Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
Jos sinulla ei ole Turun yliopiston käyttäjätunnusta tai tunnuksen voimassaolo on päättynyt, luo tai aktivoi tunnus verkkopankkitunnuksilla. Luo tunnus
×

PJO7 Strateginen johtaminen 5 op

PYJO2032, Johtaminen ja organisointi, Pori, Turun kauppakorkeakoulu

Ennakkotieto

Sisältö

Opintojakson aikana opiskelija perehtyy strategisen johtamisen keskeisiin käsitteisiin ja teorioihin. Opintojaksolla tarkastellaan aluksi organisaation strategisia tavoitteita ja strategista suunnittelua huomioiden yrityksen ulkoinen liiketoimintaympäristö ja organisaation sisäinen kyvykkyys toteuttaa strategiaa. Lisäksi perehdytään liiketoimintastrategioihin, strategian kehittymiseen ja strategian implementointiin. Opintojaksolla perehdytään myös kymmeneen strategisen johtamisen koulukuntaan.

Osaamistavoitteet

Kurssin yleisenä tavoitteena on lisätä opiskelijoiden ymmärrystä strategisen johtamisen käsitteistä, teorioista ja käytännöistä. Tavoitteena on arvioida strategian muodostamisesta ja johtamista kokonaisvaltaisesti muuttuvassa liiketoimintaympäristössä. Kurssin suoritettuaan opiskelija: (1) ymmärtää strategisen ajattelun keskeiset teemat ja lähtökohdat (2) ymmärtää strategisten valintojen merkityksen (3) kykenee analysoimaan ja soveltamaan strategian luomisen, arvioinnin ja täytäntöönpanon prosesseja (4) tunnistaa strategisen johtamisen teoreettisia suuntauksia.

Opintosuoritukset

Kurssi käsittää kontaktiopetuksen, kirjallisen pariharjoitustyön ja seminaarin. Luentotuntien aikana käsitellään artikkeleita luentoaikataulun mukaisesti. Mikäli opiskelija ei osallistu luentotunneille, hän tekee artikkeleista lukupäiväkirjoja. Läsnäolo on pakollinen vain siinä seminaarissa, jossa opiskelija esittää oman harjoitustyönsä. Kirjallinen tentti, pariharjoitustyö, seminaari ja lukupäiväkirjoja, jos ei osallistu luennoille. Harjoitustyö on suoritettava hyväksyttävästi ennen sähköisen tentin avautumista. Kurssin läpäisemiseksi opiskelijan tulee saada eri osasuorituksista yhteensä vähintään 50 %

Opetus

Luento-opetus 20 t, Itsenäinen työskentely, Seminaari 4 t. **Kevätlukukausi 2018, periodi III (8.1. - 16.2.2018)** Aloitusluento on ke 10.1.2018 klo 12.00-16.00 LK240A/TuKKK, Porin yliopistokeskuksessa (Pohjoisranta 11 A). Ja muut luennot lukujärjestyksestä: STRATEGINEN JOHTAMINEN Kurssin aikataulut ilmoitetaan Kauppakorkeakoulun Porin yksikön -sivuilla julkaistavassa [lukujärjestyksessä]( http://lukujarjestys.ucpori.fi/?rajaus=TuKKK). Aikataulumuutokset ovat mahdollisia. Hae kurssin aikataulu lukujärjestyksestä TuKKK ja kurssin nimellä (Suodata hakusanalla...). Harjoitusryhmät jaetaan ensimmäisellä luennolla. **Tentti** Kurssiin kuuluu kolme tenttikertaa. Tentti suoritetaan sähköisessä tenttitilassa. Sähköisten tenttien tenttiaika varataan etukäteen sähköisestä tenttipalvelusta [tenttis.utu.fi](https://tenttis.utu.fi/login/). Sähköisestä tenttimisestä löytyy lisätietoja täältä: http://www.utu.fi/fi/yksikko/yliopistopalvelut/opintohallinto/ohjauksen-ja-koulutuksen-tukipalvelut/ok/etentti/Sivut/home.aspx Tämä kurssi on integroitu tutkintokoulutuksen kanssa. Opetus ja tentit järjestetään päiväaikaan Porin yliopistokeskuksessa..

Arviointi

0-5

Kirjallisuus

1. Johnson, G., Whittington, R., Scholes, K. and Pyle, S. (2014) Exploring strategy: text and cases. 11th edition. Pearson Education Limited. Luvut 1-8 ja 11-12. Kirja saatavilla elektronisesti. 2. Mintzberg, H., Ahlstrand, B. and Lampel, J. (1998) Strategy Safari: A Guided Tour Through the Wilds of Strategic Management. Free Press, New York. Luvut 1-11. Artikkelit 1. Porter, M.E. (1996) What is strategy? Harvard Business Review November-December: 3-22. 2. Pettigrew A.M. (1992) The character and significance of strategy process research. The strategic Management Journal, Winter 13, 5-16. 3. Mankins M.C., Steele R. (2005) Turning Great Strategy into Great Performance. Harvard Business Review November-December: 122-130. 4. Mintzberg, H., Lampel, J. (1999) Reflecting on the strategy process. Sloan Management Review; Spring 1999; 40(3), 21-3. 5. Hambrick, D. C., Mason, P. A. (1984) Upper Echelons: The organization as a reflection of its Top Managers. The Academy of Management Review, Vol 9 (2), 194-206. 6. Grant R.M. (2003) Strategic Planning in a Turbulent Environment: Evidence from the Oil Majors. Strategic Management Journal, Vol. 24, No. 6, 491-51.

Opettaja

Kirsi Liikamaa

Toteuttaja

Turun yliopisto, Pori

Yhteyshenkilö

[Suunnittelija Mia Stening, mia.stening[at]utu.fi](http://www.utu.fi/fi/yksikot/avoin/yhteystiedot/Sivut/home.aspx) [Opintosihteeri Mirja Ylikorpi, mirja.ylikorpi[at]utu.fi](http://www.utu.fi/fi/yksikot/avoin/yhteystiedot/Sivut/home.aspx)

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Opintomaksu

75,00  €

Maksetaan verkkopankissa vuorokauden sisällä ilmoittautumisesta.