Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
Jos sinulla ei ole Turun yliopiston käyttäjätunnusta tai tunnuksen voimassaolo on päättynyt, luo tai aktivoi tunnus verkkopankkitunnuksilla. Luo tunnus
×

Rikosoikeus 8 op

ONOM1011, Oikeustiede, Oikeustieteellinen tiedekunta

Sisältö

- Rikosoikeudellisen sääntelyn lähtökohdat - Rikosvastuun yleiset edellytykset - Keskeiset rikostyypit - Rikosoikeudellisen seuraamusjärjestelmän pääpiirteet

Osaamistavoitteet

- Opiskelija ymmärtää, millä perusteella henkilö voidaan asettaa rikosoikeudelliseen vastuuseen ja millaisista teoista vastuu voi seurata - Opiskelija hallitsee rikosoikeudellista vastuuta määrittävät keskeiset yleisten oppien elementit ja hahmottaa niiden keskinäissuhteet -Opiskelija kykenee ratkaisemaan rikosoikeudellisen soveltamisongelman hyödyntämällä oikeudellista lähdemateriaalia - Opiskelija harjoittelee oikeudellisen argumentaation taitoja pienryhmäkeskusteluissa

Opintosuoritukset

Tentti (moodle-tentti) ja vapaaehtoinen lisätehtävä, josta voi saada 5 lisäpistettä tenttiin.

Opetus

Luennot 24 t 25.-26.10. ja 1.-2.11.2017 Moodle-tentti,(6 h) 13.11.2017

Arviointi

0-5

Kirjallisuus

Luennot (ml. säädökset) Keskeinen kirjallisuus (luennoilla käsiteltävät teemat, harjoitustehtävä ja kotitentti) Tapani, Jussi - Tolvanen, Matti: Rikosoikeuden yleinen osa - Vastuuoppi, 2., uudistettu painos, 2013 Frände, Dan - Matikkala, Jussi - Tapani, Jussi - Tolvanen, Matti - Viljanen, Pekka - Wahlberg, Markus: Keskeiset rikokset, 3., uudistettu ja laajennettu laitos, 2014 Tapani, Jussi - Tolvanen, Matti: Rikosoikeus. Rangaistuksen määrääminen ja täytäntöönpano. 2. uudistettu painos 2011 tai uudempi painos (ilmestyy 2016)

Opettaja

OTK Jari Laasanen

Toteuttaja

Päivölän Kansanopisto

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Opintomaksu

20,00  €

Ilmoittaudu ensin opinnot järjestävään [oppilaitokseen](https://www.paivola.fi/) ja sen jälkeen avoimeen yliopistoon oppilaitoksen antamien ohjeiden mukaisesti. Tutustu etukäteen [ilmoittautumisohjeisiin ja maksuehtoihin](http://www.utu.fi/fi/yksikot/avoin/opiskelijapalvelut/ilmoittautuminen-opintoihin/Sivut/home.aspx).

Edeltävät opinnot

Johdatus oikeustieteeseen (2-5 op) hyväksytty suorittaminen.