Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
Jos sinulla ei ole Turun yliopiston käyttäjätunnusta tai tunnuksen voimassaolo on päättynyt, luo tai aktivoi tunnus verkkopankkitunnuksilla. Luo tunnus
×

Monikielisyys ja kielipolitiikka 3 op

SUOM1477, Suomen kieli ja suom-ugr.kielentutk./suomen kieli, Humanistinen tiedekunta

Sisältö

Opintojaksossa saadaan tuntuma monikielisyyden ilmiöön ja käsitteisiin. Opiskelija saa myös käsityksen siitä, miten yksilön omassa arjessaan käyttämät kielet suhteutuvat ympäristön valtakieleen ja miten kielten status vaikuttaa niiden asemaan ja säilymiseen.

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa hahmottaa monikielisyyden merkityksen nykymaailmassa yhteiskunnan, perheen ja yksilön näkökulmasta. Opiskelija ymmärtää monikulttuurisuuden mukanaan tuoman monikielisyyden ja näkee sen sekä haasteena että resurssina yhteiskunnassa.

Opintosuoritukset

Itsenäinen työskentely ja kirjatentti.

Kirjallisuus

- Dufva, Hannele - Pietikäinen, Sari 2009: Moni-ilmeinen monikielisyys. Puhe ja kieli, 29:1, s. 1 - 14. Saatavissa [osoitteessa](ojs.tsv.fi/index.php/pk/article/download/4789/4487) - Latomaa, Sirkku (toim.) Oma kieli kullan kallis. Opas oman äidinkielen opetukseen. Helsinki: Opetushallitus. Sivut 16 - 25, 36 - 56, 156 - 162, 179 - 186. Saatavissa [osoitteessa](http://www.oph.fi/download/46930_OPH_oma_kieli_03092007_www_lock.pdf) - Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet. Opetushallitus 2014. Liitteet 1, 2 ja 3. Sivut 446 - 472. Saatavissa Opetushallituksen sivuilta [osoitteesta]( 163777_perusopetuksen_opetussuunnitelman_perusteet_2014) - Johansson, Marjut - Pyykkö, Riitta (toim.) 2005: Monikielinen Eurooppa. Kielipolitiikkaa ja käytäntöä. Gaudeamus, Helsinki. S. 283 - 357. - Aronin, Larissa - Hufeisen, Britta 2009: The exploration of multilingualism. John Benjamins, Amsterdam. S. 1 - 88, 121 - 138, 155 - 160. - Blommaert, Jan - Rampton, Ben: Language and Superdiversity. Diversities Vol. 13, No. 2, 2011. S. 1 - 21. ISSN2079-6595. Saatavissa [osoitteessa](www.unesco.org/shs/diversities/vol13/issue2/art1) - Aronin, Larissa - Singleton, David: Multilingualism as a New Linguistic Dispensation. International Journal of Multilingualism. Vol. 5, No. 1, 2008. S. 1 - 16. Saatavissa osoitteesta Multilingualism as a New Linguistic Dispensation.

Toteuttaja

Helsingin seudun kesäyliopisto

Yhteyshenkilö

[Suunnittelija Katriina Mäkinen](http://www.utu.fi/fi/yksikot/avoin/yhteystiedot/Sivut/home.aspx) katriina.makinen[at]utu.fi [Opintosihteeri Sari Hurula](http://www.utu.fi/fi/yksikot/avoin/yhteystiedot/Sivut/home.aspx) sari.hurula[at]utu.fi

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Opintomaksu

30,00  €

Avoimen yliopiston opintomaksu maksetaan verkkopankissa vuorokauden sisällä ilmoittautumisesta. Oppilaitos laskuttaa erikseen oman maksunsa. Tarkempia tietoja saa oppilaitoksesta.