Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
Jos sinulla ei ole Turun yliopiston käyttäjätunnusta tai tunnuksen voimassaolo on päättynyt, luo tai aktivoi tunnus verkkopankkitunnuksilla. Luo tunnus
×

PKTY Taloustieteen perusteet 6 op

PYKT0007, Taloustiede, Pori, Turun kauppakorkeakoulu

Ennakkotietoa

Sisältö

Mikroteoriassa tarkastellaan kuluttajan valintaongelmaa, yritysten tarjontapäätöstä, kysyntää ja tarjontaa, erilaisia markkinamuotoja, kuten täydellistä kilpailua, monopolia ja oligopolia, sekä julkisen vallan interventioita. Makrotaloudelliset ilmiöt, kuten suhdanteet ja korkokehitys, ovat yrityksille ja muille toimijoille tärkeitä liiketoimintaympäristöön vaikuttavia tekijöitä. Opintojakso antaa perustietoja, miten bruttokansantuotetta, työttömyyttä ja muita keskeisiä makromuuttujia mitataan, miten talouskehitystä selitetään, ja miten suhdannevaihteluihin vaikutetaan talouspolitiikan keinoin.

Osaamistavoitteet

Mikrotalousteorian osuuden suoritettuaan opiskelija ymmärtää kuluttajien ja yritysten päätöksentekoa sekä markkinamekanismin toimintaa. Opiskelija hallitsee taloudellisen valintakäyttäytymisen ja markkinoiden toiminnan keskeisimmät periaatteet sekä osaa selittää tavallisimpia taloudellisia ilmiöitä. Makrotalousteorian osuuden suoritettuaan opiskelija tunnistaa kokonaistaloudelliset suureet ja niiden väliset riippuvuudet ja hallitsee talouspolitiikan perusteet.

Opintosuoritukset

Osallistuminen opetukseen ja kirjallinen tentti

Opetus

Luento-opetus 20 t **Kevätlukukausi 2018, periodi III (8.1. - 16.2.2018)** Luennot ovat tiistaisin ja torstaisin klo 10.00-12.00 (viikot 2-6). Aloitusluento on ti 9.1.2018 klo 10.00-12.00 LK240B tai 240A/TuKKK, Porin yliopistokeskuksessa (Pohjoisranta 11 A). Ja muut luennot lukujärjestyksestä: Taloustieteen perusteet Kurssin aikataulut ilmoitetaan Kauppakorkeakoulun Porin yksikön -sivuilla julkaistavassa [lukujärjestyksessä]( http://lukujarjestys.ucpori.fi/?rajaus=TuKKK). Hae kurssin aikataulu lukujärjestyksestä TuKKK ja kurssin nimellä (Suodata hakusanalla...). Lisäohjeet luennolla. Aikataulumuutokset ovat mahdollisia. **Tentti** Opintoihin kuuluu kolme tenttikertaa. Salitentti 28.2., 13.4. ja 17.5.2018. Salitenttiin on ilmoittauduttava viimeistään viikkoa ennen Avoimen yliopiston Nettiopsu -palvelussa. [Lue ilmoittautumisohjeet]( http://www.utu.fi/fi/yksikot/avoin/opiskelijapalvelut/ilmoittautuminen-tenttiin/Sivut/home.aspx). Tämä kurssi on integroitu tutkintokoulutuksen kanssa. Opetus ja tentit järjestetään päiväaikaan Porin yliopistokeskuksessa.

Arviointi

0-5

Kirjallisuus

1. Economics (10th edition). McGraw-Hill, London. Begg, David; Vernasca, Gianluigi, Fischer, Stanley; Dornbusch, Rudiger (2011), 13 9780077129521.

Opettaja

Teemu Haukioja

Toteuttaja

Turun yliopisto, Pori

Yhteyshenkilö

[Suunnittelija Mia Stening, mia.stening[at]utu.fi](http://www.utu.fi/fi/yksikot/avoin/yhteystiedot/Sivut/home.aspx) [Opintosihteeri Mirja Ylikorpi, mirja.ylikorpi[at]utu.fi](http://www.utu.fi/fi/yksikot/avoin/yhteystiedot/Sivut/home.aspx)

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Opintomaksu

90,00  €

Maksetaan verkkopankissa vuorokauden sisällä ilmoittautumisesta.