Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
Jos sinulla ei ole Turun yliopiston käyttäjätunnusta tai tunnuksen voimassaolo on päättynyt, luo tai aktivoi tunnus verkkopankkitunnuksilla. Luo tunnus
×

Ruotsin kielen kirjallinen ja suullinen viestintä 5 op

KIRUA003, Kieli- ja viestintäopintojen keskus/ruotsi, Ei tiedekuntaa

Sisältö

Kurssilla käsitellään eri alojen asiatekstejä, harjoitellaan kieliopillisia rakenteita ja laaditaan kirjallisia ja suullisia esityksiä. Kurssi vastaa Turun yliopiston humanistisen, kasvatustieteellisen, matemaattis-luonnontieteellisen sekä yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan tutkintovaatimusten mukaista kieltenopetusta. Suorituksen voi hyväksyttää tutkintoon sisältyviin pakollisiin kieli- ja viestintäopintoihin. Kurssin hyväksyttävä suorittaminen vastaa korkeakoulututkinnon suorittaneelta julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavaa suullista ja kirjallista kielitaitoa (ns. ruotsin virkamieskurssi). Taitotaso: B1 - B2

Osaamistavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää oman tieteen- tai ammattialansa puhuttua ja kirjoitettua ruotsin kieltä sekä pystyy keskustelemaan alaansa liittyvistä kysymyksistä asianmukaista sanastoa ja rakenteita käyttäen. Opiskelijan tulee myös kyetä kirjoittamaan ruotsin kielellä sekä yleisiä että oman alansa tekstejä. Lisäksi tavoitteena on, että opiskelija hallitsee ruotsin kieliopilliset perusrakenteet.

Opintosuoritukset

Jotta kurssi voidaan hyväksyä, opiskelijan on tehtävä sekä lähiopetuksessa että verkkosivulla annetut tehtävät ja suoritettava loppukoe.

Opetus

15.2. - 21.5.2018 Kurssin ensimmäinen tapaaminen = verkkolähipäivä: viikolla 7, torstaina 15.2.2018 klo 18:00-20:45 Ilkka Norri. Pidetään tasokoe ja tutustutaan toisiimme sekä verkon kautta lähetettäviin tehtäviin. Läsnäolo kurssin kokonaisuuden kannalta erittäin keskeistä. Paikka: Salon kansalaisopisto / Salon kansalaisopisto, Ylhäistentie 2. Kontaktiopetus (Lindqvist): maanantaisin 17:00-19:30 (välissä 15 minuutin tauko) > Alkaen viikolla 9 yhteensä 12 kertaa (26.2, 5.3, 12.3, 19.3, 26.3, 9.4, 16.4, 23.4, 7.5, 14.5, 21.5. ja 28.5.). Paikka: Salon lukio, Kaherinkatu 2, (keskikerroksen luokka) Villa Villekulla. Tentit 31.5., 18.6. ja 27.8.2018 klo 18:00-20:30 Kurssin omat verkkosivut http://users.utu.fi/inorri/salonkurssi/

Arviointi

0-5

Kirjallinen ja suullinen taito arvioidaan erikseen asteikolla 2 (tyydyttävä) tai 4 (hyvä). Sekä suullinen että kirjallinen osa on suoritettava hyväksytysti, jotta kurssista voi saada todistuksen.

Kirjallisuus

Kurssilla käytetään opettajan ja tutorin laatimaa verkko- ja muuta oheismateriaalia. Kurssilla käytettävä materiaali: opettajien jakaman materiaalin lisäksi kurssilla käytetään kirjaa Ullamaija Fiilin &Kristiina Hakala: Fullträff igen! Ruotsin kielioppi aikuisille (FINN LECTURA: https://finnlectura.fi/oppimateriaalit/fulltraff-igen). Harjoitustehtävien vastaukset löytyvät Finn Lecturan verkkosivuilta www.finnlectura.fi/oheismateriaalit

Opettaja

FL Ilkka Norri ja FM Tor-Erik Linqvist

Toteuttaja

Salon kansalaisopisto, Salo

Yhteyshenkilö

[Suunnittelija Seppo Piiparinen](http://www.utu.fi/fi/yksikot/avoin/yhteystiedot/Sivut/home.aspx) seppo.piiparinen[at]utu.fi [Opintosihteeri Sari Kyöstiö](http://www.utu.fi/fi/yksikot/avoin/yhteystiedot/Sivut/home.aspx) sari.kyostio[at]utu.fi

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Opintomaksu

20,00  €

Avoimen yliopiston opintomaksu maksetaan verkkopankissa, kun ilmoittautuminen on hyväksytty. Oppilaitos laskuttaa erikseen oman maksunsa. Tarkempia tietoja saa oppilaitoksesta.

Edeltävät opinnot

Kurssi sopii opiskelijoille, joilla on edeltävinä opintoina lukion kielitaito tai vastaavat tiedot.