Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
Jos sinulla ei ole Turun yliopiston käyttäjätunnusta tai tunnuksen voimassaolo on päättynyt, luo tai aktivoi tunnus verkkopankkitunnuksilla. Luo tunnus
×

PJOY1 Organisaatiot ja johtaminen 5 op

PYJO0012, Johtaminen ja organisointi, Pori, Turun kauppakorkeakoulu

*Ennakkotietoa*

Sisältö

Opintojakson keskeisiä teema-alueita ovat johtamisajattelun kehittyminen sekä keskeisten johtamis- ja organisaatioteorioiden perusteet. Lisäksi kurssilla käsitellään yksityisen ja julkisen sektorin johtamisen keskeisiä peruspiirteitä.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee johtamisen ja organisoinnin keskeiset peruskäsitteet ja -teoriat. Opiskelijalla on käsitys johtamisen historiallisesta kehityksestä sekä johtamisen tulevaisuuteen liittyvistä teemoista. Lisäksi opiskelija oppii erilaisista organisaatiomalleista ja tämän hetken keskeisistä johtamisen ja organisoinnin käsitteistä. Kurssin suoritettuaan opiskelija tunnistaa myös yksityisen ja julkisen sektorin johtamisen peruspiirteet. Kurssin aikana tehdyt ryhmätyöt harjaannuttavat ryhmätyö ja esiintymistaitoja.

Opintosuoritukset

Kirjallinen tentti, lukupäiväkirja ja harjoitusseminaareissa laadittavat ryhmätyöt. Opintojaksolla on pakollinen läsnäolo. Yksittäinen poissaolo on korvattavissa painavista/perustelluista syistä.

Opetus

Luento-opetus 20 t, Harjoitukset 4 t. **Syyslukukausi 2017, periodi II (23.10. - 1.12.2017)** Aloitusluento on ma 23.10. klo 12:00-16:00 AUD125 (pieni)/TuKKK, Porin yliopistokeskuksessa (Pohjoisranta 11 A) ja muut luennot [lukujärjestyksestä](http://lukujarjestys.ucpori.fi/): PJOY1 Organisaatiot ja johtaminen (Luento) JA Avoimen yliopiston opiskelijat ovat harjoitusryhmässä 3 ja harjoitukset alkaen ma 20.11. klo 14:00-16:00 LK240B tai LK240A/TuKKK ja kaikki harjoitukset [lukujärjestyksestä](http://lukujarjestys.ucpori.fi/): PJOY1 ryhmä3 Organisaatiot ja johtaminen (Harjoitus) Kurssin aikataulut ilmoitetaan Kauppakorkeakoulun Porin yksikön -sivuilla julkaistavassa [lukujärjestyksessä]( http://lukujarjestys.ucpori.fi/?rajaus=TuKKK). Hae kurssin aikataulu lukujärjestyksestä TuKKK ja kurssin nimellä (Suodata hakusanalla...). Aikataulumuutokset ovat mahdollisia. **Tentti** Opintoihin kuuluu kolme tenttikertaa. Salitentti 12.12.2017 ja kaikki uusintatentit järjestetään sähköisinä tentteinä. Salitenttiin on ilmoittauduttava viimeistään viikkoa ennen Avoimen yliopiston Nettiopsu -palvelussa. [Lue ilmoittautumisohjeet]( http://www.utu.fi/fi/yksikot/avoin/opiskelijapalvelut/ilmoittautuminen-tenttiin/Sivut/home.aspx). Sähköisten tenttien tenttiaika varataan etukäteen sähköisestä tenttipalvelusta [tenttis.utu.fi]( https://tenttis.utu.fi/login/). Sähköisestä tenttimisestä löytyy lisätietoja [täältä](http://www.utu.fi/fi/yksikko/yliopistopalvelut/opintohallinto/ohjauksen-ja-koulutuksen-tukipalvelut/ok/etentti/Sivut/home.aspx). Tämä kurssi on integroitu tutkintokoulutuksen kanssa. Opetus ja tentit järjestetään päiväaikaan Porin yliopistokeskuksessa.

Arviointi

0-5

Kirjallisuus

1. Seeck, H. (2012, kolmas tai uudempi painos). Johtamisopit Suomessa. Taylorismista innovaatioteorioihin. Gaudeamus. 2. Hamel, Gary 2007. Johtamisen tulevaisuus. Talentum Sekä kurssin alussa ilmoitetut artikkelit ja caset.

Opettaja

Harri Virolainen

Toteuttaja

Turun yliopisto, Pori

Yhteyshenkilö

[Suunnittelija Mia Stening, mia.stening[at]utu.fi](http://www.utu.fi/fi/yksikot/avoin/yhteystiedot/Sivut/home.aspx) [Opintosihteeri Mirja Ylikorpi, mirja.ylikorpi[at]utu.fi](http://www.utu.fi/fi/yksikot/avoin/yhteystiedot/Sivut/home.aspx)

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Opintomaksu

75,00  €

Maksetaan verkkopankissa vuorokauden sisällä ilmoittautumisesta.