Turun yliopisto Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
Jos sinulla ei ole Turun yliopiston käyttäjätunnusta tai tunnuksen voimassaolo on päättynyt, luo tai aktivoi tunnus verkkopankkitunnuksilla. Luo tunnus
×

Klimatologia (TY:n perustutkinto-opiskelijat) 3 op

MAAN6153, Maantiede, Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta

Opiskelijakiintiö on täynnä. Voit halutessasi osallistua [opintoihin](https://nettiopsu.utu.fi/avoin/ilmoittautuminen/hakukohteet/29036) samaan tapaan kuin muut avoimen yliopiston opiskelijat ts. ilmoittautumalla tavalliseen tapaan ja maksamalla normaalin opintomaksun. Voit ilmoittautua opintoihin kiintiön puitteissa, jos olet Turun yliopiston läsnä oleva perustutkinto-opiskelija.

Sisältö

Opinnoissa käsitellään mm. seuraavia aihepiirejä: ilmakehä ja energia; kosteus ja pilvet; sade ja haihdunta; ilmavirtaukset; valtameren ilmastokytkennät; sääsysteemit; paikallisilmastot; globaalit ilmastoluokitukset sekä ilmastonmuutos.

Osaamistavoitteet

Saadaan kokonaiskuva maapallon ilmastojärjestelmää säätelevistä tekijöistä ja ilmaston alueellisista piirteistä. Ymmärretään ilmastoa ja sääilmiöitä ohjaavien prosessien toimintaa. Osataan soveltaa prosessien vaikutuksia eri tilanteissa (esim. sateen synty). Kyetään analysoimaan prosessien ja ilmiöiden välisiä vuorovaikutuksia (esim. ENSO-ilmiö). Kyetään syntetisoimaan laajoja kokonaisuuksia kuten ilmastoluokkia ja -alueita. Osataan arvioida ihmisen vaikutuksia maapallon ilmastojärjestelmään eri mittakaavatasoilla.

Opintosuoritukset

Verkkoharjoitusta korvaava työ, monivalinta- ja essee- Moodletentit.

Opetus

Kesällä opinnot voi aloittaa oman aikataulun mukaan aikaisintaan toukokuussa. Opinnot on suoritettavissa itsenäisesti verkko-opintoina [Moodlessa](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/ilmoittautuminen-ja-opiskelijapalvelut/moodle-ohjeet) olevien ohjeiden mukaan. Moodlessa on myös verkkoluentoja ja/tai muuta opiskelua tukevaa materiaalia. Lisäksi suunnittelija Lotta Nyholmilta saa opintoneuvontaa kesällä (loma-aikaa lukuun ottamatta). Opinto-oikeuteen kuuluu kolme tenttikertaa. Esseemuotoisen Moodletentin tenttipäivät ovat 12.6., 21.8. ja 18.9.2019. Monivalintatentin voi suorittaa Moodlessa milloin tahansa opinto-oikeuden aikana. Verkkoharjoitusta korvaavan työn voi palauttaa seuraaviin palautuspäiviin mennessä: 14.6., 31.7. ja 15.8.2019. Opiskelija voi käytännössä palauttaa tehtävän aiemminkin, mutta opettajien palautteet tulevat kolmen viikon kuluessa näistä päivämääristä. Huomioithan tehtäviä palauttaessasi oman opinto-oikeutesi keston. Jos suoritus ei mene läpi, on viimeinen mahdollinen palautuspäivä 30.9.

Arviointi

0-5

Kirjallisuus

Opintojakson pakollinen oppimateriaali: 1. Karttunen, H., Koistinen, J., Saltikoff, E. & Manner, O. (2008). Ilmakehä, sää ja ilmasto. Sivut 1-367. Ursa. tai vanhempi versio: Karttunen, H., Koistinen, J., Saltikoff, E. & Manner, O. (2002). Ilmakehä ja sää. 4. painos. Sivut 1?259. Ursa. 2. Jukka Käyhkö. Globaalit ilmastoluokitukset -opetusmoniste (verkossa). 3. HALLITUSTENVÄLINEN ILMASTONMUUTOSPANEELI (IPCC) ILMASTONMUUTOS V. 2013: LUONNONTIETEELLINEN PERUSTA YHTEENVETO PÄÄTÖKSENTEKIJÖILLE SUOMEKSI Ensimmäisen työryhmän osuus IPCC:n 5. arviointiraportissa 4. Moodlesivuilla olevat luentonauhoitukset + niiden oheismateriaali Oheislukemisto (vapaaehtoinen, ei sisälly oppivaatimuksiin): Rönkä, Mia (2010). Ilmastonmuutos. Teoksessa Gustafsson, J. & Juslin, L. (toim.): Maailmanlaajuiset ympäristöongelmat. Uhkakuvista yhteistyöhön. 6., uudistettu painos. Turku: Koulutus- ja kehittämiskeskus Brahea, s. 1-30. (verkossa) Ari Venäläinen et al. (toim. 2007). Sään ääri-ilmiöistä Suomessa. Raportteja 2007:4. Ilmatieteen laitos, Helsinki.

Opettaja

FT, KTM Juuso Suomi

Toteuttaja

Turun yliopisto, Turku

Yhteyshenkilö

[Suunnittelija Lotta Nyholm](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot), lotta.nyholm[at]utu.fi [Opintosihteeri Maija Immonen](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot), maija.immonen[at]utu.fi

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Opintomaksu

0,00  €

Opintojakso on maksuton TY:n perustutkinto-opiskelijoille.