Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
Jos sinulla ei ole Turun yliopiston käyttäjätunnusta tai tunnuksen voimassaolo on päättynyt, luo tai aktivoi tunnus verkkopankkitunnuksilla. Luo tunnus
×

Oppimisen edellytykset 3 op

PEDA0035, Erityispedagogiikka, Kasvatustieteiden tiedekunta

Erityispedagogiikan perusopintojen aloitusohjaus / Hannele Massinen tiistaina 9.1. klo 17.00-18.45 verkko-oppimisympäristössä osoitteessa https://webmeeting.utu.fi/kasvatustiedeao/ Tilaisuuteen ovat tervetulleita opintoihin ilmoittautuneiden lisäksi opiskelun aloittamista vielä harkitsevat! Ohjeet verkkokokoukseen osallistujille ovat osoitteessa http://www.utu.fi/fi/yksikot/avoin/opiskelijapalvelut/AC_verkkokokousjarjestelman_ohjeet/Sivut/home.aspx

Sisältö

Kognitiiviset ja emotionaaliset oppimisvalmiudet

Osaamistavoitteet

Opiskelijalla on käsitys oppimista säätelevistä kognitiivisista ja emotionaalisista ydinvalmiuksista ja niiden oppimisympäristölle asettamista haasteista. Opiskelija on perehtynyt aihealueen keskeiseen uusimpaan tutkimustietoon.

Opintosuoritukset

Essee yksilö- tai pienryhmätyönä

Opetus

Opetuksen toteutustavat: Verkkoluentotallenne, Verkko-opetus 3 t, Itsenäinen työskentely 78 t Viikko 8 Itsenäinen opiskelu. Viikko 9 Itsenäinen opiskelu ja opiskelun ohjaus Moodlessa. Viikot 10 - 12 Itsenäinen opiskelu ja Oppimisen edellytykset -tehtävän palautus 23.3.2018 mennessä. (Myös toukokuun ja elokuun 2018 loppuun mennessä).

Kirjallisuus

Kirjallisuus ja artikkelit: Hämäläinen, H., Laine, M., Aaltonen, O. & Revonsuo, A. (toim.) 2006. Mieli ja aivot. Kognitiivisen neurotieteen oppikirja. Luku 4. Jaakkola, I., Kanerva, K. & Kyttälä, M. 2012. Lasten työmuistin kehitys ja arviointimenetelmät. Psykologia 4/47, 252 - 266. (Finnassa) Kyttälä, M. 2010. Matemaattisilta taidoiltaan heikkojen lasten ja nuorten visuaalis-spatiaaliset työmuistivalmiudet. NMI-Bulletin 1/2010. (Moodlessa) Vuontela, V. 2010. Kouluikäisten lasten työmuistin toiminta ja kehittyminen. NMI-Bulletin 1/2010. (Moodlessa) Sokka, L., Luotoniemi, E., Numminen, H. & Vedenkannas, U. 2010. Työmuisti oppimisen työkaluna. NMI-Bulletin 1/2010. (Moodlessa) Aro, T. & Laakso, M.-L. 2011. Itsesäätelytaitojen kehitys ja tukeminen, luvut 1- 4. Kujala, T., Krause, C. M., Sajaniemi, N., Silvén, M., Jaakkola, T. & Nyyssölä, K. Aivot, oppimisen valmiudet ja koulunkäynti, luku Oppimisen palapeli, s. 8 - 17. Opetushallitus. Lehtinen, E., Kuusinen, J. & Vauras, M. 2007. 2. uud. painos. Kasvatuspsykologia. Luku 5: Oppimisen ja kehityksen motivationaaliset ehdot, s. 177 - 220. Lepola, J., Laitinen, S. & Kajamies, A. 2013. Pienten lasten motivaation rakenne ja pysyvyys. Psykologia 4/2013. (Finnassa)

Opettaja

Vastuuhenkilö yliopistonlehtori Minna Kyttälä

Toteuttaja

Turun yliopisto, Turku

Yhteyshenkilö

Suunnittelija [Hannele Massinen](http://www.utu.fi/fi/yksikot/avoin/yhteystiedot/Sivut/home.aspx) hannele.massinen[at]utu.fi Opintosihteeri [Ritva Härkönen](http://www.utu.fi/fi/yksikot/avoin/yhteystiedot/Sivut/home.aspx) ritva.harkonen[at]utu.fi

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Opintomaksu

45,00  €

Maksetaan verkkopankissa vuorokauden kuluessa.