Turun yliopisto Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
Jos sinulla ei ole Turun yliopiston käyttäjätunnusta tai tunnuksen voimassaolo on päättynyt, luo tai aktivoi tunnus verkkopankkitunnuksilla. Luo tunnus
×

KKV5 Tilastolliset perustaidot 6 op

KTL_0013, Kasvatustiede, Kasvatustieteiden tiedekunta

Opintojaksolla opiskellaan tilastomenetelmien ja empiiristen tutkimus- ja analyysimentelmien perusasioita hyödyntäen SPSS-tilasto-ohjelmaa. Avoimen yliopiston opiskelijat saavat ohjelman opintojakson ajaksi käyttöönsä. Tilastolliset perustaidot -opintojakso antaa valmiuksia opinnäytetyön tekemiselle etenkin kasvatustieteellisen alan, mutta myös muiden alojen opiskelijoille. Edellytyksenä opintojaksolle osallistumiselle on tietokoneenkäytön perusvalmiuksien hallinta. Suosituksena on, että opintojakso suoritetaan ennen proseminaaria tai sen aikana, tai ennen tutkinto-opintoja. Opintojakso vastaa KTL_0013 Tilastolliset perustaidot 6 op -opintojaksoa, joka kuuluu kasvatustieteiden koulutukseen (aikuiskasvatustiede, erityispedagogiikka, kasvatustiede) sisältyviin yleisopintoihin.

Sisältö

- empiirisen tutkimusaineiston valmisteluun ja kuvaamiseen perehtyminen SPSS-ohjelmistoa käyttäen - tilastollisten perusanalyysien toteuttamisen ja tulkitsemisen harjoittelu SPSS-ohjelmalla (mm. riippumattomien otosten t-testi, toistettujen mittausten t-testi, yksisuuntainen varianssianalyysi, Pearsonin tulomomenttikorrelaatiokerroin sekä em. testien epäparametriset vastineet) - tilastoanalyysien tulosten raportoinnin harjoittelu

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee tilastollisten menetelmien erilaisia käyttömahdollisuuksia kasvatustieteellisessä tutkimuksessa sekä ymmärtää niihin liittyvät keskeisimmät käsitteet ja tilastollisen testaamisen peruslogiikan. Opiskelija hallitsee empiirisen tutkimusaineiston valmistelun, kuvaamisen ja analysoinnin sekä tulosten tulkinnan ja esittämisen perusteet.

Opintosuoritukset

Harjoitustyöt ja moodletentti

Opetus

6 t verkko-luentoja, 27 t harjoituksia Opintojakso järjestetään 28.3. - 6.6.2019 intensiivikurssina, johon sisältyy verkko-opiskelua, itsenäistä opiskelua, 3 lähiopetusviikonloppua Turun yliopistossa (läsnäolovelvollisuus) ja moodletentti (yksilö- ja aineistotentti, joka tehdään oppimisympäristössä alla mainittuna ajankohtana). Ennakkotehtävän palautus 2.4.2019, lähiopetusviikonloput Turussa, Educarium, Assistentinkatu 5, atk-luokka 357, 3. kerros: 6.-7.4., 27.-28.4. ja 18.-19.5.2019 klo 10.00-15.00. Huom. opetuksessa läsnäolovelvollisuus. 1. harjoitustyön palautus ke 24.4.2019, 2. harjoitustyön palautus ke 15.5.2019 ja 3. harjoitustyön palautus ma 3.6.2019. Moodletentti to 6.6.2019, rästimoodletentit: ke 26.6. ja ma 15.7.2019

Arviointi

Hyväksytty/ Hylätty

Kirjallisuus

Luento- ja harjoitusmateriaalit Tähtinen, J., Laakkonen, E. & Broberg, M. 2011. Tilastollisen aineiston käsittelyn ja tulkinnan perusteita. Turun yliopisto: Kasvatustieteiden tiedekunta.

Opettaja

projektitutkija Jenni Tikkanen

Toteuttaja

Turun yliopisto, Turku

Yhteyshenkilö

[Suunnittelija Eija Siltari, eija.siltari[at]utu.fi](http://www.utu.fi/fi/yksikot/avoin/yhteystiedot/Sivut/home.aspx) [Opintosihteeri Mirja Ylikorpi, mirja.ylikorpi[at]utu.fi](http://www.utu.fi/fi/yksikot/avoin/yhteystiedot/Sivut/home.aspx)

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Opintomaksu

90,00  €

Maksetaan verkkopankissa vuorokauden sisällä ilmoittautumisesta. Kurssi aloitetaan kun ilmoittautuneita opiskelijoita on vähintään 10. Ilmoittautuneille lähetetään tarkempia tietoja opinnoista sähköpostitse noin viikkoa ennen opintojen alkamista.