Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
Jos sinulla ei ole Turun yliopiston käyttäjätunnusta tai tunnuksen voimassaolo on päättynyt, luo tai aktivoi tunnus verkkopankkitunnuksilla. Luo tunnus
×

Rikosoikeus 8 op

ONOM1011, Oikeustiede, Oikeustieteellinen tiedekunta

Vain Turun kristillisen opiston oikeustieteen linjan opiskelijoille. RYHMÄ TÄYNNÄ!

Sisältö

- Rikosoikeudellisen sääntelyn lähtökohdat - Rikosvastuun yleiset edellytykset - Keskeiset rikostyypit - Rikosoikeudellisen seuraamusjärjestelmän pääpiirteet

Osaamistavoitteet

- Opiskelija ymmärtää, millä perusteella henkilö voidaan asettaa rikosoikeudelliseen vastuuseen ja millaisista teoista vastuu voi seurata - Opiskelija hallitsee rikosoikeudellista vastuuta määrittävät keskeiset yleisten oppien elementit ja hahmottaa niiden keskinäissuhteet - Opiskelija kykenee ratkaisemaan rikosoikeudellisen soveltamisongelman hyödyntämällä oikeudellista lähdemateriaalia - Opiskelija harjoittelee oikeudellisen argumentaation taitoja pienryhmäkeskusteluissa

Opetus

Luennot 24 t 24.1., 25.1., 31.1., 1.2. ja 14.2. (varapäivä 7.2. )klo 16-20 Tentit moodlessa 28.2., 20.3. ja 10.4. ja vapaaehtoinen lisätehtävä, josta voi saada 5 lisäpistettä tenttiin.

Kirjallisuus

Tapani, Jussi ja Tolvanen, Matti: Rikosoikeuden yleinen osa, Vastuuoppi, 2., uudistettu painos, 2013 (e-kirja). Frände, Dan; Matikkala, Jussi; Tapani, Jussi; Tolvanen, Matti; Viljanen, Pekka ja Wahlberg, Markus: Keskeiset rikokset, 3., uudistettu ja laajennettu laitos, 2014. Tapani, Jussi ja Tolvanen, Matti: Rikosoikeus. Rangaistuksen määrääminen ja täytäntöönpano. 2. uudistettu painos 2016.

Opettaja

OTK, varatuomari Jussi Virtanen

  • Kevät 2018
  • Lähiopetus
  • Aineopinnot

Toteuttaja

Turun kristillinen opisto

Yhteyshenkilö

[Suunnittelija Jaana Varpe](http://www.utu.fi/fi/yksikot/avoin/yhteystiedot/Sivut/home.aspx), jaana.varpe[at]utu.fi [Opintosihteeri Minna Oksanen](http://www.utu.fi/fi/yksikot/avoin/yhteystiedot/Sivut/home.aspx), minna.oksanen [at]utu.fi

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Opintomaksu

20,00  €

Ilmoittaudu ensin opinnot järjestävään [oppilaitokseen](http://turunkristillinenopisto.fi/index.php) (tarkista ilmoittautumisaika) ja sen jälkeen avoimeen yliopistoon oppilaitoksen antamien ohjeiden mukaisesti. Tutustu etukäteen [ilmoittautumisohjeisiin ja maksuehtoihin](http://www.utu.fi/fi/yksikot/avoin/opiskelijapalvelut/ilmoittautuminen-opintoihin/Sivut/home.aspx).

Edeltävät opinnot

Johdatus oikeustieteeseen 5 op tai Oikeustieteen johdanto-opintojen (2-3 op) hyväksytty suorittaminen.