Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
Jos sinulla ei ole Turun yliopiston käyttäjätunnusta tai tunnuksen voimassaolo on päättynyt, luo tai aktivoi tunnus verkkopankkitunnuksilla. Luo tunnus
×

Hallinto-oikeus 7 op

ONOM1008, Oikeustiede, Oikeustieteellinen tiedekunta

PERUTTU!

Sisältö

- Hallinto-oikeuden järjestelmä - Julkishallinnon organisaatio - Hallintomenettely - Muutoksenhaku ja hallintolainkäyttö - Virkamiesoikeuden perusteet - Kunnallisoikeuden perusteet Opintojakso on oikeustieteelliseen tutkintoon sisältyvä aineopintojen oikeudenalojen perusteiden opintojakso.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on kokonaiskuva hallinto-oikeuden yleisistä opeista, systematiikasta, ratkaisutoiminnasta ja keskeisestä lainsäädännöstä sekä viimeaikaisista kehityspiirteistä. Opiskelija hahmottaa hallinto-oikeuden osana oikeusjärjestystä ja yhteydet oikeustieteelliseen ajatteluun.

Opintosuoritukset

Luento- ja kirjatentti.

Opetus

Luennot 20 t Lähiopetus: 23.-23.3. ja 13.-14.4.2018 pe klo 17-20.30 ja la 9-14.30 Ennen luento-opetusta ja luento-opetuksen aikana kannattaa perehtyä opintojakson kirjallisuuteen. Osallistuminen luennoille ei ole pakollista, mutta suositeltavaa, koska ne edesauttavat oppimista ja asioiden ymmärtämistä. Lisäksi luennoilla voidaan tiedottaa asioita tai jakaa tehtäviä, joita ei ole moodle-oppimisympäristössä. Tenttit: 16.5., 13.6. 2018 klo 18-21

Arviointi

0-5

Kirjallisuus

- Luennot - Moodlessa/luennoilla ilmoitettava materiaali (ml. säädökset) - Kirjallisuus: Mäenpää, Olli: Hallinto-oikeus (verkkoversio Talentum Fokus 2016), , luvut IV 10, V 1-4, 8-10, VI, VII 1-9 Kulla, Heikki: Hallintomenettelyn perusteet (2015) (myös verkossa ja ekirjana) Mäenpää, Olli: Julkisuus oikeuskulttuurin perustekijänä, Lakimies 2015, s. 1136-1141 (e-lehti).

Opettaja

OTT Mikael Koillinen OTK Anna-Stiina Tarkka

  • Kevät 2018
  • Lähiopetus
  • Aineopinnot

Toteuttaja

Jyväskylän kesäyliopisto

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Opintomaksu

20,00  €

Tutustu etukäteen [ilmoittautumisohjeisiin ja maksuehtoihin](http://www.utu.fi/fi/yksikot/avoin/opiskelijapalvelut/ilmoittautuminen-opintoihin/Sivut/home.aspx). Opiskelijat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Huom! Edeltävät opinnot. Ilmoittaudu ensin opinnot järjestävään [oppilaitokseen](https://kesayo.jyu.fi/) (tarkista ilmoittautumisaika) ja sen jälkeen avoimeen yliopistoon oppilaitoksen antamien ohjeiden mukaisesti.

Edeltävät opinnot

Johdatus oikeustieteeseen (2-5 op) hyväksytty suorittaminen.