Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
Jos sinulla ei ole Turun yliopiston käyttäjätunnusta tai tunnuksen voimassaolo on päättynyt, luo tai aktivoi tunnus verkkopankkitunnuksilla. Luo tunnus
×

Kansainvälinen oikeus 6 op

ONOM1007, Oikeustiede, Oikeustieteellinen tiedekunta

Sisältö

- kansainvälisen oikeuden luonne, sen julkis- ja yksityisoikeudelliset piirteet sekä osa-alueet - oikeus globaalien hallintajärjestelmien työkaluna - kansainvälisen oikeuden lähteet ja perusdoktriinit - tärkeimpiä kansainvälisiä oikeustapauksia - kansainvälisen oikeuden soveltaminen, kansainvälisoikeudellinen argumentointi (harjoitukset) Opintojakso on oikeustieteelliseen tutkintoon sisältyvä aineopintojen oikeudenalojen perusteiden opintojakso.

Osaamistavoitteet

1) opiskelija hallitsee kansainvälisen oikeuden tärkeimmät opit ja säännöt 2) opiskelija osaa soveltaa kansainvälistä oikeutta maailman ongelmiin 3) opiskelija osaa analysoida kriittisesti kansainvälisen järjestelmän oikeudellisia ongelmia ja niihin sovellettuja ratkaisuja 4) opiskelija hallitsee kansainvälisoikeudellista peruskirjallisuutta, tuomioistuinratkaisuja ja säädösaineistoa;ja pystyy soveltamaan niiden sisältämää tietoa sekä suullisesti että kirjallisesti.

Opintosuoritukset

[Moodle-tentti](http://www.utu.fi/fi/yksikot/avoin/opiskelijapalvelut/ilmoittautuminen-tenttiin/sahkoinen-tentti/Sivut/home.aspx) 24 h tai portfolio tehtävä.

Opetus

Luennot 24 t klo 9-14.45 7.10.2017 21.10.2017 4.11.2017 18.11.2017 Moodle-tentti (24h) klo 12-12 27.11.2017 18.12.2017 8.1.2017 Ennen luento-opetusta ja luento-opetuksen aikana kannattaa perehtyä opintojakson kirjallisuuteen. Osallistuminen luennoille ei ole pakollista, mutta suositeltavaa, koska ne edesauttavat oppimista ja asioiden ymmärtämistä. Lisäksi luennoilla voidaan tiedottaa asioita tai jakaa tehtäviä, joita ei ole moodle-oppimisympäristössä

Arviointi

0-5

Kirjallisuus

Luennot ja luennoilla käsiteltävä materiaali Moodlessa ilmoitettava materiaali (ml. säädökset) Kirjallisuus: Dixon, Martin, Textbook on International Law (Oxford University Press, 7th ed. tai myöh.)

Opettaja

OTT Outi Korhonen

Toteuttaja

Päijät-Hämeen kesäyliopisto

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Opintomaksu

20,00  €

Ilmoittaudu ensin opinnot järjestävään [oppilaitokseen](http://www.paijathameenkesayliopisto.fi/) (tarkista ilmoittautumisaika) ja sen jälkeen avoimeen yliopistoon oppilaitoksen antamien ohjeiden mukaisesti.

Edeltävät opinnot

Johdatus oikeustieteeseen (2-5 op) hyväksytty suorittaminen.