Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
Jos sinulla ei ole Turun yliopiston käyttäjätunnusta tai tunnuksen voimassaolo on päättynyt, luo tai aktivoi tunnus verkkopankkitunnuksilla. Luo tunnus
×

Koululaisen ravitsemus 3 op

LTAU6424, Lastentautioppi, Lääketieteellinen tiedekunta

Opinnot on suunnattu kaikille aiheesta kiinnostuneille sekä koululaisen ravitsemuksen tietoja työssään tarvitseville.

Sisältö

- Koululaisen ravitsemuksen erityispiirteet - Koululaisen tyypilliset erityisruokavaliot ja niiden hoito - Ravitsemuskasvatus

Osaamistavoitteet

Opintojakson käytyään opiskelijalla on tietoa terveen lapsen ravitsemuksesta ja hän osaa soveltaa näitä koululaisen näkökulman huomioiden. Opiskelija perehtyy terveen lapsen ravitsemukseen ja ravitsemussuosituksiin oppimistehtävän avulla. Opiskelija saa valmiuksia toteuttaa ravitsemuskasvatusta koulussa.

Opintosuoritukset

Osallistuminen luentoihin ja ryhmäopetukseen (10 h, avoimen opiskelijoille ryhmäopetus ei pakollista.) Kirjallinen kuulustelu (luennot ja kirjallisuus)

Opetus

[Kampuskartta](http://www.utu.fi/fi/Yliopisto/kartta/Sivut/home.aspx) to 5.4.2018 klo 14.15 - 16, Ravitsemussuositukset, suomalaisten ravinnonsaanti, Osmo Järvi-sali, Medisiina (kampuskartalla rakennus T30 (1. krs), Kiinamyllynkatu 10. ke 2.5.2018 klo 8.15 - 10, Ravitsemuskasvatus koulussa, koululaisen ravinnon tarve, kouluruokailu ja koululaisen erityisruokavaliot (Kirsi Laitinen). UC12, Tyks, U-sairaala, 12. krs. ke 2.5.2018 klo 10.15 - 12, Lapsen kasvu, potilastapaukset (Harri Niinikoski). UC12, Tyks, U-sairaala, 12. krs. to 3.5.2018 klo 14.15 - 15, Terveystieto oppiaineena ja terveyskasvatus koulussa (Hanna Maijala), Osmo Järvi sali, Medisiina. ma 7.5.2018 klo 10.15 - 12, Yhteenveto, oppimistehtävät (Harri Niinikoski, Kirsi Laitinen), B611 seminaarihuone fysiologia, Medisiina. Moodle-tentin kellonaikaan on tullut muutos (4.5.18). Nyt tentissä ei ole kellonaikaan liittyvää aikarajaa. Moodle-tentti 2 h. 1. viikko 20 ma 14.5. - 18.5.2018 2. viikko 38 ma 17.9. - 21.9.2018 3. viikko 46 ma 12.11. - 16.11.2018

Arviointi

0-5

Numeerinen 0 - 5

Kirjallisuus

1. Fogelholm, M. (toim.) 2003. ratkaisuja ravitsemukseen. ravitsemuskasvatus ja elämänkaari. Helsingin yliopiston koulutus- ja tutkimuskeskus Palmenia. 2. Syödään ja opitaan yhdessä - kouluruokailusuositus. 2017. Valtion ravitsemusneuvottelukunta. 3. Syödään yhdessä ruokasuositukset lapsiperheille. 2016. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja valtion ravitsemusneuvottelukunta. (soveltuvin osin) 4. Suomalaiset ravitsemussuositukset 2014. Terveyttä ruoasta. Valtion ravitsemusneuvottelukunta. http://www.ravitsemusneuvottelukunta.fi/portal/fi/ravitsemussuositukset/suomalaiset+ravitsemussuositukset/ 5. Muu opetuksessa nimettävä kirjallisuus Oheismateriaali: Internetin hakukoneiden (esim. PubMed) kautta saatava tieteellinen kirjallisuus.

Opettaja

Lääketieteellisen ravitsemusopin professori Harri Niinikoski, dosentti Kirsi Laitinen ja yliopistonlehtori Hanna Maijala.

  • Kevät 2018
  • Lähiopetus
  • Perusopinnot

Toteuttaja

Turun yliopisto, Turku

Yhteyshenkilö

[Suunnittelija Katja Kivistö](http://www.utu.fi/fi/yksikot/avoin/yhteystiedot/Sivut/home.aspx), kamkiv[at]utu.fi [Opintosihteeri Heli Lainio](http://www.utu.fi/fi/yksikot/avoin/yhteystiedot/Sivut/home.aspx), heli.lainio[at]utu.fi

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Opintomaksu

45,00  €

Maksetaan verkkopankissa vuorokauden sisällä ilmoittautumisesta.