Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
Jos sinulla ei ole Turun yliopiston käyttäjätunnusta tai tunnuksen voimassaolo on päättynyt, luo tai aktivoi tunnus verkkopankkitunnuksilla. Luo tunnus
×

Kasvatus- ja koulutussosiologia 4 op

KTL_3320, Kasvatustiede, Kasvatustieteiden tiedekunta

Opintojakso kuuluu kasvatustieteen perusopintoihin (25 op) ja sen voi suorittaa yksittäisenä jaksona.

Sisältö

- sosiologia tieteenä ja ajattelutapana - sosiologian ja kasvatussosiologian keskeiset käsitteet ja teoriasuuntaukset - koulutuksen historiallinen muotoutuminen, yhteiskunnalliset tehtävät ja prosessit - kasvatuksen ja kasvun yhteiskunnalliset ja kulttuuriset ehdot ja mahdollisuudet - kasvatus, koulutus ja sukupuoli - kasvatussosiologinen nuorisotutkimus

Osaamistavoitteet

Opiskelija kiinnostuu pohtimaan kasvatuksen ja koulutuksen kysymyksiä yhteiskunnallisina ja kulttuurisina ilmiöinä, hallitsee sosiologian ja kasvatussosiologian peruskäsitteet, tuntee pääpiirteissään kasvatussosiologian keskeiset teoreettiset lähestymistavat ja tutkimussuuntaukset sekä osaa soveltaa näitä kasvatuksen ja koulutuksen yhteiskunnallisen luonteen hahmottamisessa.

Opintosuoritukset

Essee. Verkkotyöskentelyssä opiskelijat opettelevat tieteellisen kirjoittamista: kirjoittavat 1. version esseestä, josta saavat palautetta opettajalta ja opiskelijatoverilta. Työskentely tapahtuu Moodlessa.

Opetus

Opetuksen toteutustavat: Verkkoluentotallenteita 6 t, Verkko-opetus 9 t keväällä 2018. Verkko-opinnot 19.2. - 20.4.2018. Esseen viimeistely ja palautus pe 20.4.2018.

Kirjallisuus

Esseen pohjana käytettävä kirjallisuus: Antikainen, A., Rinne, R. & Koski, L. 2013. Kasvatussosiologia. Helsinki: PS-kustannus. (luvut 1 - 9) JA artikkeleita.

Opettaja

yliopistonlehtori Rauno Huttunen

Toteuttaja

Turun yliopisto, Turku

Yhteyshenkilö

[Suunnittelija Eija Siltari](http://www.utu.fi/fi/yksikot/avoin/yhteystiedot/Sivut/home.aspx), eija.siltari[at]utu.fi [Opintosihteeri Seija Paavilainen](http://www.utu.fi/fi/yksikot/avoin/yhteystiedot/Sivut/home.aspx), seija.paavilainen[at]utu.fi

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Opintomaksu

60,00  €

Maksetaan verkkopankissa vuorokauden sisällä ilmoittautumisesta.