Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
Jos sinulla ei ole Turun yliopiston käyttäjätunnusta tai tunnuksen voimassaolo on päättynyt, luo tai aktivoi tunnus verkkopankkitunnuksilla. Luo tunnus
×

JO4 Organisaatio ja toimintaympäristö, tenttioikeus 6 op

JO022042, Johtaminen ja organisointi, Turun kauppakorkeakoulu

Sisältö

Kurssilla tutustutaan organisaation toimintaympäristön eri tyyppeihin ja tasoihin ja siihen, miten ne eri tavoin voivat vaikuttaa organisaation toimintaan ja säätelevät sen toimintamahdollisuuksia. Lisäksi tarkastellaan sitä, miten organisaatiot ja niissä toimivat ihmiset puolestaan tulkitsevat toimintaympäristöään ja näin samanaikaisesti reagoivat ja vaikuttavat ympäristöönsä. Kurssilla käsiteltäviä teemoja ovat a) organisaation ja sen toimintaympäristön välinen rajapinta sekä toimintaympäristön eri muodot ja tasot, b) tavat ja mekanismit, joilla ympäristön erilaiset teknologiset ja institutionaaliset vaatimukset välittyvät organisaatioon ja c) organisaation oman toiminnan merkitys ja mahdollisuudet vaikuttaa toimintaympäristöönsä strategisen asemoitumisen ja innovatiivisen toiminnan kautta. Oppiainesta konkretisoidaan case-esimerkkien, pohdintatehtävien ja kirjallisten töiden avulla.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää ja osaa analysoida organisaatioita erityisesti osana toimintaympäristöään. Hän tuntee organisaation ja sen toimintaympäristön suhdetta tarkastelevat peruskäsitteet ja näkökulmat, ja osaa soveltaa niitä tämän suhteen tarkasteluun.

Opintosuoritukset

Osallistuminen opetukseen, harjoitustyö(t), essee ja kirjallinen tentti

Opetus

Luento-opetus 28 t. **Toteutustapojen lisätiedot** Luennoilla käydään läpi kurssikirjallisuuden keskeistä sisältöä, jota syvennetään edelleen erilaisten pienryhmäharjoitusten ja pohdintatehtävien avulla. Harjoitustehtäviin sisältyy myös itsenäisesti suoritettavia esseetehtäviä. **Kevätlukukausi 2018, periodi IV (5.3. - 27.4.2018)** **HUOM!** Kurssin opetus alkaa viikolla 11/2018 keskiviikkoisin klo 14-16 (Ls01) ja perjantaisin klo 10-12 (Ls01) Opetus järjestetään Turun kauppakorkeakoulun tiloissa (Rehtorinpellonkatu 3). **Tentti** Kurssiin kuuluu kolme tenttikertaa. Kurssin tentit ilmoitetaan [Kauppakorkeakoulun opintojen kuulustelut]( http://www.utu.fi/fi/yksikot/avoin/opintotarjonta/opinnot-tiedekunnittain/turun-kauppakorkeakoulu/opinnot-turussa/kuulustelut/Sivut/home.aspx) -sivulla julkaistavassa kuulustelujärjestyksessä. Tentit suoritetaan sähköisinä tentteinä Turun yliopiston sähköisessä tenttitilassa (Turku, Pori, Rauma, Vaasa). Sähköisten tenttien tenttiaika varataan etukäteen sähköisestä [tenttis.utu.fi]( https://tenttis.utu.fi/login/) -palvelusta. Ks. [Sähköisen tenttimisen ohjeet]( http://www.utu.fi/fi/yksikko/yliopistopalvelut/opintohallinto/ohjauksen-ja-koulutuksen-tukipalvelut/ok/etentti/Sivut/home.aspx)

Arviointi

0-5

Kirjallisuus

1. Daft, Richard L., Murphy, Jonathan & Wilmott, Hugh (2014) Organization Theory and Design, An International Perspective, 2ndedition, Cengage Learning. Luvut 3, 5-7. 2. Hatch, Mary-Jo & Cunliffe, Ann (2006) Organization Theory: Modern, Symbolic and Postmodern Perspectives, 2nd edition. Oxford University, luku 3 3. Muu kuulustelu- ja oppimateriaali: artikkeleita luennoitsijan ohjeiden mukaan.

Opettaja

Anni Paalumäki

Toteuttaja

Turun yliopisto, Turku

Yhteyshenkilö

[Koulutuspäällikkö Merja Brunnsberg](http://www.utu.fi/fi/yksikot/avoin/yhteystiedot/Sivut/home.aspx), merja.brunnsberg[at]utu.fi [Opintosihteeri Elina Iso-Ilomäki](http://www.utu.fi/fi/yksikot/avoin/yhteystiedot/Sivut/home.aspx), elina.iso-ilomaki[at]utu.fi

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Opintomaksu

90,00  €

Maksetaan verkkopankissa vuorokauden sisällä ilmoittautumisesta.