Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
Jos sinulla ei ole Turun yliopiston käyttäjätunnusta tai tunnuksen voimassaolo on päättynyt, luo tai aktivoi tunnus verkkopankkitunnuksilla. Luo tunnus
×

Johdanto oppimiseen, opetukseen ja arviointiin 6 op

KASA3169, Kasvatustiede, Kasvatustieteiden tiedekunta

Opintojakso kuuluu kasvatustieteen perusopintoihin (25 op) ja sen voi suorittaa yksittäisenä jaksona.

Sisältö

- oppimisen, opetuksen ja arvioinnin keskeiset käsitteet - kohti yhdessä ajattelemisen, työskentelemisen ja arvioimisen kulttuuria

Osaamistavoitteet

Opiskelija hallitsee oppimisen, opetuksen ja arvioinnin malleja sekä peruskäsitteitä ja osaa tarkastella oppimistaan niiden avulla.

Opintosuoritukset

Essee, kaksi harjoitustyötä. Opiskelija tekee esseen yksilö- tai pienryhmätyönä, harjoitustehtävän, käy oppilaitosvierailulla, raportoi siitä opintoryhmässä.

Opetus

Opetuksen toteutustavat: Luento-opetus 6 t, Pienryhmäopetus 9 t keväällä 2018. Monimuoto-opinnot 22.1. - 9.3.2018. Opintoryhmätyöskentely viikoilla 4, 6 ja 8 tai 9 (läsnäolovelvollisuus). Luennot Turussa ja verkko-oppimisympäristössä: ke 24.1.2018 klo 17.30 - 20.00 Heidi Salmento ke 31.1.2018 klo 17.30 - 20.00 Tiina Tuijula Esseen ja kirjallisen tehtävän palautus pe 9.3.2018 mennessä.

Kirjallisuus

Esseen pohjana käytettävä kirjallisuus: Jyrhämä, R., Hellström, M., Uusikylä, K. & Kansanen, P. 2016. Opettajan didaktiikka. Jyväskylä: PS-kustannus. Sahlberg, P. & Sharan S. (toim.) 2002. Yhteistoiminnallisen oppimisen käsikirja. Helsinki: WSOY (sivut 10 - 47 ja yksi vapaasti valittava luku väliltä 1.2. - 2.7). Rauste-von Wright, M., von Wright, J. & Soini, T. 2003 (uudistettu painos). Oppiminen ja koulutus. Helsinki: WSOY. Hattie, J. & Yates, G.C.R. 2013. Visible Learning and the Science of How We Learn. New York: Taylor & Francis. Saatavana e-kirjana. Atjonen, P. 2007. Hyvä, paha arviointi. Jyväskylä: Tammi. Saloviita, T. 2013. Luokka haltuun! Parhaat keinot toimivaan opetukseen. Jyväskylä: PS-kustannus (sivut 18 - 78). Oheiskirjallisuus: Lehtinen, E., Vauras, M. & Lerkkanen, M.-K. 2016. Kasvatuspsykologia. Jyväskylä: PS-kustannus.

Opettaja

yliopistonlehtori Tiina Tuijula

Toteuttaja

Sastamalan opisto

Yhteyshenkilö

[Suunnittelija Eija Siltari](http://www.utu.fi/fi/yksikot/avoin/yhteystiedot/Sivut/home.aspx), eija.siltari[at]utu.fi [Opintosihteeri Seija Paavilainen](http://www.utu.fi/fi/yksikot/avoin/yhteystiedot/Sivut/home.aspx), seija.paavilainen[at]utu.fi

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Opintomaksu

60,00  €

Avoimen yliopiston opintomaksu maksetaan verkkopankissa, kun ilmoittautuminen on hyväksytty. Oppilaitos laskuttaa erikseen oman maksunsa. Tarkempia tietoja saa oppilaitoksesta.