Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
Jos sinulla ei ole Turun yliopiston käyttäjätunnusta tai tunnuksen voimassaolo on päättynyt, luo tai aktivoi tunnus verkkopankkitunnuksilla. Luo tunnus
×

Työ- ja organisaatiopsykologia 3 op

PSYK3247, Psykologia, Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta

Jatkuvasti suoritettavissa oleva valinnainen opintojakso.

Sisältö

Ihmisen kuormittuminen työssä ja siihen vaikuttavat tekijät, työn kehittäminen, emotionaalinen työ.

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee työ- ja organisaatiopsykologian peruskäsitteet, tutkimusmenetelmät sekä ymmärtää millainen merkitys ihmisen, työn ja työympäristön välisellä vuorovaikutuksella on kuormittumiseen ja työtehoon.

Opintosuoritukset

Tentti Aineopintojen tentit tehdään sähköisessä tenttipalvelussa, joka on käytössä Turussa, Raumalla, Porissa ja Vaasassa. Muualla tenttejä voi tehdä siirtotenttinä. Ennen opintoihin ilmoittautumista on hyvä varmistaa siirtotentin suoritusmahdollisuus ja siirtotenttipalvelun tarjoavan oppilaitoksen perimä siirtotenttimaksu, jonka opiskelija itse maksaa.

Kirjallisuus

Chmiel (ed.): Introduction to Work and Organizational Psychology. A European Perspective.

Toteuttaja

Turun yliopisto, Turku

Yhteyshenkilö

[Suunnittelija Mikko Ylinen](http://www.utu.fi/fi/yksikot/avoin/yhteystiedot/Sivut/home.aspx), mikko.ylinen[at]utu.fi [Opintosihteeri Marjo Grönros](http://www.utu.fi/fi/yksikot/avoin/yhteystiedot/Sivut/home.aspx), marjo.gronros[at]utu.fi

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Opintomaksu

45,00  €

Maksetaan verkkopankissa vuorokauden sisällä ilmoittautumisesta.

Edeltävät opinnot

Psykologian perusopinnot on oltava suoritettuna vähintään hyvin tiedoin.