Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
Jos sinulla ei ole Turun yliopiston käyttäjätunnusta tai tunnuksen voimassaolo on päättynyt, luo tai aktivoi tunnus verkkopankkitunnuksilla. Luo tunnus
×

Oikeushistoria 6 op

ONOM1015, Oikeustiede, Oikeustieteellinen tiedekunta

Sisältö

Opintojakso on oikeustieteelliseen tutkintoon sisältyvä aineopintojen oikeudenalojen perusteiden opintojakso.

Osaamistavoitteet

Opiskelija saa kokonaiskuvan eurooppalaisen oikeudenkäytön, oikeusajattelun ja oikeusjärjestyksien historiasta. Hän tutustuu oikeushistorian pääpiirteisiin ja tieteenalan metodeihin sekä ymmärtää historiallisten, yhteiskunnallisten ja kulttuuristen murrosten vaikutukset oikeuskehitykseen.

Opintosuoritukset

Tentit Tampereen kesäyliopistolla: maanantai 12.3.2018 maanantai 9.4.2018 maanantai 18.6.2018 klo 16:30 - 19:30.

Opetus

Lähiopetus: ma 5.2., ma 19.2. ja ke 21.2.2018 klo 17.00-20.15. Tampere ( Osallistuminen opetukseen (12 oppituntia à 45 min.) ja kirjallinen tentti Tämän kevään luennoilla on mahdollisuus suorittaa debattiosuus, joka korvaa osan kurssikirjallisuudesta ja tentissä kaksi kysymystä. Jos haluaa suorittaa koko oikeushistorian osuuden, täytyy kuitenkin osallistua myös tenttiin. Ilman debattikurssia tentissä on neljä kysymystä (max. 40 pistettä)ja debattikurssin kanssa kaksi kysymystä (max. 20 pistettä + max. 20 pistettä debatista. Debatoinnissa on läsnäolovelvollisuus. Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää ryhmätyönä valmisteltavan kirjallisen työn tekemistä, omaan debattiin osallistumista ja muiden debattien hyväksyttyä seuraamista.

Arviointi

0-5

0-5

Kirjallisuus

1.O. F. Robinson ? T. D. Fergus ? W. M. Gordon, European Legal History (3 ed.), 1-319 (poislukien Skotlannin oikeushistoriaa koskevat sivut 155-168 ja 228-248) 2. Peter Stein: Roman Law in European History, s. 1-130 3. Heikki Pihlajamäki, Johdatus varhaismoderniin oikeushistoriaan 115-162 (Suomi) JA Pia Letto-Vanamo (toim.), Suomen oikeushistorian pääpiirteet: sivut 7-97, 129-167, 188-223; TAI Göran Inger: Svensk rättshistoria (oikeuskehitys vuoteen 1809 asti). Huom.! Debattikurssin suorittaminen korvaa teoksen European Legal History sivut 1-124 ja teoksen Roman Law in European History sivut 38-74.

Opettaja

OTT Iisa Vepsä

Toteuttaja

Tampereen kesäyliopisto

Yhteyshenkilö

Suunnittelija Jaana Varpe, jaana.varpe(at)utu.fi p. 0400 521990 Opintosihteeri Minna Oksanen, minna.oksanen(at)utu.fi p. 040 518 0652

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Opintomaksu

20,00  € (+ yhteistyöoppilaitoksen maksu 160.00 €)

Ilmoittaudu ensin opinnot järjestävään [oppilaitokseen](https://tampereenkesayliopisto.fi/) (tarkista ilmoittautumisaika) ja sen jälkeen avoimeen yliopistoon oppilaitoksen antamien ohjeiden mukaisesti.

Edeltävät opinnot

Opiskelijan tulee olla suorittanut edeltävinä opintoina hyväksytysti opintojakso Johdatus oikeustieteeseen (2-5 op).