Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
Jos sinulla ei ole Turun yliopiston käyttäjätunnusta tai tunnuksen voimassaolo on päättynyt, luo tai aktivoi tunnus verkkopankkitunnuksilla. Luo tunnus
×

Aikuis- ja työelämän koulutus 5 op

AIKK0013, Aikuiskasvatustiede, Kasvatustieteiden tiedekunta

Sisältö

- aikuiskasvatuksen toimintakenttä: muodot ja järjestelmät - aikuiskoulutuksen ajankohtaisia ja kansainvälisiä kysymyksiä - työelämä, oppiminen ja osaamisen kehittäminen - koulutus aikuisen elämässä - aikuispedagogisia kysymyksiä

Osaamistavoitteet

Opiskelija hahmottaa aikuiskasvatuksen monimuotoisen toimintakentän ja tuntee aikuis- ja työelämän koulutukseen kohdistuvaa tutkimusta sekä oppii projekti- ja ryhmätyötaitoja.

Opintosuoritukset

Ryhmätyönä tehtävä projektityö sekä itsearviointi. Vaadittavien opintosuoritusten lisätiedot: Opiskelijat laativat ryhmätöinä projektityöt, jotka perustuvat tutkimuskirjallisuuteen. Työn laatimisessa voidaan hyödyntää myös tutustumiskäyntejä/haastatteluja aikuiskoulutusorganisaatioissa. Ryhmätyöt esitellään Moodlessa. Ryhmässä tehtävän projektityön lisäksi opiskelijat kirjoittavat yksilötöinä lyhyet itsearviointiraportit omasta työskentelystään opintojakson aikana.

Opetus

Opetuksen toteutustavat: Luento-opetus 6 t, verkko-opetus 12 t Opinnot ajalla 1.3. - 4.5.2018. Luennot Turussa tai verkko-oppimisympäristössä to 8.3.2018 klo 17.30-20.00, luentosali PUB2, Publicum, 1 krs., Assistentinkatu 7, tutkija Pertti Laine viikot 10-16 projektityöskentelyä Luennot Turussa tai verkko-oppimisympäristössä to 15.3.2018 klo 18.00-20.30, luentosali EDU3, 3.krs, Educarium, Assistentinkatu 5, tutkija Pertti Laine Luento-oppimispäiväkirjan palautus 23.3.2018 mennessä. Harjoitustyön palautus verkkoalueelle 4.5.2018 mennessä.

Kirjallisuus

Opintojaksoon liittyvä tutkimuskirjallisuus jaetaan opintojakson alussa.

Opettaja

tutkija Pertti Leino

Toteuttaja

Turun yliopisto, Turku

Yhteyshenkilö

[Suunnittelija Eija Siltari, eija.siltari[at]utu.fi](http://www.utu.fi/fi/yksikot/avoin/yhteystiedot/Sivut/home.aspx) [Opintosihteeri Mirja Ylikorpi, mirja.ylikorpi[at]utu.fi](http://www.utu.fi/fi/yksikot/avoin/yhteystiedot/Sivut/home.aspx)

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Opintomaksu

75,00  €

Maksetaan verkkopankissa vuorokauden sisällä ilmoittautumisesta.