Turun yliopisto Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
Jos sinulla ei ole Turun yliopiston käyttäjätunnusta tai tunnuksen voimassaolo on päättynyt, luo tai aktivoi tunnus verkkopankkitunnuksilla. Luo tunnus
×

Kehitys- ja kasvatuspsykologia 4 op

KASA3002, Kasvatustiede, Kasvatustieteiden tiedekunta

Kehitys- ja kasvatuspsykologia -opintojakso on osa kasvatustieteen perusopintoja (25 op) ja sen voi opiskella yksittäisenä jaksona.

Sisältö

- lapsen, nuoren ja aikuisen kognitiivisen, emotionaalisen ja sosiaalisen kehityksen lainalaisuudet ja peruskäsitteet erilaisten teorioiden valossa - keskeiset motivaatioteoriat ja peruskäsitteet oppimisen psykologiasta - erilaisten oppimis- ja kasvuympäristöjen vaikutusmekanismit - kasvatus- ja kehityspsykologian keskeiset tutkimusmenetelmät esimerkinomaisesti sisältöteemoihin liittyneinä

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee havaitsemisen, oppimisen, ajattelun, tunne-elämän ja käyttäytymisen kehitys- ja kasvatuspsykologiset peruskäsitteet ja lainalaisuudet, ymmärtää vuorovaikutuksen merkityksen yksilön kehityksen ja oppimisen tukemisessa perheen, varhaiskasvatuksen, kouluopetuksen, opiskeluympäristöjen ja työelämän näkökulmasta.

Opintosuoritukset

Kirjallinen tentti. Tentti suoritetaan yhdellä kertaa yksilö- tai ryhmätenttinä, sähköisenä tenttinä tai moodletenttinä.

Opetus

Opetuksen toteutustavat: verkkoluentotallenteet 6 t, verkko-opetus 9 t Verkko-opinnot 2.5.-12.6.2019 Yksilö- tai ryhmätentti ke 12.6.2019 klo 18.00-21.00 PharmaCityn auditorio Pha1, It. Pitkäkatu 4 B, 1. krs. tai moodletentti 12.6. klo 18.00-14.6.2019 klo 18 (21.-23.8. ja lokakuussa 2019) TAI sähköinen tentti 3.-14.6. ja 12.-30.8.2019 [Katso yleisohjeet Tentit ja tenttiminen -sivulta](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/ilmoittautuminen-ja-opiskelijapalvelut/tentit).

Arviointi

0-5

Kirjallisuus

Tentittävä kirjallisuus: 1. Lehtinen, E., Vauras, M. & Lerkkanen, M.-K. 2016. Kasvatuspsykologia. Jyväskylä: PS-kustannus. JA 2. Nurmi, J-E, Ahonen T., Lyytinen, H., Lyytinen, P., Pulkkinen, L. & Ruoppila, I. 2014. Ihmisen psykologinen kehitys. Jyväskylä: PS-kustannus. Seuraavat artikkelit: Niemivirta, M., Pulkka, A-T., Tapola, A. & Tuominen-Soini, H. 2013. Tavoiteorientaatioprofiilit ja niiden yhteys tilannekohtaiseen motivaatioon ja päättelytehtävässä suoriutumiseen. Kasvatus 44 (5), 533-547. Isosävi, S. & Lundén, M. 2013. Vanhemman ja vauvan vuorovaikutuksellinen yhteissäätely. Psykologia 48 (05-06), 371-382.

Opettaja

Yliopistonlehtori Tiina Tuijula

Toteuttaja

Turun yliopisto, Turku

Yhteyshenkilö

[Suunnittelija Eija Siltari](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot), eija.siltari[at]utu.fi [Opintosihteeri Mirja Ylikorpi](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot), mirja.ylikorpi[at]utu.fi

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Opintomaksu

60,00  €

Maksetaan verkkopankissa vuorokauden sisällä ilmoittautumisesta.