Turun yliopisto Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
Jos sinulla ei ole Turun yliopiston käyttäjätunnusta tai tunnuksen voimassaolo on päättynyt, luo tai aktivoi tunnus verkkopankkitunnuksilla. Luo tunnus
×

Aluemaantieteen perusteet (TY:n perustutkinto-opiskelijat) 5 op

MAAN6043, Maantiede, Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta

Opiskelijakiintiö on täynnä. Voit halutessasi osallistua [opintoihin](https://nettiopsu.utu.fi/avoin/ilmoittautuminen/hakukohteet/29034) samaan tapaan kuin muut avoimen yliopiston opiskelijat ts. ilmoittautumalla tavalliseen tapaan ja maksamalla normaalin opintomaksun. Voit ilmoittautua opintoihin kiintiön puitteissa, jos olet Turun yliopiston läsnä oleva perustutkinto-opiskelija.

Sisältö

Kurssilla tutustutaan aluksi aluemaantieteen lähestymistapaan ja käsitteisiin. Lyhyen teoriaosuuden jälkeen työskennellään pienryhmissä. Ensin laaditaan aluemaantieteellinen analyysi valitusta alueesta, minkä jälkeen tarkastellaan jonkun ilmiön alueellista vaihtelua maapallolla ja valitulla alueella. Aluemaantieteellistä analyysiä käytetään selittämään ilmiöön liittyviä alueellisia vuorovaikutuksia.

Osaamistavoitteet

Opiskelija hahmottaa aluemaantieteellisen lähestymistavan ja tuntee sen keskeiset käsitteet ja vaiheet. Opiskelija osaa tarkastella alueita aluemaantieteen lähtökohdista ja ymmärtää keskeisten kehitys- ja muutostrendien sekä ilmiöiden alueellisuutta maapallolla. Hän tunnistaa ja osaa arvioida eri aluetasojen välisiä vuorovaikutuksia ja osaa muodostaa alueellisia synteesejä, joissa yhdistyvät luonnon, ihmisen ja yhteiskunnan prosessien alueelliset ilmentymät. Kurssin työskentelytavat tukevat myös opiskelu-, projektinhallinta- ja ryhmätyötaitojen sekä tieteellisen kirjoittamisen kehittymistä.

Opintosuoritukset

Ryhmätyötä korvaava tehtävä ja oppimispäiväkirja (palautetaan samaan aikaan).

Opetus

Kesällä opinnot voi aloittaa oman aikataulun mukaan aikaisintaan toukokuussa. Opinnot on suoritettavissa itsenäisesti verkko-opintoina [Moodlessa](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/ilmoittautuminen-ja-opiskelijapalvelut/moodle-ohjeet) olevien ohjeiden mukaan. Moodlessa on myös verkkoluentoja ja/tai muuta opiskelua tukevaa materiaalia. Lisäksi suunnittelija Lotta Nyholmilta saa opintoneuvontaa kesällä (loma-aikaa lukuun ottamatta). Esseen ja muut kirjalliset tehtävät voi palauttaa seuraaviin palautuspäiviin mennessä: 14.6., 31.7. ja 15.8.2019. Opiskelija voi käytännössä palauttaa tehtävän aiemminkin, mutta opettajien palautteet tulevat kolmen viikon kuluessa näistä päivämääristä. Huomioithan tehtäviä palauttaessasi oman opinto-oikeutesi keston. Jos suoritus ei mene läpi, on viimeinen mahdollinen palautuspäivä 30.9.

Arviointi

0-5

Kirjallisuus

Kurssin Moodle-alue ja sähköinen kirja: Lester Rowntree, Martin Lewis, Marie Price, William Wyckoff (2018): Diversity Amid Globalization: World Regions, Environment, Development, 7th Edition ISBN-13: 978-0134667096 ISBN-10: 0134667093.

Opettaja

FM Elina Holmberg

Toteuttaja

Turun yliopisto, Turku

Yhteyshenkilö

[Suunnittelija Lotta Nyholm](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot), lotta.nyholm[at]utu.fi [Opintosihteeri Maija Immonen](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot), maija.immonen[at]utu.fi

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Opintomaksu

0,00  €

Opintojakso on maksuton TY:n perustutkinto-opiskelijoille.