Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
Jos sinulla ei ole Turun yliopiston käyttäjätunnusta tai tunnuksen voimassaolo on päättynyt, luo tai aktivoi tunnus verkkopankkitunnuksilla. Luo tunnus
×

Hallinto-oikeus 7 op

ONOM1008, Oikeustiede, Oikeustieteellinen tiedekunta

Sisältö

- Hallinto-oikeuden järjestelmä - Julkishallinnon organisaatio - Hallintomenettely - Muutoksenhaku ja hallintolainkäyttö - Virkamiesoikeuden perusteet - Kunnallisoikeuden perusteet Opintojakso on oikeustieteelliseen tutkintoon sisältyvä aineopintojen oikeudenalojen perusteiden opintojakso.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on kokonaiskuva hallinto-oikeuden yleisistä opeista, systematiikasta, ratkaisutoiminnasta ja keskeisestä lainsäädännöstä sekä viimeaikaisista kehityspiirteistä. Opiskelija hahmottaa hallinto-oikeuden osana oikeusjärjestystä ja yhteydet oikeustieteelliseen ajatteluun.

Opintosuoritukset

Luento- ja kirjatentti.

Opetus

Luennot 20 t ma 23.4.18, ke 25.4.18, to 26.4.18. to 3.5.18, ma 7.5.18 klo 16.00 - 19.30 Tentti ma 21.5.18, uusinta ma 18.6.18, ma 13.8.18, sekä ke 31.10.18.

Kirjallisuus

- Luennot - Moodlessa/luennoilla ilmoitettava materiaali (ml. säädökset) - Kirjallisuus: Mäenpää, Olli: Hallinto-oikeus (verkkoversio Talentum Fokus 2016), , luvut IV 10, V 1-4, 8-10, VI, VII 1-9 Kulla, Heikki: Hallintomenettelyn perusteet (2015) (myös verkossa ja ekirjana) Mäenpää, Olli: Julkisuus oikeuskulttuurin perustekijänä, Lakimies 2015, s. 1136-1141 (e-lehti).

Opettaja

OTT Mikael Koillinen

  • Kevät 2018
  • Lähiopetus
  • Aineopinnot

Toteuttaja

Päijät-Hämeen kesäyliopisto

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Opintomaksu

20,00  €

Tutustu etukäteen [ilmoittautumisohjeisiin ja maksuehtoihin](http://www.utu.fi/fi/yksikot/avoin/opiskelijapalvelut/ilmoittautuminen-opintoihin/Sivut/home.aspx). Opiskelijat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Huom! Edeltävät opinnot. Ilmoittaudu ensin opinnot järjestävään [oppilaitokseen](http://http://www.paijathameenkesayliopisto.fi/), tarkista ilmoittautumisaika ja sen jälkeen avoimeen yliopistoon oppilaitoksen antamien ohjeiden mukaisesti.

Edeltävät opinnot

Johdatus oikeustieteeseen (2-5 op) hyväksytty suorittaminen.