Turun yliopisto Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
×

MA14 B2B-markkinointi 6 op

MA032131, Markkinointi, Turun kauppakorkeakoulu

Sisältö

Kurssilla tarkastellaan yritysmarkkinointia myyjäorganisaation, ostajaorganisaation, asiakassuhteen, markkinointikanavan ja verkoston näkökulmista. Esimerkkien, kirjallisuuden ja harjoitusten avulla perehdytään yritysmarkkinoinnin haasteisiin ja niiden ratkaisemiseen. Opintojakson teemoja ovat mm. organisaation ostokäyttäytyminen, asiakassuhteiden hallinta (CRM), yritysten väliset sopimukset ja B2B-markkinointistrategiat.

Osaamistavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija ymmärtää yritysasiakkaiden erityispiirteitä, yritysmarkkinoiden rakenteita sekä niiden kytköksiä kuluttajamarkkinoihin ja muuhun toimintaympäristöön. Opiskelija ymmärtää ja pystyy analysoimaan markkinointikäytäntöjen ja juridisten sopimusten roolia yritysten välisessä vuorovaikutuksessa, yhteistyössä ja konfliktitilanteissa.

Opintosuoritukset

Osallistuminen opetukseen ja harjoitustyö(t). **Vaadittavien opintosuoritusten lisätiedot** Markkinoinnin pääaineopiskelijat suorittavat kurssin 6 op:n laajuisena. Muut voivat suorittaa opintojakson joko 6 tai 3 op:n laajuisena (jos haluat suorittaa vain 3 op, ota yhteyttä opintosihteriin ennen opintomaksun maksamista)

Opetus

Luento-opetus 20 t, Itsenäinen työskentely. **Toteutustapojen lisätiedot** Luentojen lisäksi opintojaksoon sisältyy 4-6 henkilökohtaista kirjallista tehtävää/casea. **Kevätlukukausi 2018, periodi III (8.1. - 16.2.2018)** maanantaisin klo 14-16 (OP-sali) ja torstaisin klo 8-10 (OP-sali) **HUOM!** Läsnäolo ensimmäisellä opetuskerralla (ma 8.1.) pakollinen! Opetus järjestetään Turun kauppakorkeakoulun tiloissa (Rehtorinpellonkatu 3)

Arviointi

0-5

Kurssilla käytetään ViLLE-oppimisympäristöä, jonka tehtäväpisteiden perusteella määräytyy kurssin arvosana - kurssitentti on poistunut.

Kirjallisuus

1. Ellis, Nick, Business-to-business Marketing. Oxford, Oxford University Press, 2011. 2. Artikkelikokoelma.

Opettaja

Otto Rosendahl

Toteuttaja

Turun yliopisto, Turku

Yhteyshenkilö

[Koulutuspäällikkö Merja Brunnsberg](http://www.utu.fi/fi/yksikot/avoin/yhteystiedot/Sivut/home.aspx), merja.brunnsberg[at]utu.fi [Opintosihteeri Elina Iso-Ilomäki](http://www.utu.fi/fi/yksikot/avoin/yhteystiedot/Sivut/home.aspx), elina.iso-ilomaki[at]utu.fi

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Opintomaksu

90,00  €

Maksetaan verkkopankissa vuorokauden sisällä ilmoittautumisesta.