Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
Jos sinulla ei ole Turun yliopiston käyttäjätunnusta tai tunnuksen voimassaolo on päättynyt, luo tai aktivoi tunnus verkkopankkitunnuksilla. Luo tunnus
×

Kulttuurihistorian perusopinnot 25 op

KUHI0180, Kulttuurihistoria, Humanistinen tiedekunta

Opinnot järjestetään Alkio-opistossa. Ilmoittaudu ensin suoraan opinnot järjestävään [oppilaitokseen](http://www.alkio.fi).

Osaamistavoitteet

Kulttuurihistorian perusopinnoissa opiskelija tutustuu kulttuurihistoriallisen ajattelun perusteisiin. Opintokokonaisuuden tarkoituksena on antaa opiskelijalle käsitys kulttuurihistorian perusteista ja historiatieteestä. Päämääränä on problematisoida opiskelijan historiakuvaa ja ajan periodisoimisen tapoja sekä opetella kulttuurihistorian tutkimusten analyyttista lukemista. Hän harjoittelee kulttuurihistoriallisen kirjoittamisen perusteita ja tutustuu myös yliopisto-opetuksen erilaisiin muotoihin ja suoritustapoihin.

Opetus

Perusopinnot järjestetään monimuoto- opintoina [Alkio-opistossa](http://www.alkio.fi/). Opinnot alkavat syyskuussa 2018 ja päättyvät huhtikuussa 2019.Opintoihin sisältyy tuutorin ohjaamaa opintoryhmätyöskentelyä,verkon kautta välitettäviä luentoja, työskentelyä Moodle - oppimisympäristössä, kirjallisia tehtäviä ja kirjatenttejä

P1. Kulttuurihistorian aikakaudet 5 op (KUHI0238)

Sisältö

Opintojaksolla tutustutaan kulttuurihistoriaan tieteenalana, kulttuurihistoriallisen ajattelun ja tutkimuksen peruskäsitteisiin sekä opastetaan historiantutkimuksen lukemisen ja tulkinnan lähtökohtiin. Jakso perehdyttää länsimaisen kulttuurin vaiheisiin tuutoroidun verkkokurssin, luettavan kirjallisuuden ja harjoitustehtävien avulla.

Osaamistavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija hallitsee kulttuurihistoriallisen ajattelun ja tutkimuksen peruskäsitteet sekä kulttuurihistorian näkökulmallisuuden. Hän tuntee länsimaisen kulttuurihistorian pääpiirteet ja on tutustunut kulttuurihistoriallisen tutkimuksen lukemiseen ja tulkinnan lähtökohtiin.

Opintosuoritukset

Työskentely opintoryhmässä.

Arviointi

0-5

Kurssin arvosanaksi tulee tentin arvosana. Harjoitustyöt arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Kurssin arvosana edellyttää molempien hyväksyttyä suoritusta.

Kirjallisuus

Kurssin moodle-alueella ilmoitettava aineisto.

Lisätiedot

Opiskelijat, jotka suorittavat sekä historian että kulttuurihistorian perusopinnot, sopivat korvaavasta suorituksesta kulttuurihistorian perusopintojen vastuuopettajan kanssa.

P2. Kulttuurihistorian metodologia ja historia 5 op (KUHI0292)

Sisältö

Opintojaksolla tutustutaan omatoimisesti moodle-alueella jaettuun kirjallisuuteen, aineistoon ja tehdään harjoitustehtäviä annettujen aiheiden pohjalta. Opintojakso luo katsauksen kulttuurihistorian ideaan, tutkimusmenetelmiin ja aineistoihin sekä kulttuurihistorian määritelmiin ja näkökulmiin 1800-luvulta tähän päivään.

Osaamistavoitteet

Opiskelija saa yleiskuvan kulttuurihistorian luonteesta, tavoitteista ja vaiheista niin Suomessa kuin kansainvälisesti.

Opintosuoritukset

Työskentely opintoryhmässä.

Arviointi

0-5

Kirjallisuus

Moodlessa jaettava aineisto

Lisätiedot

Mikäli opiskelija on jo suorittanut kohdan P2 osana historian perusopintoja, sopii hän kohdan korvaavasta 5 op:n suorituksesta kulttuurihistorian perusopintojen vastuuopettajan kanssa.

P3. Kulttuurihistoria ja menneisyyden läsnäolo 5 op (KUHI0240)

Sisältö

Historia on monin tavoin läsnä ihmisten ja yhteisöjen elämässä. Opintojaksossa tarkastellaan menneisyyden näkymistä nykyajassa. Historiakulttuurin tutkimuksen lisäksi jakso valaisee menneisyydestä kertomisen ja nykyhetken vuorovaikutussuhteita. Samalla pohditaan menneisyyden läsnäolon ammatillista merkitystä: miten menneisyys elää opetuksessa, kulttuurin eri aloilla ja työelämässä.

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa eritellä historian ja muistin kulttuurisia ja yhteiskunnallisia yhteyksiä ja ymmärtää muistamisen eettisiä näkökohtia ja ylipäänsä historiallisen tiedon käyttöä.

Opintosuoritukset

Työskentely opintoryhmässä.

