Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
Jos sinulla ei ole Turun yliopiston käyttäjätunnusta tai tunnuksen voimassaolo on päättynyt, luo tai aktivoi tunnus verkkopankkitunnuksilla. Luo tunnus
×

Ympäristönsuojelun lainsäädäntö ja hallinto 3 op

YMPS1004, Ympäristötiede, Luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunta

Opintojakso kuuluu [ympäristötieteen perusopintoihin](https://nettiopsu.utu.fi/avoin/ilmoittautuminen/hakukohteet/25116). Opintoihin voi tarvittaessa tulla mukaan hieman myöhässä. Kysy lisätietoja suunnittelija Lotta Nyholmilta, lotta.nyholm[at]utu.fi.

Sisältö

Kurssilla perehdytään ympäristöoikeuden keskeisiin osa-alueisiin (ympäristönsuojelu, luonnonsuojelu, kulttuuriperinnön suojelu, osittain maankäyttö ja rakentaminen). Kurssilla käsitellään myös osallistumiseen liittyvää sääntelyä, ympäristöoikeudellisia periaatteita sekä ympäristöhallintoa.

Osaamistavoitteet

Perehdyttää opiskelija ympäristönsuojelun lainsäädäntöön ja hallintoon.

Opintosuoritukset

harjoitustehtävät, oikeustapatehtävä

Opetus

Verkko-opiskelu 19.2. - 25.3.2018 Opinnot järjestetään verkko-opintoina, jotka voi suorittaa täysin etäopiskeluna. Opintoihin sisältyy tuutoroitua opintoryhmätyöskentelyä [Moodle-oppimisympäristössä](http://www.utu.fi/fi/yksikot/avoin/opiskelijapalvelut/moodle/Sivut/home.aspx) sekä itsenäistä työskentelyä. Suoritustavat vaihtelevat opinnoissa. Ne voivat olla tenttejä, esseitä ja harjoitustöitä. Opintoihin sisältyy myös verkkoluentoja, jotka ovat kuunneltavissa milloin tahansa.

Arviointi

0-5

Kirjallisuus

1. Ekroos, Ari - Kumpula, Anne - Kuusiniemi, Kari - Vihervuori, Pekka: Ympäristöoikeuden pääpiirteet (2010 tai 2012). Ei s. 319 - 331 (kaivostoiminta), s. 407 - 455 (vesiataloushankkeet), s. 543 - 609 (ympäristönsuojelulaki) eikä s. 621 - 629 (ilmastonmuutos ja päästökauppa). (Löytyy myös elektronisena kirjaston sivujen kautta.) 2. Kuusiniemi, Kari - Ekroos, Ari - Kumpula, Anne - Vihervuori, Pekka: Ympäristöoikeus. (Talentum. Elektroninen kirja.) Luvusta V jakso 2 Vesitaloushankkeet (lukuun ottamatta jaksoa Hankelajit) sekä luvusta VII jakso 1 Ympäristönsuojelulaki. (Löytyy myös elektronisena kirjaston sivujen kautta.) Lisäksi esim. Kuusiniemi ym. (2015) "Ympäristönsuojelulainsäädäntö" voi olla hyödyllinen (erityisesti YSL:n osalta). Myös mm. Edilex-tietopalvelun materiaalit ja artikkelit sekä oikeustapaukset (KHO, KKO) voivat olla hyödyllisiä.

Opettaja

FM Maria Tuomi

Toteuttaja

Turun yliopisto, Turku

Yhteyshenkilö

[Suunnittelija Lotta Nyholm](http://www.utu.fi/fi/yksikot/avoin/yhteystiedot/Sivut/home.aspx), lotta.nyholm[at]utu.fi [Opintosihteeri Maija Immonen](http://www.utu.fi/fi/yksikot/avoin/yhteystiedot/Sivut/home.aspx), maija.immonen[at]utu.fi

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Opintomaksu

45,00  €

Maksetaan verkkopankissa vuorokauden sisällä ilmoittautumisesta.