

Toteuttaja

Turun yliopisto, Pori

Yhteyshenkilö

[Suunnittelija Mia Stening, mia.stening[at]utu.fi](http://www.utu.fi/fi/yksikot/avoin/yhteystiedot/Sivut/home.aspx) [Opintosihteeri Mirja Ylikorpi, mirja.ylikorpi[at]utu.fi](http://www.utu.fi/fi/yksikot/avoin/yhteystiedot/Sivut/home.aspx)

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Opintomaksu

90,00  €

Maksetaan verkkopankissa vuorokauden sisällä ilmoittautumisesta.

Edeltävät opinnot

Pakolliset: PYLT0002 PLRY1, 2 osa Kustannuslaskennan perusteet tai vastaavat tiedot