Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
Jos sinulla ei ole Turun yliopiston käyttäjätunnusta tai tunnuksen voimassaolo on päättynyt, luo tai aktivoi tunnus verkkopankkitunnuksilla. Luo tunnus
×

Valtiosääntöoikeus 7 op

ONOM1006, Oikeustiede, Oikeustieteellinen tiedekunta

KURSSI PERUTTU!

Sisältö

- Valtiosääntö ja perustuslaki, oikeusnormien hierarkia - Valtiojärjestyksen perusteet: kansanvalta, edustusperiaate, vallanjako, parlamentarismi ja oikeusvaltioperiaate - Yksilön perusoikeudet ja ihmisoikeuksien valtionsisäinen asema - Eduskunta, tasavallan presidentti, valtioneuvosto - Lainsäädäntövalta - Hallitusvalta - Tuomiovallan käytön perusteet - Laillisuusvalvonta - Kansainvälisten velvoitteiden hyväksyminen ja voimaansaattaminen - EU-oikeuden ja Suomen valtiosäännön yhteensovittaminen, Euroopan unionin asioiden kansallinen valmistelu Opintojakso on oikeustieteelliseen tutkintoon sisältyvä aineopintojen oikeudenalojen perusteiden opintojakso.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalle on muodostunut käsitys valtiosääntöoikeuden asemasta Suomen oikeusjärjestelmässä ja suhteesta muihin oikeudenaloihin. Hänellä on selkeä kokonaiskuva valtiosääntöoikeuden yleisistä opeista, yksilön perusoikeuksista, ylimmistä valtioelimistä sekä lainsäädäntövallan, hallitusvallan ja tuomiovallan käytön perusteista. Hän pystyy tunnistamaan oikeudellisten ilmiöiden valtiosääntöoikeudellisia kytkentöjä ja soveltamaan perustuslain säännöksiä oikeudellisten ilmiöiden tarkastelussa. Hän ymmärtää erityisesti perus- ja ihmisoikeuksien oikeudellisen merkityksen ja kykenee hyödyntämään niitä oikeudellisessa argumentaatiossa.

Opintosuoritukset

Luento- ja kirjatentti ja aineistotehtävä TAI laajempi luento- ja kirjatentti.

Opetus

Luennot 20 t 16.-17.3.2018 23.-24.3.2018 pe klo 16.30-19.45 la 9-14.45 Tentit klo 18-21 11.4.2018 1. uusinta 16.5.2018 2. uusinta 13.6.2018 Ennen luento-opetusta ja luento-opetuksen aikana kannattaa perehtyä opintojakson kirjallisuuteen. Osallistuminen luennoille ei ole pakollista, mutta suositeltavaa, koska ne edesauttavat oppimista ja asioiden ymmärtämistä. Lisäksi luennoilla voidaan tiedottaa asioita tai jakaa tehtäviä, joita ei ole moodle-oppimisympäristössä.

Arviointi

0-5

Kirjallisuus

Säädökset Kirjallisuus: Aineistotehtävän suorittavat lukevat kirjalliseen tenttiin seuraavan kirjallisuuden: - Jyränki, Antero - Husa, Jaakko: Valtiosääntöoikeus, 2012, s. 64-372. - Hallberg, Pekka - Karapuu, Heikki - Ojanen, Tuomas - Scheinin, Martin - Tuori, - Kaarlo - Viljanen, Veli-Pekka:Perusoikeudet, (2011), s. 61-213, 227-315, 389-491, 549-604, 671-752 ja 783-808 (eli luvut II ja III.2-4, III.6-8, III.11, III.14-15 ja III.17). Jos opiskelija ei suorita aineistotehtävää, suorittaa hän kirjallisessa tentissä edellä esitetyn kirjallisuuden lisäksi seuraavat artikkelit (e-aineisto): - Ojanen, Tuomas: Valtiosääntöoikeus kansainvälistymisen välittäjänä ja kohteena. Lakimies 2014, s. 937-952. - Ojanen, Tuomas: Perusoikeuspluralismi kotimaisessa tuomioistuimessa. Defensor Legis 2011, s. 442-455. - Tuori, Kaarlo: Tuomarivaltio - uhka vai myytti? Lakimies 2003, 915-943. - Tuori, Kaarlo: Vallanjako - vaiettu oppi. Lakimies 2005, s. 1021-1049 - Viljanen, Veli-Pekka: Onko eduskunnan asema lainsäädäntövallan käyttäjänä muuttunut? Lakimies 2005, s.1050 - 1064.

Opettaja

OTK Juhani Kortteinen

Toteuttaja

Päijät-Hämeen kesäyliopisto

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Opintomaksu

20,00  €

Ilmoittaudu ensin opinnot järjestävään [oppilaitokseen](http://www.paijathameenkesayliopisto.fi/) (tarkista ilmoittautumisaika) ja sen jälkeen avoimeen yliopistoon oppilaitoksen antamien ohjeiden mukaisesti.

Edeltävät opinnot

Johdatus oikeustieteeseen (2-5 op) hyväksytty suorittaminen.