Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
Jos sinulla ei ole Turun yliopiston käyttäjätunnusta tai tunnuksen voimassaolo on päättynyt, luo tai aktivoi tunnus verkkopankkitunnuksilla. Luo tunnus
×

Suomen kielen kirjallinen viestintä (TY:n tutkinto-opiskelijat) 2 op

SUOM1414, Kieli- ja viestintäopintojen keskus/suomi, Ei tiedekuntaa

Ennakkotietoa

Sisältö

Perehdytään akateemisiin tekstitaitoihin, asiatyylin ominaispiirteisiin ja asia-tekstien rakenteeseen. Opetellaan tuottamaan opinnoissa keskeisiä tekstilaje-ja. Perehdytään kirjoitusprosessin vaiheisiin. Tarkastellaan lukijan ja konteks-tin huomioimista tekstin rakentamisessa ja sanonnan muotoilussa. Kerrataan yleiskielen oikeakielisyyssääntöjä ja opetellaan hyödyntämään kieli- ja kirjoi-tusoppaita. Opetus on Turun yliopiston humanistisen, kasvatustieteiden, luonnontieteiden ja tekniikan, oikeustieteellisen ja yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan tutkinto-vaatimusten mukaista ja kursin suorituksen voi liittää tutkintoon sisältyviin pakollisiin kieli- ja viestintäopintoihin.

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa tuottaa oikeakielistä, asiatyylistä ja yleiskielistä suomenkielistä tekstiä. Hän tuntee keskeisimmät asiatyylin ja eri asiatekstilajien ominaispiir-teet. Opiskelija pystyy osallistumaan akateemiseen viestintään ja osaa muo-kata tekstiään tilanteen ja lukijakunnan mukaan. Hän ymmärtää, mikä mer-kitys ja tehtävä suomen kielellä on nyky-yhteiskunnassa ja tieteellisessä vies-tinnässä. Opiskelija osaa soveltaa kielenhuollon ohjeita, hyödyntää kirjoitus- ja tekstinhuolto-oppaita ja kehittää akateemisia tekstitaitojaan.

Opintosuoritukset

Aktiivinen osallistuminen opetukseen (80%), harjoitustehtävät ja kirjallinen tentti

Opetus

Ryhmäopetus 14 t (sisältää tentin), harjoitukset 4 t Opetus Sirkkala,Seminaarisali E123, Kaivokatu 12, [Kartta](https://helppopas.fi/map/turun-yliopisto) Ti 7.5. klo 13.00-14.30 ja To 9.5. klo 13.00-15.15 Ti 14.5. klo 13.00-14.30 To 16.5. klo 13.00-14.30 Ti 21.5. klo 13.00-14.30 To 23.5. klo 13.00-15.15 Pe 31.5. klo 13.00-14.30 Ensimmäinen tentti 7.6. klo 13-14.30 Sirkkala, Janus-Sali, Kaivokatu 12. Tähän tenttiin ei tarvitse ilmoittautua erikseen. Rästitentit aovoimen yliopiston tenttipäivinä PharmaCity Itäinen Pitkäkatu 4. 21.8. klo 18-21 PharmaCity, Pha 2 18.9. klo 18-21 PharmaCiaty, Pha1 Rästitentteihin ilmoittaudutaan avoimen yliopiston Nettiopsussa vähintään seitsemän päivää ennen tenttiä.

Arviointi

Hyväksytty/ Hylätty

Kirjallisuus

Luennoitsijan ohjeen mukaan

Opettaja

Janica Rauma

Toteuttaja

Turun yliopisto, Turku

Yhteyshenkilö

[Suunnittelija Seppo Piiparinen](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot) seppo.piiparinen[at]utu.fi [Opintosihteeri Sari Kyöstiö](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot) sari.kyostio[at]utu.fi

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Opintomaksu

0,00  €