Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
Jos sinulla ei ole Turun yliopiston käyttäjätunnusta tai tunnuksen voimassaolo on päättynyt, luo tai aktivoi tunnus verkkopankkitunnuksilla. Luo tunnus
×

TM1 Yritys- ja markkinointimaantiede 5 op

TM062004, Talousmaantiede, Turun kauppakorkeakoulu

Sisältö

Opintojaksolla tutustutaan talousmaantieteen keskeisiin käsitteisiin ja teoreettisiin lähestymistapoihin, jotka auttavat ymmärtämään yritysten ja toimialojen sijaintiin liittyviä tekijöitä, kuluttajien aluekäyttäytymistä sekä alueellisen kehityksen prosesseja.

Osaamistavoitteet

Globalisaatiosta ja digitalisaatiosta huolimatta taloudellinen toiminta on edelleen vahvasti riippuvaista alueellisten toimintaympäristöjen tarjoamista mahdollisuuksista. Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää keskeisiä yhteiskunnallisia, taloudellisia ja teknologisia muutostrendejä sekä niiden vaikutuksia yritysten ja toimialojen sijaintiin ja aluekehitykseen. Opiskelija tuntee talousmaantieteen keskeiset käsitteet ja työvälineet sekä osaa hyödyntää niitä yritysten päätöksenteossa, markkinoinnissa ja alueellisen kehittämisen tehtävissä.

Opintosuoritukset

Osallistuminen opetukseen, kirjallinen tentti ja harjoitustyö(t)

Opetus

Luento-opetus 12 t, ryhmätyöskentely, seminaari 4 t **Kevätlukukausi 2018, periodi IV (5.3. - 27.4.2018)** **HUOM!** Kurssin opetus alkaa viikolla 11/2018 Luennot keskiviikkoisin klo 14-16, Osuuskauppa-sali Lisäksi seminaarit: ke 18.4. ja ke 25.4. klo 16-18 (Osuuskauppa-sali) Opetus järjestetään Turun kauppakorkeakoulun tiloissa (Rehtorinpellonkatu 3) **Tentti** Kurssin tentit ilmoitetaan [Kauppakorkeakoulun opintojen kuulustelut]( http://www.utu.fi/fi/yksikot/avoin/opintotarjonta/opinnot-tiedekunnittain/turun-kauppakorkeakoulu/opinnot-turussa/kuulustelut/Sivut/home.aspx) -sivulla julkaistavassa kuulustelujärjestyksessä. Ilmoittaudu tenttiin viimeistään 7 päivää ennen tenttitilaisuutta Avoimen yliopiston Nettiopsussa. Tenttisali ilmoitetaan n. puoli tuntia ennen tenttitilaisuutta kauppakorkeakoulun pääaulan ilmoitustaululla.

Arviointi

0-5

Tentti 60 %, harjoitustyöt 40 %.

Kirjallisuus

1. Dicken, Peter, Global shift - Mapping the changing contours of the world economy. 7th edition, Sage, London, 2015. 2. Muu luennoilla ilmoitettava materiaali

Opettaja

Heli Marjanen

Toteuttaja

Turun yliopisto, Turku

Yhteyshenkilö

[Koulutuspäällikkö Merja Brunnsberg](http://www.utu.fi/fi/yksikot/avoin/yhteystiedot/Sivut/home.aspx), merja.brunnsberg[at]utu.fi [Opintosihteeri Elina Iso-Ilomäki](http://www.utu.fi/fi/yksikot/avoin/yhteystiedot/Sivut/home.aspx), elina.iso-ilomaki[at]utu.fi

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Opintomaksu

75,00  €

Maksetaan verkkopankissa vuorokauden sisällä ilmoittautumisesta.