Arviointi

0-5

Kirjallisuus

**Pakolliset:** - Medeiasta pronssisoturiin. Kuka tekee menneestä historiaa? Toim. Pertti Grönholm ja Anna Sivula. 2010 - Aleksijevits, Svetlana: Tsernobylistä nousee rukous. 2015 sekä **toinen** seuraavista: - Sebald, W.G: Ilmasota ja kirjallisuus (2014) - [IC-98: A View from the Other Side](http://vimeo.com/59128708)

P4. Kulttuurihistorian tutkimusalat 10 op (KUHI0293)

Sisältö

Opintojakson aikana syvennetään etenkin kurssin P2 Kulttuurihistorian aikakaudet tarjoamia tietoja ja tulkintoja. Jaksossa perehdytään kulttuurihistorian tutkimusaloihin. Kohdan teemat ja opetus antavat kuvan kulttuurihistorian monipuolisesta kentästä ja tutkimuksellisista mahdollisuuksista.

Osaamistavoitteet

Opintojakso antaa mahdollisuuden perehtyä kulttuurihistorian tutkimusaloihin ja syventää tietämystä. Jakson jälkeen opiskelija osaa jäsentää menneisyyttä sekä aikakausien että teemojen avulla.

Opintosuoritukset

Tentti tai essee tai lukupäiväkirja. Jakso suoritetaan kahtena 5 op:n laajuisena osiona.

Arviointi

0-5

Kirjallisuus

**1. Antiikin ja keskiajan kulttuurihistoriaa, 5op** - Mustakallio, Katariina: Uskonto ja yhteisö antiikin Roomassa. 2008. - Roomalaisten arkea ja juhlaa. Toim. Marja-Leena Hänninen ja Maijastiina Kahlos. 2004. - Turun tuomiokirkon suojissa. Pohjoinen hiippakuntakeskus keski- ja uuden ajan alun Euroopassa. Toim. Marjo Kaartinen, Marika Räsänen ja Reima Välimäki. 2012. **2. Uuden ajan kulttuurihistoria, 5 op** - Korhonen, Anu: Kiusanhenki. Sukupuoli ja huumori uuden ajan alussa. 2013 (e-kirja 2016). - Miettinen, Tiina: Piikojen valtakunta. Nainen, työ ja perhe 1600 - 1700-luvuilla. 2015. - Ilmakunnas, Johanna: Joutilaat ja ahkerat. Kirjoituksia 1700- luvun Euroopasta. 2016. **3. 1800- luvun kulttuurihistoria 5 op** - Menneen ja tulevan välillä. 1800-luvun kulttuurihistorian lukukirja. Toim. Hannu Salmi. 2011. (tulee sähköisenä) - Konttinen, Riitta: Onnellista asua maalla. Tuusulanjärven taitelijayhteisö. 2014. - Keravuori, Kirsi: "Rakkaat poikaiset" Simon ja Vilhelmiina Janssonin perhekirjeet egodokumentteina 1858-1887. 2014. (saatavana sähköisenä, Doria) **4. Kansainvälisyys ja Suomen kulttuurihistoria, 5op** - Kosmopoliittisuus, monikulttuurisuus, kansainvälisyys. Kulttuurihistoriallisia näkökulmia. Toim. Anne Ollila ja Juhana Saarela. 2013. - Laamanen, Ville: Suuri levottomuus. Olavi Paavolaisen kulttuurinen katse ja matkat 1936 - 1939. 2014. - Urponen, Maija: Yli kaikkien rajojen. Helsingin olympialaiset ja Armi Kuusela kansainvälisyyden kynnyksellä. 2010. **5. Perheen historia 5 op** - Kasvatus ja aika - lehden perhe- teemanumero 1/2016. Toim. Ilana Aalto, Johanna Ilmakunnas ja Mia Korpiola. (sähköinen) - Työläisperhe arjessa ja kriiseissä. Toim. Kirsi-Marja Hytönen ja Tuomas Laine-Frigren 2015 - Aalto, Ilana: Isyyden aika. Historia, sukupuoli ja valta 1990- luvun isyyskeskusteluissa. 2012 (saatavana sähköisenä) **6. Sodan historia, 5op** - Ihminen sodassa. Suomalaisten kokemuksia talvi- ja jatkosodasta. Toim. Tiina Kinnunen ja Ville Kivimäki. 2006 - No Pasarán. Espanjan sisällissodan kulttuurihistoriaa. Toim. Hanne Koivisto ja Raimo Parikka. 2015. (ei sivuja 227 - 281)(sähköisenä) - Ennen ja nyt - lehden sodan teemanumerot I-II ( 4/2015 ja 1/ 2016 refereeartikkelit ja artikkelit) Toim. Taneli Hiltunen. (sähköisenä).

Toteuttaja

Alkio-opisto

Yhteyshenkilö

[Suunnittelija Katriina Mäkinen](http://www.utu.fi/fi/yksikot/avoin/yhteystiedot/Sivut/home.aspx) katriina.makinen[at]utu.fi [Opintosihteeri Sari Hurula](http://www.utu.fi/fi/yksikot/avoin/yhteystiedot/Sivut/home.aspx) sari.hurula[at]utu.fi

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Opintomaksu

250,00  €

Avoimen yliopiston opintomaksu laskutetaan opinnot järjestävän oppilaitoksen välityksellä. Lisäksi oppilaitos laskuttaa oman maksunsa. Tarkempia tietoja saa oppilaitoksesta.