Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
Jos sinulla ei ole Turun yliopiston käyttäjätunnusta tai tunnuksen voimassaolo on päättynyt, luo tai aktivoi tunnus verkkopankkitunnuksilla. Luo tunnus
×

P1. Historian taito 5 op

HIST0015, Arkeologia, kulttuuri-, Suomen ja yleinen historia, Humanistinen tiedekunta

Opintojakso kuuluu arkeologian ja historian perusopintoihin ja sen voi suorittaa yksittäisenä jaksona. Jakson voi suorittaa verkossa täysin etäopintoina. Opintojakson suorittamisen jälkeen voi jatkaa perusopintoihin.

Sisältö

1. osiossa opiskelijat saavat käsityksen historiaa koskevan tiedon perusperiaatteista, tutkimusprosessista, tutkimusmenetelmistä sekä lähdeaineistojen käytöstä. Opiskelijoilla on mahdollisuus osallistua kirjaston tarjoamaan tiedonhaun ja informaatiolukutaidon opetukseen (vapaaehtoinen). 2. osiossa perehdytään tutkimuksen lähestymistapoihin, menetelmiin tai aineistotyyppeihin. Kurssiin osallistuvat laativat harjoitustyön, jossa opetellaan tieteellisen esittämistavan periaatteita.

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija tuntee menneisyyden tutkimuksen ja kirjoittamisprosessin pääpiirteet ja pystyy arvioimaan omaa alaansa tieteenä. Hän on tutustunut tutkimukselliseen lähdeviitteiden käyttöön ja osaa viittaamisen perusteet. Osion jälkeen jokainen opiskelija on tutustunut historiaa ja arkeologiaa käsittelevän tiedon tarjoamiin mahdollisuuksiin, tutkimusmenetelmiin, lähdeaineistoihin sekä saanut perusvalmiudet tieteelliseen ajatteluun.

Opintosuoritukset

Osallistuminen verkko-opetukseen, pienryhmätyöskentelyyn sekä harjoitustyö ja sen puhtaaksikirjoittaminen saadun palautteen pohjalta.

Opetus

Verkkokurssi 26.2.-29.4.2018

Opettaja

FM Topi Artukka

Toteuttaja

Turun yliopisto, Turku

Yhteyshenkilö

[Suunnittelija Katriina Mäkinen](http://www.utu.fi/fi/yksikot/avoin/yhteystiedot/Sivut/home.aspx) katriina.makinen[at]utu.fi [Opintosihteeri Sari Hurula](http://www.utu.fi/fi/yksikot/avoin/yhteystiedot/Sivut/home.aspx) sari.hurula[at]utu.fi

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Opintomaksu

75,00  €

Maksetaan verkkopankissa vuorokauden sisällä ilmoittautumisesta.